Home

Standarde

Organismul Național de Standardizare din - www

Conform prevederilor art. 32 alin (4) din Legea 162/2017, sintagma Standardele internaționale de audit se referă la: Standardele Internaţionale de Audit (ISA), Standardul internaţional privind controlul calităţii 1 (ISQC 1) şi alte standarde conexe emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) prin intermediul Consiliului pentru standarde internaţionale de audit şi asigurare (IAASB), în măsura în care acestea sunt relevante pentru auditurile statutare Anexa 1- Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţ

Calificări și standarde. Calificări. Armonizare europeană. EUROPASS; Euroguidance; EQF; ESCO; Proiecte; Strategii; Standarde și relația cu piața muncii. Reglementari; Standarde > Standarde ocupationale; Ocupații; Standarde Ocupaționale 2014-2021; Standarde Ocupaționale Arhivate (Documentate) Standarde de Pregătire Profesională; Comitete Sectorial

Standarde de pregătire profesională pentru calificări profesionale de nivel 3 si 4 al Cadrului național al calificărilo SR EN ISO 9001:2015. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe. SR ISO 45001:2018. Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă. Cerinţe şi îndrumări pentru utilizare. SR EN ISO 22000:2019. Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar

Listă de standarde ISO. De la Wikipedia, enciclopedia liberă. Sari la navigare Sari la căutare. Standardele ISO sunt numerotate, și au un format de tipul: ISO 99999:yyyy: Titlul, unde 99999 este numărul standardului, yyyy este anul publicării, și Titlul descrie obiectul standard informatic (rețele informatice, programe etc.). Un anumit nivel de calitate, formă de prezentare, model, grad de confort, fiind uneori echivalent cu termenul nivel de viață normal sau strictul necesar care este necesar desfășurării unei vieți și activități normale STANDARDE CALITATE LA ÎNĂLȚIME Suport Standardizare. 022 905 307. Întrebări Frecvente. Consultanță / Instruiri. 022 905 303. Comunicate. 29 iul. Curs de instruire privind Sistemul de Management al Calității. 27 iul. Consolidăm relațiile de cooperare. 27 iul. Acasă » Învățământ preuniversitar » Învățământ liceal » Standarde de pregătire, învățământ liceal tehnologic Standarde de pregătire, învățământ liceal tehnologic Text Size

Standarde ANEVA

Standarde moldovenești adoptate Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 128 din 20.07.2021 # Titlul standardului în limba română Titlul standardului în limb Standarde Specifice. Standarde specifice ale comisiilor de specialitate care sunt în vigoare. Standardele specifice privind evaluarea externă a calității academice la programele de studii universitare de licență și de master, actualizate după consultarea cu instituțiile de învățământ superior (28.12.2016) Pachetul conține standarde internaționale și europene adoptate în Republica Moldova, cu referire la ghidarea modului de depozitare frigorifică a diverse fructe și legume, precum și standarde privind instalațiile și componentele propriu-zise a camerelor frigorifice

NEW . Pachetul de informatii privind Premierea obtinerii atestatului de abilitare; Anexa Ordinului 6129/20.12.2016. Ordinul 6129/20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitar AMERICANA ASME B16.9 Scopul acestui standard, care aparţine culegerii de standarde BPVC (Boiler and pressure vessel code - Codul boilerelor şi vaselor sub presiune) pentru recipientele sub presiune, este de a defini dimensiunile, toleranţele, testele de explozie, controalele şi marcajele pentru fitingurile cu sudură a capului, cu dimensiuni între 1/2 inch şi 48 inch

Standarde de pregătire profesională pentru învăţământul profesional şi tehnic, şcoala de arte şi meserii, nivel 1, Anexa 2 la OMECT nr. 1847/29.08.200 b) standarde: definire, rezultate aşteptate şi numerotare cu cifre arabe; c) condiţii/criterii ale fiecărui standard, corespunzători indicatorilor de proces: enunţ, detaliere şi numerotare compusă din litera S şi cifre arabe corespunzătoare numărului standardului ş Ultimele documente adăugate: Standarde de referinta si indicatori de perfomanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar. Descarcă Citeşte mai mult. afişează toate documentele. Metodologii, repere metodologice, note, regulamente, instructiuni, ghiduri, manuale, criterii, precizari Partea 1: Determinarea cianurilor totale. Calitatea apei. Determinarea cianurilor. Partea 2: Determinarea cianurilor uşor eliberabile. Calitatea apei. Determinarea cianurilor. Partea 3: Determinarea clorurii de cian. Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu Standarde Raportare SIUI - Furnizori. Aceasta sectiune se adreseaza furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale care nu utilizeaza pentru raportare aplicatiile gratuite puse la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Informatiile tehnice publicate sunt destinate producatorilor de aplicatii informatice.

Autogara Normandia Timisoara - Normandia Service

Scopul general al prezentelor standarde specifice const în completarea cadrului legal menționat la secțiunea A, pentru procesul de evaluare extern a calit ții academice în instituțiile de înv ț mânt superior și completarea cu prevederi specifice domeniilor de licenț și master Acasă Legislație Norme Tehnice Standarde de performanță. Standarde de performanță. Fişiere ataşate. Ord 46/2021 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, Data: 15.06.2021; MO 649/01.07.2021, Abrogă Ord.11/2016 Download Recuperare medicală și îngrijiri paliative la standarde internaționale, într-un spital românesc. Aproape 200.000 de pacienți români au nevoie anual de recuperare medicală și îngrijire paliativă după accidente cerebro-vasculare sau după orice alt tip de accidente ce reduc mobilitatea, care necesită îngrijiri paliative specializate Standarde Ocupaţionale Sursa: Autoritatea Naţională pentru Calificări (Standardele ocupaţionale existente pe site conţin Codul C.O.R de la data aprobării.) A Administrator baze date Administrator bunuri agricole Administrator cont Administrator credite Administrator de aplicaţie Administrator de reţea de calculatoare Administrator pensiune turistică Administrator pieţe şi târguri.

Lubrifianti - Rol, Clasificare, Standarde, Specificatii. Lubrifiantii sunt fluide de natura organica ,anorganica sau minerala care sunt utilizati cu scopul de a reduce frecarea dintre doua suprafete.Clasificarea lubrifiantilor este facuta dupa o foarte mare diversitate de criterii si standarde ,dar din punct de vedere al interesului general unul dintre cele mai importante criterii est 2.1. Standarde naționale de calitate. După cum s-a menționat și mai înainte, de standardizarea națională se face responsabilă Asociația de Standardizare din România (ASRO), obiectivul major al acesteia fiind de a dezvolta standardizarea la nivel național, dar și de a reprezenta țara noastră în organismele europene și internaționale Pot fi respectate și standarde alternative, însă în acest caz producătorii au obligația să dovedească faptul că produsele lor îndeplinesc cerințele esențiale. Informații detaliate cu privire la directivele adoptate în cadrul noii abordări sunt disponibile la secțiunea directive sau pe următoarele pagini de internet ale Comisiei.

Scopul proiectului este creșterea capacității ONG-urilor de a formula, monitoriza şi evalua politici publice în domeniul lucrului cu tinerii, atât prin propunerea unor standarde de calitate în lucrul cu tinerii, cât și prin instruirea membrilor, personalului şi voluntarilor organizaţiilor de tineret în vederea participării active la dezvoltarea și îmbunătăţirea politicilor de. ETICĂ ȘI STANDARDE PROFESIONALE Toţi auditorii financiari persoane fizice sau juridice respectă principiile de etică profesională, care au la bază angajamentul lor față de interesul public, integritatea şi obiectivitatea lor, competenţa lor profesională şi atenţia cuvenită, confidențialitatea precum și conduita profesională așa cum sunt stabilit

NOTĂ: Aceste standarde de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare. Standardele de evaluare a bunurilor, ediţia 2020, intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020 și sunt aprobate prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. 3/2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 691/3.08.2020 Familia de standarde ISO 9000 a inceput sa apara prin anii '60 in productia de armament cand Ministerul Apararii din Marea Britanie a introdus Standardele Apararii -adica proceduri de calitate care sa fie implementate de proiectantii, producatorii si furnizorii de echipamente militare, pentru a oferi garantia conformitatii produselor cu specificatiile lor standarde comune pentru toate autorităţile educaţionale cu rol de evaluare, monitorizare, control. are ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a performanţelor abordează procesul educaţional unitar, în mod sistemic se bazează pe inovaţie şi pe diversificar

Standarde Internationale de Contabilitate privind Imobilizarile Necorporale. active necorporale imobilizari bilant legea contabilitatii. Firmele trebuie sa prezinte distinct imobilizarile necorporale generate intern de celelalte imobilizari necorporale. In legislatia nationala, in categoria activelor necorporale aferente imobilizarilor. Standarde in igiena si siguranta alimentelor, haccp, ghiduri de buna practica, programe de igien

Catalog standarde (ICS) - ASR

 1. Cod etic - Standarde internaţionale - CECCAR. Manualul IAASB 2018 si Standarde revizuite 2020. Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili. Standardele Internaționale de Educație
 2. Mai multe organisme europene de standardizare en au pus la dispoziție gratuit o serie de standarde pentru dispozitive medicale și echipamente individuale de protecție: EN 149:2009 Dispozitive de protecție respiratorie - Semimăști de filtrare pentru protecție împotriva particulelor - Cerințe, testare, marcare (denumite în mod curent măști FFP
 3. Standarde NATO și naționale. Standardizarea reprezintă activitate prin care sunt stabilite, pentru probleme reale sau potenţiale, prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate, urmărind obţinerea unui grad optim de ordine întru-un context dat. Această activitate constă în particular în elaborarea, difuzarea şi punerea în.
 4. standarde de performanță. Ordin ANRE nr. 162/2015 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale
 5. Listă de standarde ISO. articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia. Limbă.
 6. 2021-02-11T14:38:44+00:00. Lista actualizată a standardelor armonizate publicată în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene poate fi găsită aici
 7. principala activitate este de a elabora standarde internaţionale utilizate de orice tip de organizaţii industriale şi economice, de guverne şi organisme de reglementare şi de evaluarea conformităţii, de furnizorii şi utilizatorii de servicii şi produse din sectoarele public

Standardele profesionale - ASPAA

Legislație - Standarde Minim

RFC 822 Standard for the format of ARPA Internet text messages. RFC 1778 The String Representation of Standard Attribute Syntaxes. RFC 3647 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework. RFC 2560 X.509 Internet Public Key Infrastructure Online certificate Status Protocol. Standarde de performanta . 0374 554 265. Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele e-Standard. Catalogul Standardelor Moldovenești reprezintă un instrument modern și accesibil de căutare și vizualizare a informațiilor despre standardele naționale ale Republicii Moldova 27 Standardul 9: Desprinderea sensului cuvântului prin raportare la contextul mesajului scris. Minim: / 7*8 sensurile figurate ale cuvintelor, prin raportare la contextu At The Standard, our response to the COVID-19 outbreak is built on the compassion and expertise of our employees and the financial strength of our company. Our resource center has answers to common questions, information about our company and a personal message from Greg Ness, chairman, president and CEO, about the importance of confidence and.

CISEO® Agentia pentru Certificare & Implementare Standarde Europene in Organizatii. Acasa. Cere Oferta. Cere Oferta Simpla pentru Organizatii sub 50 angajati & Pachet ISO complet: Consultanta & Certificare ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / OHSAS 18001. Cere Oferta Complexa pentru Organizatii peste 50 angajati & Standarde complexe Dr.Mandroc Marius - Alexandru. DR. Mandroc Marius - Alexandru, Medic Specialist Obstetrica - Ginecologie, Atestat in Gineco - Oncologie, Histeroscopie, Tratamentul infertilitatii cuplului si reproducerii umane asistate, Chirurgia Laparoscopica, Ultrasonografie obstetrica- ginecologica si Colposcopie 2. Standarde pentru active Secțiunea Standarde pentru active păstrează aceeași structură, cu următoarele mențiuni: 2.1 Bunuri imobile SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 400) și SEV 233 Proprietatea în curs de construire (IVS 410) sunt standarde noi STANDARDE in masuratorile de zgomot. 05 Iunie 2008. Limitele admisibile de exploatare a cl?dirilor de locuit ?i social culturale. 31 STAS 10009-88 Acustica urbana Limitele admisibile ale nivelului de zgomot. 30 STAS 12025/2-81 Acustic? în construc?ii Efectele vibra?iilor produse de traficul rutier asupra cl?dirilor sau p?r?ilor de cl?diri. Standarde de performanta. 01 Iulie 2021. Proiect de Ordin privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale. Data: 01.07.2021 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, ANRE supune.

Sarpante din lemn masiv si lemn stratificat DOXAR de la

Standarde ocupationale - Autoritatea Nationala pentru

 1. Cod etic - Standarde internaţionale. Reforma procesului de normalizare a standardelor internaționale desfășurată de Grupul de Monitorizare se apropie de final. În data de 14 iulie 2020, Grupul de Monitorizare a publicat documentul său final privind reforma procesului de normalizare a standardelor internaționale de audit, asigurare și.
 2. Standarde pentru Coduri de Bare. Codurile de bare sunt simboluri care pot si scanate electronic folosind sisteme bazate pe laser sau camera. Ele sunt utilizate pentru a codifica informatii precum numerele de identificare ale produselor, numere seriale si numere de lot. Codurile de bare joaca un rol important pe lantul de distributie dand.
 3. Standarde europene și internaționale Centrul Zonal de Informare ASRO MARAMUREȘ Beneficiile standardelor Conform unui studiu realizat de Menon Economics , aplicarea standardelor contribuie la creșterea productivității muncii cu 39% și la creșterea PIB-ului cu 28%
 4. imale - lector universitar. Fisa standarde
 5. Ulterior publicării Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 din 3 noiembrie 2008, pe măsură ce standardele internaţionale au suferit amendări aduse de organismul emitent IASB, respectiv pe măsură ce IASB a publicat noi standarde, în mod corespunzător, Comisia Europeană a emis regulamente comunitare prin care s-au adoptat aceste amendamente.
 6. Listare evenimente de la Principiile de baza ale tranzactionarii pe piata valutara la Cum sa vinzi, cu succes, castraveti gradinarului -Training inovator de vanzari business 2 business. Evenimente standarde de control intern. Vezi toate evenimentele pe tema standarde de control intern sau promoveaza propriul tau eveniment
Predstavljena nova Mercedes S klasa - Yachts Croatia

2010. Noile standarde interna Ńionale ale institu Ńiilor supreme de audit au fost aprobate de c ătre al XX- lea Congres al INTOSAI organizat în luna noiembrie 2010 la Johannesburg, Africa de Sud. Prin Declara ia Sud African ă se solicit ă institu iilor supreme de audit urm ătoarele Noile standarde revizuite de management al calității vor intra în vigoare la 15 decembrie 2022. IAASB pune la dispoziția auditorilor și a părților interesate o serie de videoclipuri - disponibile în engleză, franceză, mandarină și spaniolă - care explică aspectele cheie ale acestor standarde de management al calității pentru. Standarde documentare categoria Fashion Reorganizare filtre marimi pentru produsele Fashion Standarde documentare categoria Electro - I Standarde şi Îndrumare 247 Maitland Avenue Altamonte Springs, FL 32701-4201, SUA e-mail: guidance@theiia.org Web: www.globaliia.org sau la IIA-România e-mail: office@aair.ro Web: www.aair.ro *** Standardele Internaţionale pentru.

Standarde Ocupaționale 2014-2021 - Autoritatea Nationala

standarde (P) Bucură-te de cea mai bună vizibilitate în timpul condusului grație celor de la parbrizeacasa.ro citeste articolul. Echipa AutoBild; Abonamente; Contact; Termeni și condiții; POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR; POLITICA PRIVIND COOKIES SI ALTE TEHNOLOGII SIMILARE Standarde naţionale •Legea nr. 487/2002 privind sănătatea mintală şi protecţia persoanelor cu tulburări psihice •Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului •Prevederi privind persoanele puse sub interdicţie •Standarde minime de calitate în centrele rezidenţiale ANPH •Standarde minime obligatorii pentru serviciile d

**) Standarde române care transpun standarde europene armonizate nominalizate în Ordinul MDRAP nr. 1.817/2013 publicat in Monitorul Oficial nr. 269/14.05.2013 ( standarde armonizate elaborate în baza Directivei 89/106/CEE privind produsele pentru construcţii, directivă transpusă prin H.G. nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de. Cea mai modernă clinică oftalmologică și de estetică și rejuvenare facială, la standarde occidentale, s-a deschis în Focșani și îi așteaptă pe cei care au nevoie de consultații, intervenții chirurgicale și tratamente de specialitate. Este vorba despre Clinica Focus, amplasată pe b-dul Cuza Vodă nr. 28, lângă Biserica. Primaria sector 3 Bucuresti, informatii pentru cetateni. PRIMĂRIA SECTORULUI 3. Adresa: Calea Dudeşti nr. 191, Bucureşti, Sector 3, România. Tel: 021.318.03.2 • prin achizitia la pachet a diferitelor standarde veti obtine un pret redus pentru intocmirea documentatiei si auditarea sistemelor de management; • va avea loc un singur audit / veti primi o singura vizita a auditorului pentru toate standardele implemenatate, deci veti economisi timp dedicat auditului de terta parte Legislatie referitoare la standarde de calitate ISO. ~ prezenta sectiune nu este actualizata cu legislatia la zi ~. Legea nr. 245 din 09/06/2004. privind securitatea generala a produselor Adopta Directiva nr. 2001/95/CE prevede:producatorii sunt obligati sa puna pe piata numai produse sigure. - are ca scop asigurarea consumatorilor ca.

Standarde romane si ISO . SR ISO 7970 - 2001 - Grâu .Specificaţii. ISO 11051 - 1999 - Grâu durum; Specificaţii. SR 5447 -1994 - Porumb boabe pentru consum alimentar. STAS 5448 - 1972 - Porumb boabe pentru furaj. STAS 984- 1972 - Secară alimentară. SR 877 - 1996 - Făina de grâu. SR 1225 - 1996 - Gri 1. Definitie si clasificare standarde. Organizatiile adopta sisteme de management adecvate mediului tot mai complex in care ele evolueaza., caracterizat prin clienti din ce in ce mai informati si motivati sa pretinda pentru banii lor produse mai bune, parteneri de afaceri cu cerinte contractuale tot mai exigente, autoritatile statului tot mai severe, organisme care supravegheaza tot mai multe.

Standarde de pregătire profesională pentru calificări

Sub indrumarea directivei de productie PPE 89/686/C a fost creata o serie de standarde referitoare la proprietatile electrostatice. EN 1149-5:2008 - Cerinte de performanta PPE Anti-static este certificata EN 1149-5. Acest standard acoperă cerintele de performanta si se refera la alegerea a 2 metode de testare diferite (EN 1149-1 sau EN 1149-3 Colecția de standarde, ediția 2018, poartă denumirea de Standarde de evaluare a bunurilor și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018. Structura standardelor din ediția precedentă a fost păstrată și în această ediție. Au fost realizate modificări și/sau precizări suplimentare la SE Standarde ISO/IEC: IEC 60793 parametrii cablurilor şi fibrelor optice: IEC 60793-2-10 - aplicabile fibrelor optice multimode de tip A1a, A1b şi A1d. IEC 60793-2-50 - aplicabile fibrei optice singlemode 9/125 din clasele B1.1, B1.2, B1.3, B2, B4, B5. IEC 60794-2 - cerinţe impuse cablurilor de interior Îndeplinirea cerinţelor din standarde se poate urmări și demonstra prin diferite modalități și surse de verificare: observare directă a activității, analiza documentelor, chestionarea / intervievarea tuturor factorilor de interes, examinarea portofoliilor etc

ASRO - Cele mai vândute standard

Listă de standarde ISO - Wikipedi

Cei mai urati caini din lume! – EcoMagazin

Standard - Wikipedi

Familia de standarde ISO 9000 mereu în actualitate. Managementul calităţii este un fenomen recent, dar important pentru o organizaţie. Implementarea acestuia asigură o bună calitate a produselor şi serviciilor oferite de o organizaţie. Planificarea, efectuarea, verificarea şi acţionarea este ciclul care permite unei organizaţii să. În martie 2018 s-au împlinit 20 de ani de când Alchimex oferă fermierilor români produse profesionale pentru agricultură performantă și partenerilor săi servicii de înaltă calitate, la standarde europene standarde, (b) mandatului său din cadrul Programului Educaţie pentru Toţi (Education for All), (c) mandatului său de principală agenţie responsabilă pentru liniile de acţiune C4 pentru dezvoltarea capacităţii (împreună cu UNDP) şi C7 pentru e-learning ale Planului de acţiune de la Geneva adopta IMAGINEA PRINCIPALĂ Imaginea principală trebuie să prezinte produsul în mod atractiv, alege poza care prezintă doar produsul individual, în întregime și fară nici un alt element de sprijin. Este interzisă inserarea de elemente suplimentare precum: -Imagini ale altor produse, -Diferite logo-uri, zoom-uri, -Orice tip de text, watermarks. Standarde Raportare SIUI - Angajatori Aceasta sectiune se adreseaza angajatorilor care nu utilizeaza pentru raportare aplicatia gratuita pusa la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Informatiile tehnice publicate sunt destinate producatorilor de aplicatii informatice, in vederea actualizarii programelor existente sau.

Principala - Standar

Standarde de Siguranta. In sectiunea Standarde de Siguranta va oferim informatii legate de modul in care fiecare model de scaun auto a fost testat, astfel incat sa fie omologat conform cu cerintele pietei din Uniunea Europeana. Scaunele auto pentru copii trebuie sa treaca prin teste de simulare a unui accident, astfel incat sa se verifice daca. standarde privind dotarea cu bănci și numărul de scaune a cabinetelor de studii, in coloana cantitate pe titlu se va modifica conform prevederilor anexei nr. 2 din Regulile și normativele sanitaro-epidemiologice Igiena instituțiilor de învățămân Mai multe din această categorie: « 192 - Cancerul de ovar - standarde si controverse 194 - Cancerul renal - standarde și controverse » Revenire la partea de sus a articolului 19 Iul 2021 16:52

Poster DIN en ISO 9606 MesseMAISON ROYALE | Novogradnja Beograd Vračar KalenićUlazna vrata

Masti de protectie faciala: Standarde, Studii, Diferente & Recomandari. Avand in vedere noul focar de coronavirus la nivel global, multe persoane sunt in mod clar preocupate de sanatatea si siguranta lor. In acest articol vom analiza in detaliu diferenta dintre standardele de filtrare a mastilor de protectie, cum ar fi N95 si FFP2/FFP3 STANDARDE DE PREGATIRE PROFESIONALA - LICEU. NIVEL 4. SPP Anexa 4 OMENCS 4121/13.06.2016. TOATE DOMENIILE. TEHNICIAN DE TELECOMUNICAȚII. TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI. TEHNICIAN ÎN INSTALAȚII ELECTRICE. TEHNICIAN TRANSPORTURI. NIVEL 3 STANDARDE BOMA : Clasa A. Acestea sunt cladirile de birouri cu cel mai inalt prestigiu care concureaza pentru o categorie de clienti de top, care isi permit chirii care trec peste mediul chiriilor din zona