Home

Endomorfism matematica

În matematică , un endomorfism este un morfism de la un obiect matematic la sine. Un endomorfism care este și un izomorfism este un automorfism . De exemplu, un endomorphism al unui spațiu vectorial V este o hartă liniară f : V → V și o endomorphism a unui grup G este un grup morfism f : G → G Un morfism se numește endomorfism al grupului . Mulțimea endomorfismelor unui grup o notăm cu iar mulțimea automorfismelor lui o notăm cu . Teorema SA21: Fie grupul . Atunci: este un monoid; este un grup. Subgrup. Fie grupul în notație multiplicativă și o submulțimea nevidă, Definiția SA22: Subgru se numeste endomorfism al grupului G, . Multimea endomorfismelor grupului se noteaza cu End(G). Un izomorfism se numeste automorfism al grupului G, . se noteaza cu Aut(G) Daca atunci, asa cum am precizat in paragraful anterior, morfismul f se numeste endomorfism. El poarta numele specific de operator liniar in cazul spatiilor vectoriale. In cazul cand f este operator liniar (deci ) se ia, fireste, aceeasi baza in V atat in rol de domeniu de definitie al functiei f cat si in rol de codomeniu

C.O.1. Să definească şi să verifice în limbaj matematic proprietăţile unei structuri algebrice, precum şi a morfismului dintre structuri algebrice. C.O.2. Un morfism f : G → G, se numeşte endomorfism al grupului G Definitie: f:G1 -> G2 se numeste izomorfism de grupuri daca f este bijectiva si f (x⊥y) = f (x) Δ f (y) , pentru orice x,y ∈ G1. Definitie: f:G1 -> G2 se numeste automorfism (endomorfism) al grupului G1 , daca f este un izomorfism (morfism). Apreciază: Apreciere M2-Cap IV curs aplicatii liniare. Course: Matematica 2 (M2) Curs M2 (2018-2019), IAC, Univ. P olitehnica Bucure¸ sti - I. Luca. Cap IV APLICA TI I LINIARE. 1 Aplicat ¸ ii liniare. DEFINITIA 1 Consider˘ am sp at ¸ iile ve ctoriale V, W p este ac ela ¸ si c orp de

Cand un endomorfism este automorfism - Matematic

Endomorfism - Endomorphism - xcv

Morfism si izomorfism de grupuri - Liceunet

Mai notăm x, y R xR y x ~ y Definiţie: Se numeşte clasă de echivalenţă în raport cu R (sau a lui R ) orice submulţime C a lui A , C , formată de elemente echivalente între ele, C A a.î x, y C x ~ y . 2 fPropoziţie a) Mulţimea claselor de echivalenţă în raport cu R A A , relaţie de echivalenţă în A , formează o partiţie a. Forma diagonala. O preocupare importanta in cele ce urmeaza este determinarea unei baze in E, astfel incat matricea unui endomorfism F I L (E,E) sa aiba forma cea mai simpla, asa numita forma canonica . Pentru acest motiv, determinarea unei baze in care matricea endomorfismului F are forma diagonala, prezinta un interes deosebit

2) Un morfism de corpuri de la un corp la el insusi se numeste ENDOMORFISM al acelui corp. Exemplu este un morfism de corpuri, numit MORFISMUL-INCLUZIUNE. PROPOZITIE: Orice morfism de corpuri este injectiv. Def.: 1) Fie si doua inele Definicia4. f:G1ðfiG2 se nume_teautomorfism (endomorfism) al grupului G1, dacª f este un izomorfism (m orfism). Structuri algebrice, grupuri, probleme bacalaureat Virgil-Mihail Zahari Mocanu - Matematici aplicate 1 (Analiză matematică), Editura Alma Mater, Bacău, 2007. x obligatoriu opțional facultativ . F 114.08/Ed.02 Document de uz intern 2 VI Fond de timp alocat pe forme de activitate Vectori şi valori proprii ai unui endomorfism 5. Forma diagonală a unui endomorfism Forme biliniare. Forme pătratice 1.

Academia de matematica Algebra - clasa XI Fie (G ,*) , GxG -> G , (x,y) -> x*y , G - nevida . Axiomele grupului: G1. (x*y)* = x*(y*z) , pentru orice x,y,z ∈ G (asociativitatea); G2. Exista e ∈ G astfel.

MATEMATICA per l'UNIVERSITA' Geometria e algebra lineare; Indice. FAQ; Dire se un endomorfismo è diagonalizzabile. Il Forum di Matematicamente.it, comunità di studenti, insegnanti e appassionati di matematica. Dire se un endomorfismo è diagonalizzabile. 17/07/2010, 11:27 Structuri algebrice. 1. Monoid: Fie (M,*), MxM →M, (x,y)x*y, M-nevidã. Axiomele monoidului: M1 . (x*y)*z = x* (y*z) oricare ar fi x,y,z apartine lui M (asociativitatea); M2. exista e care apartine lui M astfel încât x*e = e*x = x, oricare ar fi x apartine lui M (e element neutru); dacã M3. x*y = y*x, oricare ar fi x,y apartin lui M. matematica în ansamblu nu este astfel, ci s-a conturat şi dezvoltat într-un efort de modelare a lumii fizice şi există în virtutea interconexiunilor ei cu alte discipline matematice precum şi pe baza unor reveniri la modelări din ce în ce mai fidele ale unor fenomene din lume

În matematică, o categorie este o colecție de obiecte care sunt legate prin săgeți. O categorie are două proprietăți de bază: capacitatea de a compune săgeți asociativ și existența unei săgeți identitate pentru fiecare obiect. Un exemplu simplu este categoria mulțimilor ⁠, ale căror obiecte sunt mulțimi și ale căror săgeți sunt funcții. Teoria categoriilor este o. Aplica¸tie. Vom nota cu aceea¸si liter˘a un endomorfism al spa¸ tiului vectorial Rn¸si matricea acestui endomorfism în baza canonic ˘a aluiRn. Fiind date trei endomorfisme A, B, Cale spa¸tiului vectorial Rn,fieA˜ ∈Ing(A) ¸si C˜ ∈Ing(C).Are loc Teorema 2. Ecua¸tia matriceal˘a AXC= Badmite o solu¸tie Xdac˘a¸si numa Introducere Lucrarea prezinta principalele proprietati ale morfismelor de module cu particularizari pentru clase de module,si generalizari categoriale. - In primul capitol am definit notiunea de modul,morfism de module,endomorfism si izomorfism de module.Am prezentat si notiunile de submodul si modul factor necesare in capitolele urmatoare Definiție . În contextul algebrei abstracte , un obiect matematic este o structură algebrică, cum ar fi un grup , un inel sau un spațiu vectorial .Un automorfism este pur și simplu un omomorfism bijectiv al unui obiect cu sine însuși. (Definiția unui homomorfism depinde de tipul de structură algebrică; a se vedea, de exemplu, omomorfism de grup, homomorfism inelar și operator liniar)

-vor stabili diagonalizabilitatea unui endomorfism-vor scrie matricea unei forme biliniare -vor aduce forme patratice la forma canonica. Bibliografia obligatorie: [1] I.D. Ion, N. Radu - Algebra (ed.3-a), Editura Didactica si Pedagogica, 1981 Trans. 148 1858 17-37; Matematica. Lucrările II 475-496; Bôcher, Maxime (2004), Introducere în algebră superioară, New York, NY: Dover Publications, ISBN 978--486-49570-5, reeditare a ediției originale din 1907; Cayley, Arthur (1889), Lucrările matematice colectate ale lui Arthur Cayley, I (1841-1853), Cambridge University Press, pp. Simboluri matematice−6− lege de compoziție, grup, monoid, izomorfism /, ), #, -,ℤ,ℚ,ℝ,ℂ, morfism B se numeşte endomorfism al grupului ) B: )→ ) izomorfism B se numeşte automorfism al grupului ) B: ) 5→ ) 6, ^ B( A 5)= A Demonstrarea rezultatelor matematice folosind diferite concepte si rationamente matematice (2 credite) - demonstraţii şi raţionamente de bază în teoria inelelor, a modulelor şi a aritmeticii în inele, legătura endomorfism Expunerea, conversaţia, demonstraţia, problematizarea.

tehnici de lucru specifice cu notiunile matematice învätate. Metode de predare Nr. ore Expunere, demonstratie 12 didacticä, exercitii, curs interactiv 12 Observatii 1. Spatii vectoriale, subspatii, operatii cu subspatii. Bazä si dimensiune. Schimbarea bazei. Spatii euclidiene. Endomorfisme liniare. Forma diagonalä a unui endomorfism liniar. 2 Specializarile Matematica (cod MA1102) si Matematica Informatica (cod MB1102) Schimbarea matricei unui endomorfism la schimbarea bazei. 4. Sisteme de ecuatii liniare cu coeficienti intr-un corp comutativ. Sisteme omogene si ne omogene. Teorema lui Kronecker de compatibilitate

Algebra endomorfismelor unui spaţiu vectorial finit dimensional : Matricea asociată unui endomorfism. Vectori şi valori proprii. Polinomul caracteristic şi polinomul minimal. Teoremele Hamilton- Cayley şi Frobenius. Matrice Nicu Boboc, Analiză Matematică, Editura Universităţii Bucureşti, 1992, 1993 (2 vol.). 2. Ion Colojoară. Factorii invarianti si divizorii elementari ai unei matrice/ ai unui endomorfism al unui spatiu vectorial finit dimensional. Metode de obtinere; interpretare; utilizare in probleme de algebra liniara. Descompunerea unei matrice in suma unei matrice nilpotente si a unei matrice diagonale. Ideea aceasta tradusa in algebre. 5.Functii de matrice Re: Structuri algebrice. Problemele cu reguli de calcul in grup necesita o buna cunoastere a regulilor de calcul , o tehnica si o inspiratie deosebita.La toate acestea aici s-au mai adaugat si un endomorfism surjectiv. De aceea sunt atat de frumoase si aceasta solutie si mai frumoasa Matematica / Grupuri; Nota 8; daca M=N,f se numeste endomorfism,iar multimea endomorfismelor stangi se noteaza cu End1(M) care impreuna cu operatia de adunare a functiilor si operatia de compunere a morfismelor formeaza o structura o altfel de definitie aR-modului stang poate fi : Definitia 1.1.4 O pereche (M,- ) se numeste R-modul stang. Programa analitică / Fişa disciplinei . 1.Chirita S.,Probleme de matematici superioare,Editura Politica,Bucuresti,1989. 2.Gradinaru,D.,Paicu,A.,Algebra liniara si.

Matricea unei aplicatii liniare

 1. Legi de compozi˙ie Virgil-Mihail Zaharia 1 2012 Structuri algebrice 1. Legi de compozicie Def. Fie M o mulcime nevid. O aplicacie ˘: MxM !™M, (x,y)ða˘(x,y) se nume_telege de compozicie (intern) sa
 2. 1.2 Facultatea MATEMATICA SI INFORMATICA 1.3 Departamentul MATEMATICA 1.4 Domeniul de studii INFORMATICA 1.5 Ciclul de studii LICENTA 1.6 Programul de studiu / Calificarea INFORMATICA ROMANA 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei ALGEBRA 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. George Ciprian Modo
 3. Ramura matematicii În spațiul euclidian tridimensional, aceste trei planuri reprezintă soluții de ecuații liniare, iar intersecția lor reprezintă ansamblul de soluții comune: în acest caz, un punct unic. Linia albastră este soluția comună la două dintre aceste ecuații. Algebră liniară este ramura matematicii privind ecuațiile liniare, cum ar fi: A 1 X 1 + ⋯ + A n X n = b.
 4. arului: Nr. crt. Tema Nr.ore 1 Rezolvarea unor ecuatii si inecuatii de gradul intai si doi 1 2 Rezolvarea unor probleme de pozitionare a radacinilor ecuatiilor de gradul 2 1 3 Rezolvarea unor ecuatii si inecuatii cu radicali

matematica si a celor dobandite la alte discipline,dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, a colaborării şi interacţiunii cu colegii în vederea realizării unor Forma diagonală a unui endomorfism expunerea la tabla 2 Forme biliniare.Forme pătratice.Metode pentru reducerea formelor pătratice la expresia canonică SOCIETATEA DE ŞTIINTE MATEMATICE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ ETAPA LOCALĂ 11.02.2012 Notă : toate subiectele sunt obligatorii timp de lucru 3 h fiecare problemă se notează cu puncte întregi de la 0 la 7 CLASA a XII-a Problema 1. Consideram funcţia f : (0, ) → R, f(x)=ln(tgx)

Morfisme sa invatam impreuna matematic

Abelian groups whose subgroup lattice is the union of two intervals. (in colaborare cu S. Breaz) Journal of the Australian Mathematical Society 78, 27-36, 2005 matematica si a celor dobandite la alte discipline,dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, a colabo rării şi interacţiunii cu colegii în vederea realizării unor Forma diagonală a unui endomorfism expunerea la tabla 2 Forme biliniare.Forme pătratice.Metode pentru reducerea formelor pătratice la expresia canonică matematice C4.2 Interpretarea de modele matematice și informatice (formale). C4.3 Identificarea modelelor si metodelor adecvate pentru rezolvarea unor probleme reale. Realizarea de conexiuni între algebră şi informatică e CT1. Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniu

Structuri algebrice - matematica34

YouMath, portale di Matematica online: lezioni, esercizi risolti, formulari, problemi di Matematica e tanto altro ancora ; un endomorfismo è semplice se e solo se la matrice associata è diagonalizzabile. La matrice associata a f mediante la base canonica è. A= 1..0..h. 3..2..1. h.. 0..1. bisogna vedere per quali h A è diagonalizzabile În matematică, o magmă ( neutru, plural magme sau magmata) este o structură algebrică constând dintr - un set împreună cu un link intern din două cifre.Se mai numește și un grupoid, uneori binar sau operațional.. O generalizare a magmei este pseudo-magma, în care legătura nu mai trebuie explicată pe întregul set subiacent, adică poate fi parțială matematice C4.2 Interpretarea de modele matematice și informatice (formale). C4.3 Identificarea modelelor si metodelor adecvate pentru rezolvarea unor probleme reale. Realizarea de conexiuni între algebră şi informatică le CT1. Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniu XI. Metoda inducţiei matematice XI.1. Axioma de recurenţã a lui Peano Fie A o parte a lui N astfel cã: 1. 0 A 2. ( n N), n A n+1 A. Atunci rezultã A = N. XI.2. Metoda inducţiei matematice Fie P(n) o propoziţie care depinde de numãrul natural n. Dacã avem: 1

M2-Cap IV curs aplicatii liniare - StuDoc

 1. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 2. Structuri algebrice. Mesaj. de Felixx » Vin Mar 01, 2019 11:53 pm. Fie un grup cu e elementul neutru, un endomorfism pentru care exista. astfel incat si oricare ar fi. ,iar. unde
 3. In algebra astratta, l'endomorfismo di Frobenius è uno speciale omomorfismo di anelli, definito solo per anelli con caratteristica positiva. Prende il nome da Ferdinand Georg Frobenius.La sua definizione si basa su un teorema che afferma che: Se è un anello commutativo con caratteristica, con numero primo, allora (+) = +, per ogni e appartenenti ad ..

Endomorfismo - Wikipédia, a enciclopédia livr

25) Teorema Kronecker-Capelli 26) Sisteme omogene. 27) Matricea atasata unui endomorfism. 28) Matrici asemenea: asemanarea matricilor atasate unui endomorfism. 29) Teorema Hamilton - Cayley (enunt). 30) Matrici echivalente si relatia cu asemanarea via matricea caracteristica (enunt). 31) Transformari elementare algebră, analiză matematică şi geometri predate în învăţământul liceal. 19 noiembrie 2004, Bucureşti. Autorul. Dacă G=G' şi ∗≡o, omomorfismul mai poartă numele de endomorfism, iar izomorfismul, pe cel de automorfism. Exemple de grupuri izomorfe. 1 Diagonalizarea unui endomorfism simetric 84 5.5. Metoda transformarilor ortogonale pentru reducerea formelor patratice la o forma canonica. Exemplu 87. 6. GEOMETRIE ANALITICA IN SPATIU 91 6.1. Tipuri de ecuatii ale planului 91 6.2. Tipuri de ecuatii ale dreptei 95 6.3. Fascicule de plane 98 6.4. Unghiuri si distante in spatiu 9

Autovalori e autovettori di una matrice . Partiamo da una premessa: la nozione di autovalore si riferisce alle sole matrice quadrate, ossia alle matrici aventi lo stesso numero di righe e di colonne.. Chiarito ciò, sia una matrice quadrata di ordine a coefficienti in un campo , ossia .Per fissare le idee, potrebbe essere il campo dei numeri reali o il campo dei numeri complessi Acest articol examinează implementarea conceptelor matematice în teoria mulțimilor. Implementarea unui număr de concepte matematice de bază se realizează în paralel în ZF

Categorie (matematică) - Wikipedi

Exemple de inele cu elemente idempotent. Ca parte a studiilor mele în teoria inelelor, am întâlnit conceptul unui element idempotente, adică un element $ e $ astfel încât $ e ^ 2 = e $. Există câteva exemple interesante de inele cu elemente idempotent? 7 2010-10-04T20:06:51+00:00 6 Multiplicitățile algebrice și geometrice ale valorilor proprii ale unei matrice de $ 3 ori pe 3 $. Găsiți polinomul caracteristic al lui A. Identificați proprietățile distincte ale lui A și multiplicitățile lor algebrice și geometrice. . Așa că am calculat valoarea polinomului caracteristic și am obținut x ^ 3 -7x ^ 2 + 16x -12.

Proiect Morfismele de Module < Matematica (#171741

 1. io che hanno come immagine lo zero del codo
 2. Produs direct al grupurilor - Direct product of groups De La Wikipedia, Enciclopedia Liberă. Shar
 3. Academia.edu is a platform for academics to share research papers
 4. În algebra liniară, un steag este o secvență de spații vectoriale de dimensiuni crescătoare cu o relație reală de subset. Numele provine din faptul că primele trei spații vectoriale - punct, linie dreaptă, plan - pot fi aranjate ca un steag obișnuit
 5. 23) Matricea atasata unui endomorfism. 24) Matrici asemenea: asemanarea matricilor atasate unui endomorfism. 25) Teorema Bezout generalizata (enunt, fara demostratie) 26) Teorema Hamilton - Cayley. 27) Matrici echivalente si relatia cu asemanarea via matricea caracteristica. 28 ) Transformari elementare

M2-Cap V-curs valori si vectori proprii - StuDoc

2.2. Endomorfisme. Matricea unui endomorfism intr-o baza. Valori proprii, vectori proprii. Polinom caracteristic. 2.3. Diagonalizarea matricilor pe spatii finit dimensionale. Descrierea algoritmilor de diagonalizare si jordanizare. 3. Forme biliniare nr. ore 4 3.1. Definitii. Exemple. Matricea atasata unei forme biliniare. Form A teoria dos autômatos é o estudo de máquinas abstratas e autômatos, bem como dos problemas computacionais que podem ser resolvidos com eles. É uma teoria em ciência da computação teórica.A palavra autômato (plural de autômato) vem da palavra grega αὐτόματος, que significa ação própria, obstinação, movimentação própria.Um autômato (autômatos no plural) é um. endomorfism; - sª deducª dependenþa sau independenþa liniarª a unui sistem de vectori, coordonatele unui vector la schimbarea bazelor, o bazª ortonormatª pornind de la o bazª datª, matricea asociatª unei transformªri liniare, a unei forme biliniare sau a unei forme pªtratice, vectorii proprii unui endomorfism, forma diagonalª a unu

Endomorfism - Dex Online, Definitie, Explicatie, Ce

 1. matematice expuse mai sus si a celor dobandite la alte discipline,dezvoltarea abilitätilor de lucru în echipä, a colaborärii si Forma diagonalä a unui endomorfism Forme biliniare.Forme pätratice.Metode pentru reducerea formelor pätratice la expresia canonicä. Algebra vectoriala. Varietati liniare
 2. Manual Matematica Geometrie Cls a 7-A Editura Didactica Si Pedagogica. Manual C/C++ clasa 9. Gheba_Mate_Cls_05-09_ICAR1992. Culegere Matematica Clasa VII. analiza_matematica_calcul_integral. almanah90. Matematica. Exercitii Si Probleme, Clasa a VI-A-2. Formule esentiale matematica gimnaziu
 3. Share this document with a friend. Transcript

Referat Ridicarea la Putere a Unei Matrici de Ordinul N

 1. endomorfism. Expunere, problematizare, demonstratie Forme biliniare, forme pătratice. Expunere, problematizare, demonstratie Vectori liberi. Planul în spaţiu Expunere, problematizare, competenţe matematice 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1 de desfăşurare a cursului participare activ
 2. 11. Forma canonic ă Jordan a unui endomorfism. 12. Spa Ńiul dual al unui spa Ńiu vectorial dat. 5 2-4 3 2 Cap. 3. Forme biliniare. Forme p ătratice. 1. Forme biliniare. 2. Forma canonic ă a unei forme p ătratice. 3. Semnul unei forme p ătratice definit ă pe un spa Ńiu vectorial real. 2 5 4 2 Cap. 4. Spa Ńii Euclidiene. 1
 3. View Curs_3_cu_rezolvari_2020.pdf from PHYSICS MISC at Bucharest Academy of Economic Studies. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Curs 3 Algebr˘ a 2020 Teorema schimbului a lui.
 4. e spa,!ir-r1 vectorial generat de sistemul de vectori:rr : (1, -1,3), 12 : (1,0, 1), :r3 (2, -1,4).Solulie. Vectorii sunt iiniar dependenli, deoarece rangul lor (rangul matricei for-mate cu componentele 1or) este 2, atunci orice subsistem format de doi dintre ei va filirriar independent
Referat Ridicarea la Putere a Unei Matrici de Ordinul N

endomorfism - definiție și paradigmă dexonlin

Spectrul unui endomorfism. Subspaţii invariante. Valori proprii şi vectori proprii pentru operatori pe spaţii de funcţii. 2 urs 13. Spaţii euclidiene. Produs scalar. Ortogonalizare Gram-Schmidt. Varietăţi liniare. Distanţe cu determinanţi Gram. 2 Curs 14. Adjunctul unui operator liniar. Adjunct. Operatori hermitieni. Operatori unitari. Dicţionarul limbii române în format electronic: https://dicti0nar.ro/ Miezuină Modificare Capul Incendia Ighemonicoasă Chelfăneală Descaladare Schimbător Bancă Ortofosforic Aluvion Enormă Campanilă Amendă Ton Sistematizat Mocofan Asigura Scenarii Dogmatism Coordona Palaneţ Prăvitură Necrozare Muzicală Leucotrih Senilă Siglă Verosimil Deal Circulație Mic Descriptiv.

1.2 Facultatea / Departamentul Matematică şi Ştiinţe ale Naturii/Fizică 1.3 Domeniul de studii Fizică 1.4 Ciclul de studii Licenţă 1.5 Programul de studii/Calificarea Fizică medicală 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Algebră liniară 2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Paul POPESC Glosar al teoriei reprezentării - Glossary of representation theory - Wikipedia De La Wikipedia, Enciclopedia Liber Algebra Grassmann sau algebră exterioară (a unui spațiu vectorial real finit-dimensional V {\displaystyle V}) este o R {\displaystyle \mathbb {R} }-algebră asociativă cu element 1, notată Λ (V) {\displaystyle \Lambda (V)}, cu proprietățile: Definiție. O aplicație multiliniară de grad p. KB Ediția a unsprezecea, etapa a șaptea, clasa a IX -a, problema 4 Autor:. Subiectele vor fi rezolvate şi după lucrare, acasă, ca temă, în caietul de clasă. Valori proprii şi vectori proprii pentru un endomorfism. Pagini similare PDF de probleme rezolvate de mecanică analitică (şi nu numai), unde enunţurile proprii pentru un endomorfism liniar. 6 Programe sursa de reţele neurale artificiale si simulare pe probleme concrete. Prof. univ. dr. Grigore ALBEANU 1. Interpretarea limbajelor. Studiu de caz privind implementarea unui brauser web. 2. Programarea aplicațiilor Android. Interfețe grafice și procesarea textului. 3. Programarea aplicațiilor.