Home

Lege 350/2001

- (1) În cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean, municipal sau orăşenesc şi în cel al Consiliului General al Municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează, potrivit legii, structuri specializate în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, conduse de arhitectul-şef al judeţului, al municipiului sau al oraşului, respectiv de arhitectul-şef al municipiului Bucureşti Parlamentul României - Lege nr. 350/2001 din 06 iulie 2001 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul În vigoare de la 10 iulie 2001 Consolidarea din data de 29 noiembrie 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 373 din 10 iuli

Legea Urbanismului 350-2001 Actualizata 2019 | Urban Ambition

Lege 350 06-07-2001 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 18 21-iul.-2013 se aplica de la: 21-iul.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina

LEGE nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea ..

Conform art. 1 din ORDONANȚA nr. 39 din 9 august 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 722 din 23 august 2006, termenul prevăzut la art. 32 alin. (1) din Legea tinerilor nr. 350/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 27 iulie 2006, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2007 LEGE Nr. 350/2001 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată la 09.05.2017) Act de bază #B: Legea nr. 350/2001 Acte modificatoar

Legea 350/2001 ( LEGE Nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ) E-mail: Parola LEGEA nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Actualizata 2020. Actualizata 2020 prin: - Legea 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul. CAPITOLUL I: Dispozitii generale Legea 350 2001 actualizata privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001. ANEXA Nr. 2. DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN LEGE. Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării şi al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc şi se.

Legea nr.350/ 2001 actualizat

 1. istraţiei publice judeţene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, tranzacţii imobiliare ori a altor operaţiuni imobiliare, potrivit legii
 2. Legea 350 din 2001 actualizată prin: Ordonanţă de urgenţă nr. 7/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul din 2 februarie 2011, Monitorul Oficial 111/2011
 3. LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (la data 26-feb-2003 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 6/2003 ) (la data 27-nov-2002 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 1996 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art.
 4. istrului,
 5. Legea de bază privind amenajarea teritoriului și urbanismul este legea 350/2001, actualizata, cu toate anexele aferente. Alte acte normative esențiale pe langa legea urbanismului, sunt următoarele: Normele de aplicare a legii 350/2001 Hotărârea 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism și a Normelor privind finanțarea. Regulamentul General de Urbanism Norma.

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, versiune actualizata la data de 29.08.2008 În M. Of. nr. 646 din 30 iunie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivului act normativ

ordonanţe de urgenţă se vor face în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, cu luarea în considerare a documentaţiilor întocmite şi a avizelor obţinute Prin noua lege de completare a legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, aşezarea informală a fost definită astfel: grupare de minim 3 unităţi destinate locuirii dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile definite conform Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu. data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor face în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, cu luarea în considerare a documentaţiilor întocmite şi a avizelor obţinute LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si. urbanismul [] CAPITOLUL I: Dispozitii generale. Art. 1. (1) Teritoriul României este parte a avutiei nationale de care beneficiaza toti. cetatenii tarii, inclusiv prin gestionarea proceselor de dezvoltare prin activitatile de Lege nr. 350/2001 din 06/07/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul Publicat in MOF nr. 373 - 10/07/2001 Versiune consolidata in 16/07/2006 Versiune consolidata in 04/02/2007 Versiune consolidata in 21/06/2007 Versiune consolidata in 01/09/2008 Versiune consolidata in 16/09/2008 Versiune consolidata in 06/07/200

1 Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001 Capitolul 1 - Dispoziţii generale Art. 1. Teritoriul României constituie spaţiul necesar procesului de dezvoltare durabilă şi este parte Lege nr. 350/2001 din 06/07/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul Versiune actualizata la data de 16/11/2009 AtenŃie! Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul. Info: - publicata in Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001. - in vigoare din 10 iulie 2001. - modificata prin mai multe acte normative, dintre care cel mai recent: Legea nr. 229/2013. - Versiune actualizata la 03.02.2014. -/- Legea 350.2001.pdf. Download - LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul Forma sintetică la data 06-sep-2011. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer

LEGEA 350/2001, Actualizata, privind amenajarea

Parlamentul Romaniei Lege nr. 350/2001 din 06/07/2001 Versiune actualizata la data de 11/02/2011 privind amenajarea teritoriului si urbanismul _____ @Text actualizat la data de 11.02.2011. Actul include modificarile din urmatoarele acte: - Ordonanta nr. 69/2004 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 773 din 24/08/2004 Modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, care reglementeaza ocuparea functiei de arhitect-sef, este de aproape un an de zile un subiect care preocupa atat Parlamentul, Guvernul Romaniei si administratiile publice locale, cat si Ordinul Arhitectilor din Romania. Scopul modificarilor este acela de a remedia asa-zisul fenomen al absentei profesionistilor din. Mai mulți parlamentari din toate formațiunile politice au inițiat un proiect de completare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul pentru ca acest fenomen, al așezărilor informale, ce a apărut în țara noastră încă din anii '50, să poată fi reglementat clar Lege nr. 350/2001 din 06/07/2001 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul Publicat in MOF nr. 373 - 10/07/2001 Versiune consolidata in 21/07/2013 Versiune consolidata la data de 21/07/2013 _____ Text actualizat la data de 21.07.2013. Actul include modificările din următoarele acte

Legea 350/2001 - amenajarea teritoriului si urbanism

Legea nr. 324/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Ordonanța de urgență nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normativ 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare Lege nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul din 06/07/2001. Text actualizat la data de 16.07.2006 avandu-se in vedere urmatoarele acte: - O.G. nr. 69/2004. - Legea nr. 289/2006. CAPITOLUL I

Prezenta metodologie a fost elaborată în temeiul Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. În cuprinsul prezentei metodologii, Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, va fi în continuare numită Lege. Pentru celelalte acte normative menţionate se specifică numărul şi titlul acestora. CAPITOLUL 1 Parlamentul României Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ș i urbanismul În vigoare de la 10 iulie 2001 Consolidarea din data de 16 iulie 2021 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr Legea nr.350/2001, sunt obligatorii pentru toate autoritățile publice și, implicit, pentru toate persoanele fizice și juridice. Potrivit art.45 din aceeași lege, documentațiile de urbanism cuprind (a) Planul urbanistic general și regulamentul local aferent acestuia; (b) Planul urbanistic zonal și regulamentul local aferent acestuia ș Conform OUG 27/2008 de completare a legii 350/2001 la anexa 2, este definit Coeficientul de Utilizare al Terenului (CUT) ca suprafața tuturor planșeelor. PUNCTUL 2. Câteva fraze mai jos, în lege scrie: Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața balcoanelor și a logiilor Potrivit art. 56 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, nu pot fi inițiate și aprobate documentații de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcții edificate fără autorizație de construire sau care nu respectă prevederile autorizației de construire.. CCR a fost sesizată cu soluţionarea unei critici de neconstituţionalitate.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 233/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismulForma sintetică la data 09-Dec-2016. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer

Legea Urbanismului 350-2001 Actualizata 2019 Urban Ambitio

 1. LEGE Nr. 350/2001 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată la 03.02.2020) Text în vigoare începând cu data de 29 iulie 201
 2. Conform Legii nr 350/2001 actualizata Ansamblu locuinte colective, birouri și servicii, supermagazin,functiuni tertiare, amenajari exterioare, accese și parcaje, imprejmuire și operațiuni cadastrale Amplasament: Str. Fabricii de Chibrituri, nr. 5-11, Cluj-Napoca, jud. Cluj Beneficiari: sc GEAINV SA bd Muncii, nr. 18, Cluj-Napoca, jud. Clu
 3. Legea nr. 350/2001. - O.G. nr. 27/2008 publicata in MOF nr. 628 din 29.08.2008. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. - Teritoriul Romaniei constituie spatiul necesar procesului de dezvoltare durabila si este parte a avutiei nationale de care beneficiaza toti cetatenii tarii. Art
 4. Schimbări problematice în legea urbanismului Marţi, 19 februarie, proiectul de lege de adoptare a OUG 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului a primit votul final

LEGE nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul ..

 1. Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajare
 2. OG nr. 27/2008, ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul [Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 29/08/2008 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct
 3. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare
 4. Ocuparea funcției de arhitect-șef reprezintă obiectul unor noi reglementări incluse prin Proiectul de Lege pentru modificarea art. 36 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul trimis către Președintele României în data de 26.10.2020, spre promulgare
 5. II din Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării.
 6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La al articolul 14, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8)
 7. Legea 52/2003. Legea 544/2001. Legea 50/1991. Legea 350/2001. Lega 242/2009. Monografie. Obiective si realizari. Galerie foto/video. Contact

Actul modificat Actul modificator Sumar Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (M. Of. nr. 373 din 10 iulie 2001) Legea nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 1 CONSIDERENTE PROFESIONALE PRIVIND LIPSA DE TEMEI SI RESPINGEREA MODIFICARII ART. 36^1 AL LEGII 350/2001. În atentia Domnului Președinte Klaus Werner Iohannis Domnule Președinte al României, Dragi Colegi Arhitecți si Urbaniști, Am cerut ORDINULUI ARHITECTILOR DIN ROMANIA să ia de urgență atitudine oficială argumentată referitor la modificarea articolului 36^1 din legea nr. 350/2001. 1 Obiecţii la COMPLETAREA LEGII 350/2001 BLOCul Pentru Locuire luptă pentru o politică justă și antirasistă de locuire. De aceea, ne prezentăm poziția critică față de inițiativa de completare a Legii 350/2001, propusă de Fundatia PACT şi partenerii săi în cadrul proiectului No man's land: Locuirea informală î

LEGE 350 21/07/2006 - Portal Legislati

Legea 350/2001. Articole blog. aprilie 12, 2021 0 Comments. Planul Urbanistic Zonal (PUZ) Principalele etape în elaborarea și aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ). Stegaroiu si Asociatii - Societate Civila de Avocati in Cluj. by Olar Alexandra Categories. Articole blog; Recent Posts Tag Archives: Legea 350/2001. 0 333 . Mureșenii sunt invitați să completeze un chestionar sociologic. redactia 14 ianuarie 2021 Administratie. Reprezentanții Municipiului Târgu Mureș au publicat un chestionar sociologic privind zonele construite protejate ale orașului, care va fi disponibil online până în data de 2 februarie. Conform. În Legea 350/2001, Anexa 2, privind urbanismul, în definiția POT apare și o definire a suprafeței construite la sol: amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare Așadar, legea nu definește direct suprafața construită la sol, dar explică (sumar) cum se calculează Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art.

Legea nr. 350/2001. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul Info: - publicata in Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001 - in vigoare din 10 iulie 2001 - modificata prin mai multe acte normative, dintre care cel mai recent din : OUG nr. 7/2011, publicata in M.Of. nr. 111/2011, in vigoare din 14 februarie 2011.-/ CONFORM LEGII 350/2001 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE - pe Str. Calvaria, f.n., Cluj - Napoca, Jud.Cluj. Obiectul lucrarii consta in aprofundarea din punct de vedere urbanistic, functional si estetic al terenului studiat, in vederea construirii unui imbil mixt, cu locuire la etajele superioare si comert l OUG nr. 7/2011 privind modificarea si completarea Legii 350/2001. LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale. Art. 1. Teritoriul României constituie spaţiul necesar procesului de dezvoltare durabilă şi este parte a avuţiei naţionale de care beneficiază toţi cetăţenii. Fiind un articol tehnic nu voi reinventa apa caldăașa că voi aduce un extras din legea 350/2001 din 06 iulie 2001. Această lege face parte din legile urbanismului și amenajărilor teritoariale de unde se poate înțelege foarte clar ce înseamnă acești doi termeni În temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonan ţei de urgen ă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hot ărârea Guvernului nr. 1/201

Cea mai mare gafă a CCR făcută vreodatăViitorul IlfoveanDreptul urbanismului I

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Anexa nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. După expresia Documentaţie de amenajare a teritoriului şi de urbanism se. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 418, din 10 iulie 2013 Legea 350 din 6 iulie 2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul Publicat in Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001 Emitent: Parlamentul Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I: Dispozitii generale Art. 1 Teritoriul Romaniei constituie spatiul necesar procesului de dezvoltare durabila si este parte

Ordonanţa de urgenţă nrPropunere șoc în Parlament

LEGE Nr. 350/2001 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul Text în vigoare începând cu data de 27 decembrie 2016 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAM Lege nr. 350/2001 din 06/07/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 373 din 10/07/2001 Lege nr. 350/2001 din 06/07/2001 Lege nr. 350/2001 Lege nr. 350/2001 din 06/07/2001 Legea 350 din 06/07/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 373 din 10/07/2001 -Actul a intrat in vigoare la data. Legea.350/2001, cu modificările și completările ulterioare . (6) Documentele care dovedesc încadrarea în categoria consumatorilor vulnerabili se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 6 Art. 5 - Familiile, precum și oricare din membrii familiei sau persoanele singure pot fi încadrate î

ANEXA Nr

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 36, alineatele (9)-(11) vor avea următorul cuprins: (9) În vederea profesionalizării şi. Dupa multe dezbateri legate de situatia Planului Urbanistic General (PUG) al Capitalei mutilat de multiplele derogari aduse prin intermediul Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ), ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, Laszlo Borbely, a decis modificarea legii 350 privind urbanismul si amenjararea teritoriului, aflata in vigoare din 2001. Maine voi semna aceasta lege si.

Urbanismul se referă la studiul orașelor, al mediului economic, cultural, politic, geografic, precum și al impactului elementelor precizate asupra fondului construit. Urbanismul și amenajarea teritorială sunt reglementate în România prin Legea nr. 350/2001. În cadrul acesteia sunt cuprinse dispoziții privind certificatul de urbanism, calificat drept actul public emis de către. Buna ziua. Ati scris la cap. Conform legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul nu intra: 6.aleile de acces pietonal si/sau carosabil din incinta, scarile interioare si trotuarele de protectie. Voiam sa intreb daca intradevar scarile interioare nu sunt incluse. In lege nu scrie acest lucru [pentru textul exact si integral va rugam sa revedeti ultima actualizarea a Legii 350/2001] SUPRAFATA CONSTRUITA Suprafata construita a unui imobil reprezinta aria construita la nivelul solului, cu exceptia teraselor descoperite ale parterului care depasesc planul fatadei, a platformelor, scarilor de acces. Proiectia la sol a balcoanelor a.

În temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr Astfel potrivit Art. 361*) din Legea nr.350/2001 privind amejarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările, ulterioare -Funcţia de arhitect-şef este ocupată, în condiţiile legii, de un funcţionar public, specialist atestat de Registrul urbaniştilor din România, având formaţia profesional LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, actualizată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul Cu modificările şi completările ulterioare aduse de: -. ) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, aprobată prin Legea nr. 131/2013, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 303/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Parte

Legea 350/2001 Legislatie gratuit

Reglementarea tehnică Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente. clădirilor. (Revizuire și comasare normativele I9-1994 și I9/1-1996), indicativ I9-2015, din 06.10.2015. În vigoare de la 06 noiembrie 2015. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 830bis din 06 noiembrie 2015 Anunț privind Elaborare PUZ și PUD conform legii 350/2001 actualizată pentru parking Trotușului.

Integral: LEGEA 350/2001, Actualizata, privind amenajarea

Prezentul proiect de act normativ preia obiectul Proiectului de Lege pentru modificarea art. 36 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul care, în prezent, se află la comisiile Senatului pentru analiză, după ce a fost trimis spre reexaminare de către Președintele României Vă comunicăm pe această cale că în data de 27.12.2016 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 100 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (1) lit. c) si d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; - Ordonanta urgenta 100/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificăile r şi completările ulterioare, a suferit în timp numeroase intervenţii, cea mai importantă dintre acestea fiind Ordonanţa nr.27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ş Asociația Profesională a Urbaniștilor din România a transmis Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) observațiile profesiei cu privire la proiectul de act normativ: Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Vă comunicăm mai jos conținutul petiției.

Legea urbanismului (Legea 350/2001) a fost modificata

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1.La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 3 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice În vigoare de la 24 iulie 2001 Formă aplicabilă de la 20 noiembrie 2006 Consolidarea din data de 24 septembrie 2019 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 1. modificarea alineatului 3 al articolului 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe în perioada 2006 - 2010. III. Cultură Editorul: Urbanismul are ca principal scop, potrivit dispozițiilor Legii nr. 350/2001, lege-cadru în materia urbanismului, dirijarea evoluției complexe a localităților, prin elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare spațială, durabilă și integrată, pe termen scurt, mediu și lung. În țara noastră Actul normativ trimis spre promulgare, prevede modificarea art. 29 alin. (2) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, sens in care Certificatul de urbanism trebuie emis pentru adjudecarea prin licitatie a lucrarilor de proiectare si de executie a lucrarilor publice, precum si pentru intocmirea documentatiilor.

Art. 32 Certificatul de urbanism Atribuţii ale ..

- În vederea avizării amplasărli structurilor de vânzare cu suprafață mai mare de 400 m. p., Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, constituită potrivit Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, va fundamenta din punct de vedere tehnic emiterea. În premieră, în Miroslava, un dezvoltator imobiliar incearcă să profite de o lege prost formulată, o lege dată pentru baieții deștepți din Romania, legea 350/2001 articolul 32, alin 7, care prevede că o clădire se poate extinde cu până la 20% peste prevederile regulamentului urbanistic local, dar acest lucru se face DOAR CU. Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 418, din 10 iulie 2013. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Normele metodologice de aplicare a Legii nr

LEGE Nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 26 iunie 2015 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Scopul legii ART. 1 Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situaţie Ordinul 233/2016 (republicat) - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanis Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, a suferit în timp numeroase intervenţii, cea mai importantă şi recentă dintre acestea fiind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajare Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (în vigoare

Termenul limită de 31 decembrie 2018 se prorogă până la data de 31 decembrie 2023, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență care modifică Legea 350/2001. În anul 2018 vor expira aproape jumătate (circa 48%) din totalul planurilor urbanistice generale, în 2019 circa 6%, iar în 2020 circa 7%, potrivit informațiilor obținute de. • Legea nr. 286/6 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; • Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și a urbanismului Legea nr. 350/2001. Avocatul Ana-Maria Vlad, de la Popovici Niţu Stoica & Asociaţii, a evidențiat, într-un amplu articol în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2017, acele prevederi legale ce stabilesc condiţii de exercitare a prerogativelor dreptului de proprietate, prin raportare la zona în care este situat un bun imobil sau. Print Anunţ public privind decizia de încadrare pentru planul: Elaborare PUZ conform Legii nr.350/2001 actualizata, în Cluj Napoca, str Fagetului, nr.6, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Elaborare PUZ conform Legii nr.350/2001 actualizata alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Finanţarea elaborării şi/sau actualizării acestor documentaţii se face conform Normelor metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi regulamentelor locale de urbanism prevăzute în. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare 7. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare 8. Legea nr. 185/2013 pentru amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările şi.