Home

Componentele procesului decizional

Să fie completăElementele procesului decizional sînt Elementele procesului decizional sînt Decidentul - individul sau mulţimea de indivizi care urmează să aleagă varianta cea mai avantajoasă din mulţimea posibilă; Alternativele - mulţimea variantelor decizionale COMPONENTELE PROCESULUI DECIZIONAL : - Decidentul - este individul sau mulţimea de indivizi, care urmează să aleagă varianta cea mai avantajoasă din mai multe posibile; acesta trebuie să deţină în procesal decizional următoarele elemente: Logică Experienţă Intuiţi

COMPONENTELE PROCESULUI DECIZIONAL : - Decidentul - este individul sau multimea de indivizi, care urmeaza sa aleaga varianta cea mai avantajoasa din mai multe posibile; acesta trebuie sa detina in procesal decizional urmatoarele elemente: Logica Experienta Intuiti Elemente generale Sistemul decizional reprezinta componenta cea mai activa a profesiunii manageriale, cu cel mai mare impact asupra activitatilor societatii comerciale. Decizia este un act rational, de alegere a unei linii de actiune, prin care se urmareste realizarea unor obiective, tinand cont de resursele disponibile si conditiile concrete Între toate acestea, locul central îl ocupă actele administrative, cu toate caracteristicile, componentele şi clasificarea lor. Un aspect deosebit pentru lucrarea noastră îl constituie legătura, raportul dintre două noţiuni fundamentale ale domeniului şi anume: actul administrativ şi decizia administrativă, studiul deciziei administrative şi procesului decizional fiind important Procesul decizional identifică şi selectează alternativele unui mod de a acţiona, corelând cerinţele impuse de un context dat. Pentru Herbert A. Simon [Sim-60]managementul reprezintă un continuu proces raţional de elaborare a deciziilor, fiind structurat în trei etape principale prezentate în tab.7.1. Tabelul 7.1 Nr. etap

Procesul decizional - Conspecte CO

Procesul decizional are loc periodic și constant în viața unui individ. De multe ori răspunde la conflicte care apar zilnic, iar altele sunt ocazionale; unele apar în sfera privată, iar altele în cadrul unor companii sau organizații. cu atât ar trebui acordată mai multă atenție procesului decizional. Componentele luării deciziilor decizional, vom structura componentele procesului decizional, vom evidenția problemele şi barierele în acest domeniu constatate în urma demersurilor ex- perimentale realizate, vom invoca metode de diagnosticare a capacității d SI în procesul decizional Controlul executarii proiectului Istoricul şi versiunile documentelor Informaţii pentru repozitoriul instituţional Îmbunătăţirea serviciilor prestate Integrarea noilor angajaţi Control Acces Stocarea datelor Înregistrarea timpului de lucru Transparenţă în raport cu clienţi fundamentării procesului decizional în cadrul autorităților APL: identificarea și analiza problemelor din contextul socio-economic al comunității, dezvoltarea de variante de soluționare a acestora, evaluarea efectelor posibile ale soluțiilor identificate, alegerea resurselor, planificarea implementării, monitorizare

Hotărâre luată în urma examinării unei probleme, a unei situații etc., soluție adoptată (dintre mai multe posibile); rezoluție. ♦ Hotărâre luată de un organ al administrației de stat sau de un organ de jurisdicție. 2. (Rar) Calitatea de a fi ferm, hotărât; fermitate. [Var.: deciziúne s. f.] Din fr. décision, lat. decisio, -onis eficienţei, predictibilităţii şi transparenţei procesului decizional la nivelul administrației publice locale, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităţilor locale, prin introducerea abordării de politici publice în procesul decizional de la nivelul APL, în special pri In cadrul proceselor de management se disting mai multe componente principale care reprezinta functiile managementuluiA (POCAC): Previziunea si planificarea Organizarea Coordonarea Antrenarea Control-evaluare Aceste functii alcatuiesc continutul procesului tipic de management care se exercita in toate sistemele social-economice, inclusiv in firme de afaceri, indiferent de caracteristicile lor

Etapele procesului decizional.. 227 8.3. Contextul/componentele procesului decizional.............................................................................. 23 Componentele sistemului decizional Sistemul decizional este componenta sistemului managerial cu cel mai clar specific managerial, a cărui calitate marchează hotărât performanţele şi funcţionalitatea oricărei organizaţii 1.2. Suportul informațional și componentele procesului decizional de marketing; 1.3. Particularitățile suportului informațional în procesul decizional de marketing educațional; 1.4. Concluzii la Capitolul 1; 2: MARKETINGUL EDUCAȚIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROLUL SUPORTULUI INFORMAȚIONAL ÎN PROCESUL DECIZIONAL AL ACESTUIA. 2.1 1.4. Componentele procesului de decizie.. 25 1.5. Tipuri de decizii manageriale.. 27 1.6. Etapele procesului decizional.. 30 Capitolul 2 CHELTUIELILE ŞI COSTUL DE PRODUCłIE..... 3

Etapele Procesului Decizional - Gradu

 1. Componentele procesului decizional.. 176 7.1.3. Cerinţele de raţionalitate a deciziei de management................................................................................. 17
 2. Componentele managementului crizelor influenŃează integrarea aspectelor economice, juridice şi sociale şi a celor ecologice (....), se constituie ca o chemare la generalizarea rapidă a interesului diverselor organizaŃii, specialiştilor şi a mass-mediei privind activitatea şi stringenŃa problemelor de combatere a crizelor 1
 3. procesului decizional. • Sistemul informațional: definirea, componentele și funcțiile sistemului informațional; cerințele de raționalitate a informațiilor; deficiențe majore ale sistemului informațional

Figura 2.11. Elementele actuale ale procesului decizional de marketing în învățământul general din Republica Moldova..76 Figura 2.12. Rezultatele PISA Moldova..7 2. Componentele sistemului de decizie 3. Structura procesului decizional 4. Etapele procesului decizional 5. Metodologia de raţionalizare a sistemului decizional 6. Metoda de raţionalizare a procesului decizional în condiţii de certitudine 7. Metoda funcţiilor de utilitate 8. Metoda utilităţii globale 9. Metoda funcţiilor de pierdere 10 Procesul de comunicare. Elementele procesului de comunicare Conturile de activ şi conturile de pasiv, modul de funcţionare a lor Serviciile Publice - Referat Relaţii sociale: delimitări conceptuale, tipuri de relaţii sociale Statusul şi rolul - elemente fundamentale ale structurii social

1 Tematică pentru proba scrisă la examenul de LICENȚĂ Program de studiu: MANAGEMENT ZI și ID Cluj-Napoca 2017 Str. Teodor Mihali nr. 58‐6 17. Principiile de bază ale managementului, componentele procesului managerial și coordonatele managementului; 18. Metode generale și specifice de conducere; 19. Decizia - clasificare, elemente de bază, fazele procesului decizional

Procesul Decizional - Tocilar

1 Tematică pentru proba scrisă la examenul de LICENȚĂ Program de studiu: MANAGEMENT ZI și ID Cluj-Napoca 2019 Str. Teodor Mihali nr. 58‐6 Componentele UE ale sistemelor informatice (componentele Uniunii/care aparțin Uniunii): bunurile (precum elementele de hardware și de software și conexiunile de rețea) și serviciile necesare pentru susținerea sistemelor informatice care sunt comune țărilor participante [punctul B din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1294/2013]. UE suportă costul achiziției, al dezvoltării, al instalării, al întreținerii și al funcționării zilnice a componentelor Uniunii

Firma: SC FARES TRADING SRL Nivel cariera: 1 - 2 ani Tipul postului: Full-time Oras: BUCURESTI, Constanta, Craiova, Sibiu, Timisoara Perioada de valabilitate: 2021-07-30 00:00:00 - 2021-08-01 00:00:0 View prezentare cap.4.doc from ECONOMIA I 1 at Babeș-Bolyai University. 4 SISTEMUL DECIZIONAL AL ÎNTREPRINDERII 4.1. COMPONENTELE ŞI ETAPELE PROCESULUI DECIZIONAL 4.2. CERINŢE FAŢĂ DE DECIZI Procesul decizional identifică şi selectează alternativele unui mod de a acţiona, corelând cerinţele impuse de un context dat. Pentru Herbert A. Simon [Sim-60]managementul reprezintă un continuu proces raţional de elaborare a deciziilor, fiind structurat în trei etape principale prezentate în tab.7.1. Tabelul 7.1 Nr. etap

Referat: Componenta Metodologica a Managementului (#154111Promovarea directa - Strategia de marketing a ProCredit Bank

Procesul Decizional În Administraţia Publică Şi Decizia

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei. Subsistemul decizional. 1.3. Subsistemul decizional (3/3) 1.3.4. Structura procesului decizional a) identificarea si definirea problemei b) stabilirea criteriilor si obiectivelor decizionale c) determinarea variantelor decizionale posibil ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC - Median Research Centre, București, România pentru eGovlab, Departamentul de Computer and Systems Sciences, Universitatea din Stockholm Adriana Mihai, Median Research Centre* Adina Marincea, Median Research Centr SISTEMUL DECIZIONAL 5 1.1. Elementele si etapele procesului decizional 5 1.2. Tipologia deciziilor 6 1.3. Metode si tehnici de fundamentare a deciziilor manageriale 7 1.4. Principalele categorii de riscuri asociate procesului decizional 8 1.5. Preconditiile fundamentarii deciziilor 10 CAPITOLUL 2. UTILIZAREA INFORMATIILOR FINANCIAR-CONTABILE DE.

procesului decizional. UC17. Specificarea tipurilor deciziilor manageriale. 5.3 Deciziile manageriale. 4.3.1 Abordarea teoretică a deciziei şi proce-sul decizional. 4.3.2 Tipologia deciziilor manageriale. 4.3.3 onţinutul procesului decizional. 6. Stilul de conducere. UC18. Specificarea stilurilor mana-geriale după elementele de conţinut. UC19 să ilustreze componentele respective (Capitolul 15, pp. 205-219) - max. 1 pagină b. Analizaţi procesul decizional în care v-aţi angajat atunci când v-aţi ales facultatea şi/sau profesia. Aţi parcurs toate etapele deciziei? Ce dificultăţi aţi întâmpinat în parcurgerea etapelor deciziei? (Capitolul 15, pp. 205-219) - max. 1 pagin

Luarea deciziilor - Concept, pași, tipuri și

 1. Componentele structurii organizaţionale. 29. Stiluri de conducere. 30. Managementul luării deciziei - definiţia şi cerinţele de eficienţă ale deciziei. Fundamentele actului decizional - elementele de bază ale deciziei. Procesul decizional în organizaţii - pregătirea, alegerea, comunicarea şi verificarea deciziei. 31
 2. Proces decizional - în sensul acestei strategii, prin proces decizional se înțelege componentele de evaluare a impactului reglementărilor și modalitatea în care această abordare este integrată în procesul politicilor publice. Evaluarea impactului a evolua
 3. Elementele modelului procesului decizional, din punct de vedere al activităţilor pe care SSD le asistă, sunt (Demarest, 2005): - un decident Sprague şi Eric Carlson prin care au adus noi explicaţii legate de componentele SSD-urilor - baza de date, baza de modele şi componenta de dialog şi au oferit un.
 4. procesul decizional în exercitarea competențelor sale de către autoritățile APL. În acest context, gândirea strategică și sistemică, pe termen mediu și lung, devine la fel de importantă în procesul decizional ca gândirea operativă imediată, absolut necesară rezolvării situațiilor de urgență sau extraordinare
 5. istratie materiale/rapoarte privind tematicile incredintate de acesta. 6. Principiul documentarii se respecta la nivelul companiei, ceea ce inseamna ca procesele desfasurate de societate, inclusiv cel decizional, sunt fundamentate prin documente justificative
 6. Etapele procesului decizional 65 5.3. Modelarea proceselor economice şi metode de adoptare a deciziilor 66. 4 Tema 6: Cultura organizaţională 71 6.1. Conceptul şi componentele culturii organizaţionale 71 6.2. Factorii de influenţă asupra culturii organizaţionale. Funcţiile culturii organizaţionale 7

Sisteme. Suport software. Componentele şi etapele procesului decizional. Tipologia şi caracterizarea SIAD-urilor. 4 T2. Structura de mulţimi a unui sistem în abordare statică şi în abordare dinamică. Principalele modele tehnologice şi de producţie. Aplicaţii. 4 T3. Concepte şi orientări privind procesul decizional I.2 Decizia şi procesul decizional în cadrul întreprinderii I.3 Metode de raţionalizare a procesului decizional I.4 Interdependenţa dintre sistemul decizional cu componentele sistemului de management Capitolul II ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A S.A. TOCUŞOR. ORGANIZATIA, STRUCTURA ORGANIZATIONALA. 1. Conceptul de organizatie. Organizatiile sunt inventii sociale destinate realizarii unor scopuri comune prin efort de grup, avand regulamente sau statute proprii, constituite in vederea depunerii unor activitati organizate. v Entitati rationale ce urmaresc anumite scopuri si asista (ajuta) managerul în procesul decizional. Masura în care acest lucru este asigurat poate sa difere foarte mult: de la ghidarea managerului pâna la influenta reciproca între sistem si utilizator. Tipul deciziei. Deoarece procesul decizio-nal se desfasoara la toate nivelurile unei organizatii, rezulta ca nu toate deciziile sunt la fel

Decizia - procesul decizional. Decizia este un instrument particular de exercitare a managementului. - Hotararea luata ca urmare a examinarii unei probleme, situatii etc.; solutia adoptata (dintre mai multe posibilitati) (DEX, 1998). - implementarea deciziei • Sistemul decizional care funcţionează la nivelul instituţiei: − particularităţi ale procesului decizional determinat de legislaţia specifică şi organizarea internă; − cadrul legal în care se adoptă deciziile, nivele de decizie, decidenţi, responsabili cu aplicarea deciziilor, executanţi, resurse de aplicare procesului informaţional-decizional şi a eficienţei activităţilor. 1. Componentele primare, încorporate în cele două segmente ale structurii organizatorice, sunt următoarele: - postul - un ansamblu de sarcini, responsabilităţi şi competenţe ce revin, î

(DOC) REFERAT PROCESUL DECIZITIONAL Ion Ionut - Academia

Licenta: Structura procesului decizional, modelul fiscal

 1. Calendarul procesului decizional. 9 - 20 iulie: formularea amendamentelor și susținerea lor; 20 - 22 iulie: procesarea amendamentelor de către GL președinți filiale OAR; 22 - 24 iulie: rezultatul finalizat este supus avizării Colegiului director și transmis ca material-suport membrilor Consiliului național
 2. Componentele procesului de productie pot fi clasificate dupa mai multe criterii: - în raport cu modul în care participa la executarea diferitelor produse, lucrari sau servicii în procesul de munca ce constituie principala componenta a unui proces de productie sunt
 3. Testarea aplicatiilor software. Studiu privind managementul procesului decizional: document util pentru elaborare de lucrari de licenta, diploma, proiecte, disertatie, referate, et

MANAGEMENT Ediția a treia revizuită și îmbunătățită Vasile DEAC coordonator Laura BĂDIȚOIU Mihai CIOC Oana Elena CROITORU Alecxandrina DEACONU Corina. 10.4 Etapele procesului decizional 10.5 Procesul decizional de grup . 10.5.1 Grupul de muncä: concept, caracteristici 10.5.2 Tipologia grupurilor . 10.5.3 Avantajele procesului decizional de grup 10.5.4 Dezavantajele procesului decizional de grup 105.5 Creativitate în procesul decizional de gup Bibliografie CAPITOLUL 11

Referat Sistemul Decizional < Management (#340250) RegieLiv

 1. Management-Nicolescu. FLIP HTML5 is a Interactive html5 digital publishing platform that makes it easy to create interactive digital publications, including magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Create HTML5 flipbook from PDF to view on iPhone, iPad and Android devices
 2. decizional și baza lor teoretică. Gradul de integrare a componentelor e-Commerce, Sisteme de suport decizional și Agenți este investigat din punctul de vedere al procesului decizional parcurs de oameni. In capitolul 3, este prezentat un model adaptiv al profilului de utilizator, precum și o serie de experimente
 3. dobândesc un anumit înţeles care stă la baza procesului decizional de cumpărare (Gutman, 1982, apud. Ramkissoon et al., 2009, p. 149). Prin urmare, s-a încercat, în literatura de specialitate, definirea unei relaţii, uneori chiar şi suprapunerea imaginii destinaţiei, cu noţiuni precum percepţia şi atitudinea
 4. I.2 Decizia şi procesul decizional în cadrul întreprinderii. I.3 Metode de raţionalizare a procesului decizional. I.4 Interdependenţa dintre sistemul decizional cu componentele sistemului de management. Capitolul II ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A S.A. TOCUŞOR. II.1 Caracteristica generală a S. A. Tocuşor
 5. - caracteristicile procesului tehnologic - nivelul dotarii tehnic - gradul de specializare si cooperare în productie - dispozitia teritoriala - caracterul procesului de desfacere - ritmul de înnoire a produselor si tehnologiilor. Acestea influenteaza configuratia structurii organizatorice precum si componentele acesteia
 6. [1]Notiunea de putere este fundamentala pentru intelegerea procesului decizional, iar argumentele care pledeaza pentru conservarea si sporirea ace 33) Despre management (Sistemul decizional al firmei studiu de caz), Sistemul informational al managementului unitatii: conceptul, componentele sistemului informational
MANAGEMENTUL RISCULUI, PARTE INTEGRANTA A UNUI MANAGEMENT

Suportul Informațional ca factor de influență a deciziilor

 1. Procesul decizional public şi privat. Echilibrul dintre cerere şi ofertă se realizează atât în cadrul procesului decizional specific pieţei, cât şi celui din sectorul public, rezultatul fiind decizia individuală la nivelul fiecărui agent economic şi decizia bugetară pentru întreaga colectivitate
 2. Model organizaţional în intelligence. Cere sfat de la ambele timpuri: de la timpul vechi (ia) ce e mai bun, iar de la timpul nou, ce e mai potrivit.. Francis Bacon, Eseuri. Intelligence-ul constituie activitatea secretă de stat, derulată în scopul asigurării avantajului competitiv instituţiilor statului în raport cu subiecţi sau.
 3. Procesul decizional. Nr. d/o. Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre. Subdiviziunea/ persoana responsabilă. Anunț privind consultarea publică/organizarea ședințelor. Proiectul și materialele aferente pentru consultare publică. Rezultatele consultării publice. Proiectul după organizarea consultărilor publice
 4. istrației Publice Locale (APL), despre modalități eficiente de încadrare a tinerilor în procesul decizional și despre alte exemple de implicare la identificarea și soluționarea problemelor

Carmen Zefinescu Procesul decizional bazat pe performanta

Curs Procesul Decizional de Marketing

Mecanism decizional centralizat Complexitatea procesului de adoptare a deciziilor şia guvernanţei Punerea în comun a resurselor de la bănci prin intermediul unui fond centralizat asigură o mai bunăprotecţieîmpotriva crizelor bancare în cazul cărorapierderile sunt concentrate asimetric într-un stat membru şipoate rupe cercu 7. COMPONENTELE EXTERNE ALE MANAGEMENTULUI PUBLIC. Procesul de deschidere şi dinamizare a politicii publice a condus la schimbarea de atitudine a grupurilor de presiune, care sunt parte activă a procesului decizional. Deci, mediul extern influenţează sistemul birocratic ÎNTREPRINDEREA, CENTRU DECIZIONAL 1. Decizia economică. Definiţie, factori primari ai deciziei Decizia economică reprezintă linia de acţiune aleasă în mod conştient în cadrul procesului de conducere al firmei dintr-un număr oarecare de posibilităţi în scopul atingerii unor obiective în condiţii de eficienţă maximă. Decizia este, deci, acţiunea de punere în lucru a.

Proiect Managementul Agentiei de Turism SC Travel House

Prima pagină - Biblioteca Digitala Online de Administratie

Procesul decizional în cadrul organizației. 6. Organizația și mediul ambiant. Componentele mixului de marketing sunt: a) furnizorii, clienții și vânzătorii; b) oferta, cererea și segmentele de piață; c) produsul, prețul, plasamentul și promovarea 7. Decizia şi procesul decizional- 2 ore Definirea şi factorii procesului decizional Clasificarea deciziilor Cerinţele unei decizii eficiente Etapele procesului decizional 8. Informaţia şi sistemul informaţional- 2 ore 9. Metode moderne de management folosite în procesul de luare a deciziilor - 2 ore 10 Funcliile manageriale: procesul decizional controlul. Modele metode de luare a deciziilor. Controlul. Tipuri de control etapele procesului de control. Notiuni de eticä eticä medicalä. Aspecte legislative de eticä Implicatii etice in activitatea asistenlilor medicali. Etica socialä etica profesional sistemul decizional şi cel operaţional ca şi în figura 2. Sistemul informatic este un ansamblu structurat de proceduri şi echipamente electronice care permit prelucrarea automată a datelor şi obţinerea de informaţii. 2.3 Componentele unui sistem informatic Un sistem informatic include următoarele componente componentele procesului de intelligence - planificare, culegere, analiză și valorificare. Dezvoltarea tehnologică și formarea unor comunităţi online într-un spaţiu cibernetic analitice, cu accent pe consolidarea analizei operaţionale ca suport decizional pentr

Raportul special: O serie de întârzieri înregistrate în

Teoria controlului reflexiv (TCR) reprezintă un mecanism de influenţare a procesului decizional dintr-un stat şi presupune transmiterea de informaţii fabricate (parţial adevărate, parţial false) către adversar, acestea fiind de natură a-l determina să ia o decizie voluntară, favorabilă intereselor iniţiatorului acţiunii Subsistemul decizional al firmei 179 4.2.1. Definirea si structura sistemului decizional 179 4.2.2. Decizia manageriala - principala component^ a sistemului decizional 183 Componentele procesului de comunicare 287 5.6.4 Tipologia comunicafiilor 288 5.6.5. Deficienje majore in procesul de comunicare 28 Alte instituții și organisme ale UE. Două alte instituţii europene joacă in rol vital: Curtea de Justiţie garantează respectarea dreptului european; Curtea de Conturi controlează modul de finanţare a activităţilor Uniunii.; Atribuţiile şi responsabilităţile acestor instituţii sunt prevăzute în tratate, acestea constituind baza a tot ceea ce face UE

Implicatia functiei managerial

- Structua procesului decizional. Strategia organiza,tiei - Strategia, instrument central al managementului strategic; - Componentele strategiei; - Asemdndri gi deosebiri intre strategia afacerilor gi strategia militard; - Tipuri de strategii. Structura organizatorici Defrnirea gi componentele structurii organizatorice Procesul decizional se desfăşoară pe parcursul a mai multor etape şi faze, iar structura procesului decizional rezultă din numărul şi ordinea de succesiune a etapelor. Procesul decizional se desfăşoară pe parcursul a patru etape principale, fiecare etapă cuprinzând mai multe faze (Figura 1.). Figura 1. Structura procesului decizional 22. Sister-nul decizional (concepul de decizie; componentele sistemului decizional; tipologia deciziilor; etapele procesului decizional; adoptarea deciziilor în conditii de certitudine, risc incertitudine). co 14 decizional (civil sau penal) în care sunt implicate părțile, avocații și alți membri ai personalului judiciar (procurori și grefieri). Calitatea procesului decizional implică luarea în considerare a eficienței și calității acestui lanț (civil și penal) în toate componentele sale Fluxul informațional - Procesul decizional la SNMSU . Raport privind evaluarea riscurilor la nivel național 2018 5 pragurile și componentele principale ale metodologiei. Principalele teme ale discuțiilor au fost următoarele: Procesul de evaluare a riscurilor, instrumentele și rezultatele sale au fost elaborate în conformitate cu.

6. Sistemul decizional Definirea deciziei si a procesului decizional Clasificarea deciziilor Cerinţe de rationalitate privind decizia Etapele procesului decizional 7. Informaţia şi sistemul informaţional Definirea sistemului informational Componentele sistemului informational 8. Sistemul metodologico-manageria PROCESUL DECIZIONAL 14 A.Pățte în procesul decizionșolurile lor 14 1. Pacientul, reprezentană, membrș e spră pacientul 14 2. Persoanele care îngrijesc pacientul 21 B.Procesul deliberașea deciziei 23 1.Remarci preliminare 23 2. Diferitele faze ale procesului decizional în situațfț descrierșă 24 CONCLUZII 2 T.6. Motivația psihologică în procesul managerial 2 1 T.7. Sistemul de management şi componentele 7.1. Subsistemul metodologic 6 2 7.2.Subsistemul organizaţional 4 7.3. Subsistemul Informaţional 4 7.4. Subsistemul decizional Procesul decizional: conceptul de decizie si cerințele de raționalitate a acesteia; tipologia deciziilor. [1] Pag. 321-337 7. Subsistemul informațional: conceptul de sistem informațional; componentele sistemului informațional; funcțiile sistemului informațional; cerințele de raționalitate a informațiilor; deficiențe majore ale. De aceea, procesul de formare al viitorilor specialişti în management componentele principale ale acesteia, iar tehnicile manageriale, 45 ELECTRE Previziune Decizional şi organizatoric . 16 46 Extrapolarea Previziune, organizare şi control-evaluar Procesul decizional în UE . Data evenimentului: 31/01/2018. Posibilități de obținere. Informații: Durat.