Home

Poim 6.2 ghidul solicitantului

POIM 6.2 - un nou termen pentru depunerea proiectelor ..

POIM 6.2 - un nou termen pentru depunerea proiectelor. Va anuntam ca apelul aferent Obiectivului Specific 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), a fost prelungit. Noul termen pana la care se pot depune proiecte este 31.12.2020 POIM: Erată la Ghidul Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale 2021-03-3 Cadrul financiar multianual 2014-2020. Pentru a va furniza o experienta online de calitate, acest site utilizeaza cookie Skip to content . Acasă; Despre; Servicii. Finanțări nerambursabile; Management de proiect; Achiziții public Formulare plata pentru depunerea ONLINE a cererilor de plată sM4.3, 6.2, 6.4, 7.2 si 7.6 Ghidul solicitantului sM16.4 și 16.4a consultativ Clarificări privind semnătura electronică Clarificări privind punctarea criteriului P2 sM4.1 Ghidul solicitantului sM4.2 GBER consultativ Manual procedură traziție V1

MFE 2014-2020 - POIM (2014-2020) - fonduri-ue

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, elaborarea, editarea şi depunerea proiectului de investiţii, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a implementării proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii eligibile pentru finanţări din fondur GHIDUL SOLICITANTULUI Pentru MĂSURA M1/1C Îmbunătățirea competențelor și formare profesională în domeniul agricol Versiunea 1 - Martie 2019 PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 2020 Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURAL Ghidul solicitantului elaborat pentru fiecare măsură inclusă în SDL; este un document care se aprobă de organele de conducere ale Grupului de Acțiune Locală (conform prevederilor statutare) și publicat pe site-ul GAL-ului - www.baraganse.ro Ghidul Solicitantului, precum și documentele anexate po Ghidul Solicitantului Măsura - M7/6B pentru teritoriul GAL Colinele Prahovei VERSIUNEA- OCTOMBRIE 2020 - 1. GHIDUL SOLICITANTULUI . Pentru . MĂSURA M7/6B - Dezvoltarea . infrastructurii şi serviciilor de bază în . teritoriul GAL PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 202 Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmarea a modificarilor la Ghidul Solicitantului pentru Submăsura 19.2 dar și a actualizării legislației naţionale şi comunitare sau procedurale - varianta actualizată a ghidului urmând a fi publicată pe pagina de internet www.galmvs.ro IMPORTANT

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a actualizării legislatiei naţionale şi comunitare sau procedurale - varianta actualizată a ghidului urmând a fi publicată pe pagina de internet www.galrazim.ro GHIDUL SOLICITANTULUI SUBMĂSURA 4.3 PNDR 2014 - 2020 - vers. consultativa 11.05.2017; PNDR - SubMasura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. PNDR 2018 - SUBMASURA 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri; PNDR - SubMasura 6.2 - Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rural Est, postate pe site. Ghidul solicitantului elaborat pentru fiecare măsură inclusă în SDL; este un document care se aprobă de organele de conducere ale Grupului de Acțiune Locală (conform prevederilor statutare) și publicat pe site-ul GAL-ului - www.baraganse.ro Ghidul Solicitantului, precum și documentele anexat

Portalul de informare www.fonduri-structurale.ro este un proiect marca Structural Consulting Group, lansat în decembrie 2006. Portalul ofere informare și consiliere în domeniul fondurilor europene în România atât pentru mediul public, cât și pentru mediul privat 49 Ghidul Solicitantului - Măsura M7/6C Informațiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul GAL CONFLUENTE MOLDAVE. Toate drepturile rezervate GAL CONFLUENTE MOLDAVE POIM 2014-2020. Ghidul Solicitantului_OS 3.1. F.6.2. Application of Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council 2 (the 'Waste Framework Directive') - projects in waste management sector. F.6.2.1. In case of non-fulfilment of the corresponding ex-ante conditionality, as per Articl

‐ zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate si dirijarea lor spre o statie de epurare sa Ghidul Solicitantului pentru accesarea Masurii M5/6B - Investitii in infrastructura rurala la scara mica, servicii locale de baza, patrimoniu cultural si calitatea vietii_2/2020 2 GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII M5/6B - Investitii in infrastructura rurala la scara mica, servicii locale de baza, patrimoniu cultural si calitatea vietii-sesiunea_ IUNI

Mfe 2014-202

DeclaraţieAnexa 5 pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M-02 De asemenea, în pagina de internet a GAL-MVC, www.gal-mvc.ro, puteţi consulta şi descărca: Ghidul Solicitantului M 6.2. (6A) Anexa 1 Lista Codurilor CAEN Fisa masurii 6.2. (6A) Fisa de evaluare generala a masurii 6.2. (6A (1)-(4) și (6). (2) După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, a statelor privind plata salariilor, a.

PNDR - Submăsurile 6

 1. Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a actualizării legislaţiei naţionale şi comunitare sau procedurale - varianta actualizată a ghidului urmând a fi publicată pe pagina de internet www.taranasaudului.ro Pentru a obține informaţiile cu caracter general, consultați materialel
 2. M1/6A, SPRIJINIREA ÎNTREPRINDERILOR START-UP, Ghidul Solicitantului versiunea 01/18.05.2017 4 1. '(),1,Ț Ş %5(9,(5, AFIR - Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale AM PNDR - Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală AP - Acord Parteneriat CDRJ - Compartiment de Dezvoltare Rurală Județea
 3. în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţareşi Contractul de Finanţare pentru FEADR; Evaluare - acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru stabilirea punctajului proiectelor eligibile

Portalul AFIR - informații FEADR, Depunere online proiecte

 1. Oportunitati de Finantare 2020 - Blog by Bogdan Mandr
 2. Fonduri Structural
 3. Anexa 1.1 A Model Formular Cerere de Finantare - en - OS 3 ..
 4. Oportunitati de Finantare 2021 Asistenta si Consultanta
 5. w2an6 GS SM7.2 Consultare Publica 2905210

POCU - Romania profesionala - Intreprinderi competitive

 1. Anexa 1.2. Notificare Privind Proiectele Fazat
 2. Fonduri EU Autoritatile Publice Locale (1
 3. Ord De Urgenta (A) 40 23/09/201

EO

 1. Webinar FEADR - Submasura 6.4 | FRISOMAT & ACTIV BUSINESS ADVISOR
 2. sM 6.4 Fonduri nerambursabile pentru finanțarea afacerilor din mediul rural
 3. Fonduri Europene intre 50.000 si 200.000 euro prin Masura 6.4 (consultare publica 2021)
 4. 3 idei de afaceri pentru 2021. Tu în ce ai investi?
 5. Circuitul banilor europeni Simona Culea
 6. Fonduri nerambursabile pentru mediul de afaceri - Roxana MÎNZATU, Expert fonduri nerambursabile
 7. Antreprenor de Romania #48 - Finantari nerambursabile - Masursa 2 pentru capital de lucru