Home

Planul cadru

plan-cadru Ministerul Educație

 1. Adresă // Telefoane Centrală. Ministerul Educaţiei. Str. General Berthelot 28-30 / Sector 1 / 010168 / Bucureşti Tel. Centrală: 021/405.62.00 & 021/405.63.0
 2. Ordin nr. 4927/29.08.2013 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 5347/2011 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a -a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic. Descarcă Citeşte mai mult. Ordin nr. 5347/7.09.2011 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a.
 3. Planul cadru pentru învățământul primar este un document școlar elaborat la nivel de stat de Ministerul Educației si are un caracter unic si obligatoriu pentru fiecare stadiu de pregătire si tip de scoală, cuprinzând obiectele de studiu din fiecare clasa, numărul de ore aferente săptămânal fiecărei discipline, pentru a putea asigura elevilor din toate școlile din tara, de același grad si profil, aceeași pregătire, oferind astfel tuturor elevilor șanse egale in promovarea.

Planul cadru este în conformitate cu ORDINUL Nr. 3371 din 12 martie 2013 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar Planul cadru este un document școlar elaborat la nivel de stat de Ministerul Educației si are un caracter unic si obligatoriu pentru fiecare stadiu de pregătire si tip de scoală, cuprinzând obiectele de studiu din fiecare clasa, numărul de ore aferente săptămânal fiecărei discipline, pentru a putea asigura elevilor din toate școlile din tara, de același grad si profil, aceeași pregătire, oferind astfel tuturor elevilor șanse egale in promovarea școlara si profesionala si in. Planul cadru paentru ciclul primar: clasa pregatitoare, clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a, clasa a IV- PLANUL-CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal (în continuare Planul-cadru) este un document normativ obligatoriu, fiind o componentă esențială a Curriculumului național. Planul-cadru asigură pentru elev oportunități de forma

Planuri cadru. Afiseaza doar articolele care. Nu sunt încă în vigoare. Sunt în vigoare. Nu mai sunt în vigoare. Toate articolele. Anexa 1 la Ordinul nr. 4681/29.06.2012 privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a. Planul cadru pentru ciclul primar - Anul școlar 2016-2017 | Inspectoratul Școlar Județean Covasna. Punct unic de contact electronic: office@isj.educv.ro. 0267-314782. Luni-Joi 9:00-15:30. Vineri 9:00-13:00. Telverde sesizări fapte de corupție: 0800 801 100 Plan cadru pentru învăţământul profesional şi tehnic, an de completare, nivel 2, anexa nr. 4 la OMECT nr.1847/29.08.2007. Descarcă Citeşte mai mult. Plan de învăţământ pentru calificarea Tinichigiu vopsitor auto, nivel 2, anul de completare - Anexa 3 la O.M. 3172/30.01.2006. Descarcă Citeşte mai mult. afişează toate. NOTĂ: * Elevii pot opta, într-un an de studiu, pentru 1-3 cursuri opţionale (clasele V-VII) și 1-4 cursuri opţionale (clasa a VIII-a), din care un opţional integrat la nivelul mai multor arii curriculare est

www.edu.ro :: Planuri cadr

Dacă planul-cadru pentru specializarea Arhitectură (sau specializările Arhitectură și Design) din cadrul Artelor Vizuale la liceele vocaționale (licee și colegii de artă) rămâne cel din anul 2009, acesta nu răspunde întru totul specializării/ specializărilor Componentă a curriculumului național, planul-cadru de învățământ transpune în practica școlară opțiuni majore de politică educațională. Planurile-cadru pentru învățământul gimnazial au fost elaborate ținând seama de: — reperele decizionale majore care privesc învățământul preuniversitar din România, prezentate în documentel

Planul cadru pentru învățământul primar Părinții cer

Planul cadru- clasa pregătitoare, clasa I și a II-a

 1. area cu totul a ariei Consiliere și orientare
 2. Planul-cadru pentru pregătirea profesională, ca şi planul-cadru de învăţământ pentru şcoala de arte şi meserii, asigură: - creşterea ponderii săptămânilor de studiu mixte (cultură generală, cultură de specialitate, instruire practică săptămânală) în totalul săptămânilor de studiu, astfel încât să asigur
 3. PLAN CADRU GIMNAZIU Clasa Aria curricular ă/disciplina V VI VII VIII I. Limb ă ş i comunicare 8-10 8-10 9-11 8-10 Limba și literatura română 4 4 4

Ce înseamnă curriculum, planuri cadru, arie curriculara

Planul cadru pentru gimnaziu. Curriculumul actual este foarte vechi, corespunde perioadei când la liceu, de exemplu, veneau 25-30% dintre absolvenţii de gimnaziu, ceilalţi fiind îndreptaţi către şcoala profesională, intrau direct în piaţa muncii sau se mulţumeau cu activităţi agricole de subzistenţă În anul şcolar 2012 - 2013, la clasele I - a IV-a se aplică în continuare Planul-cadru de învăţământ, aprobat prin OMEC nr. 4686/05.08.2003 şi (nn.) OMEC nr. 5198 / 01.11.2004 Planul-cadru aprobat vine și spune că din cele 31-34 de ore/ săptămână doar 1-3 ore pot fi opționale. În articolul 66, alin. 1 din varianta inițială a LEN, se stipula clar că disciplinele opționale au o pondere de 20% în planurile-cadru pentru învățământul gimnazial și de 30% în cele pentru liceu. Dar și acest paragraf a. liceul teologic baptist emanuel cluj-napoca. plan-cadru de ÎnvĂŢĂmÂnt, nivel Şcolar primar, anul Şcolar 2019-2020 . aria curricularĂ Created Date: 7/1/2016 12:40:22 P

Planul cadru pentru ciclul primar Didactic

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 6 Satu Mare Judetul Satu Mare Romania Tel: 0261 712175 Fax: 0261 713441 e-mail: isjsm@satmar.r Planul-cadru este aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (în continuare MECC), este obligatoriu pentru toate instituțiile de învățământ general și reglementează organizarea procesului educațional pentru anul de studii 2021-2022 în învățământul primar, gimnazial și liceal

Planul-cadru (în continuare . Plan-cadru) vizează studiile de calificare su-plimentară şi studiile de recalificare. 2. Cadrul juridic. Codul Educației al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 24.10.2014, Nr. 319-324, art. nr. 634); - Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților. Modificarea programei scolare pentru gimnaziu este una dintre prioritatile Ministerului Educatiei in acest an. Pentru ca nu sunt de acord cu cele trei planuri-cadru privind modificarea programei pentru clasele V-VIII, Consiliul National al Elevilor (CNE) a realizat propria varianta de plan-cadru. Elevii solicit Planul cadru clasa a II-a - Mapa profesorului - PLANUL- CADRU de învățământpentru învățământul primar Arii curriculare Discipline Clasa CP I II III IV Limbă și comunicare Limba și literatura română[1] 5 7 6 5 5 Limba modernă 1 1 1 2 2 Matematică și explorarea mediului Matematică[2] 3 1 3 1 4 4 4 Științe ale naturii 1 1 1 Om și societate Istorie - - - - 1 Geografie. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ART. 1 Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36 din 10 iulie 1997 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 152 din 14 iulie 1997, cu urmatoarele modificari si completari: 1

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL VOCAȚIONAL – AN ȘCOLAR 2019-2020

Programe şcolare, curriculum, planuri cadru, standarde de evaluare, criterii de notare. 72 documente. Plan cadrul pentru programul A doua şansă - învăţământ primar (Anexa 2 la Ordinul MEdC nr. 5160/6.10.2005) Descarcă Citeşte mai mult. Planuri cadrul pentru programul A doua şansă - învăţământ secundar inferior (Anexa 2 la. Liceul Crestin Emanuel Cluj. Admitere în L.T.B.E., nivelul școlar liceal, clasa a IX-a, anul școlar 2021-202 Facultatea de Inginerie Electrica Adresa: Str. George Baritiu, nr. 26, Cluj Napoca, Romania Decanat: Sala 347 Secretariat: Sala 346 Telefon: 0264 40122 - Planul-cadru de învățământ pentru învățământul primar cu program integrat sportiv. Totodată, actul prevede şi numărul de ore alocate studiului limbii materne, pentru elevii aparținând minorităților naționale care învață în unități de învățământ cu predare în limba română PORTOFOLIUL PROFESORULUI DE BIOLOGIE, AL SEFULUI DE CATEDRA SI AL SEFULUI DE CERC PEDAGOGIC. MODEL DE PLANIFICARE CALENDARISTICA SI DE PROIECTARE PE UNITATEA DE INVATARE. NUMARUL ORELOR DE BIOLOGIE SI STIINTE IN ACTUALELE PLANURI CADRU. CORELAREA PROGRAMELOR SCOLARE CU PLANURILE CADRU PENTRU LICEU, INVATAMANT DE ZI SI SERAL

Cu ce comparam - Planul-cadru pentru clasele V-VIII aflat in vigoare in prezent Informatii de background Elevii din clasele V-VIII studiaza, in prezent, dupa planuri-cadru aprobate acum aproape 15 ani (prin Ordinul M.E.C. nr. 3638 / 11.04.2001), explica Ministerul Educatiei, intr-un comunicat remis HotNews.ro planuri cadru ciclul superior liceu . filiera teoretica. filiera vocationala. filiera tehnologica. posted by eprofu at 11:31 a + Articolul 8 (1) În anul şcolar 2013-2014, la clasa a II-a se aplică Planul-cadru de învăţământ aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.686/2003*), iar la clasele a III-a şi a IV-a se aplică Planul-cadru de învăţământ aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.

Planul cadru pentru ciclul primar - Anul școlar 2016-2017

Art. 10. - Se aproba Planul-cadru de invatamant pentru invatamantul special primar si gimnazial, dizabilitati intelectuale grave, severe sau asociate, cu predare in limbile minoritatilor nationale, prevazut in anexa nr. 10, care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 11. - Se aproba Planul-cadru de invatamant pentru invatamantul. Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, aprobat în Anexa 1 la OMEN nr. 3371/12.03.2013 Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar în limbile minorităţilor naţionale, aprobat în Anexa 2 la OMEN nr. 3371/12.03.2013 Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar pentru şcolile sa 2016-2017 Planuri cadru valabile 2016-2017 filiera vocationala Instructor de educaţie extraşcolara Planuri cadru valabile 2016-2017 filiera vocationala Educator-puericultor Planuri cadru valabile 2016-2017 filiera vocationala Invatatori-educatoare Planuri cadru valabile 2016-2017 filiera teoretica - clasele IX-X Planuri cadru valabile 2016-2017 filiera teoretica - clasele XI-XII Instructiuni. planul cadru in vigoare, anul scolar 2014-2015, omen_3.371_12.03.2 013, omect 4686_2003, omec 5198_2004, omec 5198_2004, invatamant primar, clasele i-iv, Conectare Ţine mint

Planul - cadru de învățământ aprobat prin OMECI nr. 3411 din 16.03.2009; Planurile de învăţământ aprobate prin OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016 corelat cu OMEN 3207/2019 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentr + Articolul 8^4 Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program sportiv integrat, cu predare în limbile minorităților naționale și pentru școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română, prevăzut în anexa nr. 11, care face parte integrantă.

BREAKING Planurile-cadru pentru liceu au fost lansate în

După 3 luni de dezbateri, Ministerul Educaţiei a prezentat, în sfârşit, planul cadru pentru gimnaziu, presupus a intra în vigoare în anul 2017. Deşi multe speranţe se îndreptau spre o nouă gândire în elaborarea politicilor educaţionale, speranţele au rămas deşarte, ca de atâtea ori în trecut Planul-cadru pentru clasele X-XII liceale, profil umanist (instruire în limba română) Componenta Disciplina Profil umanist X XI XII A. Componenta invariabilă 1. Limba şi literatura română 5 5 6 2. Limba străină (1) 4 4 4 3. Istoria românilor și universală 3 3 4 B. Extensii curricular Se aproba Planul-cadru de invatrAmant pentru invEjdmantul primar, prevdzut in anexa nr. l ART. 2 Se aprobd Planul-cadru de invalamant pentru invajamantul primar in limbile minoritajilor nalionale, prevazut in anexa nr.2. ART. 3 Elevii aparfindnd minorit6Jilor nationale care invala in unitaji de invalamant cu predare in limba romd.n6 a Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți. Vă informăm că Inspectoratul Scolar Judetean Mehedinti pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) privind prelucrarea datelor cu caracter personal

PLANUL CADRU DE INVATAMANT LICEAL PENTRU ANUL SCOLAR 2014-2015. 09.09.2014 13:46 | Profu' de Mate | Descarcari: 543 |. 1_OMECI 3410_2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru clasele a IX-a - a XII-a, filierele teoretica si vocationala cursuri de zi. 2_OMECI_3410_2009_Anexa 1 - Planuri-cadru de invatamant pentru ciclul. Navigare în articol Legi, regulamente Legi, regulamente. Rapoarte, document

Academia Romana considera ca diminuarea numarului de ore de stiinte, inclusa in cele patru variante ale planului cadru pentru invatamantul gimnazial redactate de specialisti din Ministerul Educatiei, compromite ''competitivitatea inalta'', intr-un context global in care domeniile stiintelor de varf constituie motorul economiei mondiale

planul cadru - temp

Inspectoratul Școlar Județean Mure DianaL scrie:La clasa a IV-a se merge pe planul cadru vechi, cel din 2004.Nici nu se poate merge pe cel nou deoarece programa nu s-a schimbat la aceasta clasa. Doar la clasa pregatitoare si clasele I-III se merge dupa planul cadru nou Planul-cadru cuprinde o zonă comună pentru toţi elevii - trunchiul comun, reprezentată de numărul minim de ore prevăzut pentru fiecare disciplină. În orele de trunchi comun se parcurge programa şcolară, cu excepţia elementelor notate cu asterisc, care reprezintă extinderi. Note specifice Programului A doua şansă pentru învăţământul primar - trunchiul comu Planul cadru al masteratului didactic devine unic pe ţară şi se aprobă prin ordin al ministrului, în premieră pentru sistemul universitar, potrivit unei Ordonanţe adoptate joi de Guvern, care cuprinde mai multe modificări şi completări ale legislaţiei în domeniul educaţiei

Planul Cadru pentru primar ar trebui continuat cu acela pentru gimnaziu si liceu, pentru ca toti cei interesati sa-si faca o idee despre filosofia si arhitectura scolara, sa-si proiecteze si coreleze eforturile pe parcursul celor 9 sau 12 ani de scolaritate -2021 C S L P Pr C S L P Pr E C V Total C Apl. St.ind. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 17 Metode numerice 2 2 N 100 28 28 44 4 D

Programe Scolare > Actual

 1. Conform Art. 9 (2) În anul școlar 2017-2018, la clasele a VI-a - a VIII-a, se aplică Planurile -cadru de învățământ aprobate prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3638/11.04.200
 2. Ştirile de ultimă oră, disponibile online. Mediafax.ro iti ofera ştiri interne si externe în timp real, ştiri politice, ştiri economice, mondene, sociale si din spor
 3. Planul-cadru național va dispune de un mecanism de monitorizare și evaluare, în baza căruia Comitetul de coordonare va aprecia stadiul implementării și va putea recomanda Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate măsuri de îmbunătățire a controlului acestei boli la nivel populațional
 4. Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare
 5. Planul-cadru este proiectul educațional al României de mâine. El ne spune cum vrem să arate cetățenii acestei țări. După cum este creionat profilul dezirabil al absolventului, vom avea un cetățean fără identitate și orizont cultural, dar, în schimb, bine îndoctrinat cu dogmele multicultura­lismului, gata să respecte orice.
 6. istru, etc. ce au legatura cu educatia nationala. Pentru a downloada versiunea .pdf a planul cadru de invatamant pentru invatamantul primar, ciclul achizitiilor fundamentale - clasa.

4 ANEXA 1 Ordinul M.E.C. nr. 3638 / 11.04.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE I - a VIII-a valabil în anul şcolar 2001-2002 Aria curriculară. Planul-cadru national va dispune de un mecanism de monitorizare si evaluare, in baza caruia Comitetul de coordonare va aprecia stadiul implementarii si va putea recomanda Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate masuri de imbunatatire a controlului acestei boli la nivel populational Documente curriculare. Planul cadru. Programele școlare. Metodologia aplicării lor în ciclul primar. - Elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învătământul primar și preșcolar - Curriculum desemnează ansamblul structurat al experienţelor de predare şi învăţare (obiective, conţinuturi material didactice, activităţi de predare-învăţare-evaluare. Adresă Str. Calea Doftanei nr. 13, Câmpina, Prahova 105600. Program Luni - Vineri: 8:00 - 15:0

învățământ gimnazial Ministerul Educație

Planurile cadru în vigoare pentru anul școlar 2016-2017 pot fi consultate la adresa: Programele școlare în vigoare pentru anul școlar 2016-2017 pot fi consultate la adresa: Notă: Noul plan cadru Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Organizatia Mondiala a Sanatatii, a lansat Planul-cadru national pentru controlul hepatitelor virale in Romania, pentru perioada 2019-2030. Planul a fost elaborat in concordanta cu Strategia globala a sistemului de sanatate privind hepatitele virale, adoptat de Adunarea Generala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in anul 2016

Ministerul Educatiei pregateste un nou plan-cadru pentru

Planuri cadru liceu Catedra Tehnica virtual

Planul cadru anunțat marți arată că ministerul nu are, de fapt, încredere că școlile și profesorii pot decide singuri ce e mai bine pentru elevii lor și că pot găsi și resursele necesare. Așa că, în loc să scoatem materii și sa reducem numărul de ore obligatorii, am păstrat tot și am adus în plus discipline de care e, într. Planul-cadru național pentru controlul hepatitei în România până în 2030, în acord cu strategia Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), a intrat în vigoare, fiind publicat joi în Monitorul Oficial. Planul prevede reducerea la jumătate Planul-cadru pentru învățământul gimnazial, adoptat. Ce schimbări vor fi la clasele V-VIII. Gabriela Ghitcuta. Publicat: 05/04/2016, 18:42. Ministerul Educației, a adoptat, marți, noul plan-cadru pentru clasele V-VIII care urmează să fie pus în aplicare începând cu anul școlar 2017-2018. Ministrul Educației Adrian Curaj a anuțat. Istorie 2 1 1 1 2 Geografie 1 2 1 1 1 2 Religie 1 1 1 1 1 Total 5 4 4 1 4 6 IV.ARTE Educaţie plastică 1 1 1 1 0,5 Educaţie muzicală 1 1 1 1 0,5 Total 2 2 2 2

Coaliţia pentru Educaţie: Planul cadru pentru gimnaziu - un compromis care nu răspunde cerințelor actuale Federaţia Coaliţia pentru Educaţie consideră că structura noului plan-cadru pentru gimnaziu aprobat de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice este un compromis care arată clar că sistemul nu este pregătit să facă o schimbare majoră şi. Etichetă: planul cadru de învățământ Comunicate , Postare , Știre educatie juridica , ghid educație juridică , planul cadru de învățământ VeDem Just propune Ministerului Educației ca educația juridică să fie materie obligatori Planul cadru al masteratului didactic devine unic pe ţară şi se aprobă prin ordin al ministrului, în premieră pentru sistemul universitar, potrivit unei Ordonanţe adoptate joi de Guvern, care cuprinde mai multe modificări şi completări ale legislaţiei în domeniul educaţiei, scrie news.ro

EXCLUSIV Schimbări majore la gimnaziu, în noile planuri

Planul-cadru trebuie să strângă specialiști pe curriculum pentru a construi o programă care să răspundă nevoilor elevilor din viitor. Avem nevoie de o abordare integrată și coerentă a planurilor-cadru și mai ales a transpunerii lor în programele școlare Orice discuţie despre planul-cadru în proiect şi dezbatere trebuie să pornească de la următoarele constatări: imensele greşeli făcute în planul-cadru din 2001, întârzierea foarte mare a proiectului actual faţă de promisiunile făcute încă din timpul ministeriatului domnului Funeriu şi abordarea, tot în cazul noului proiect.

Disciplina este prevăzută în planul-cadru de învăţământ în aria curriculară Om şi societate, având un buget de timp de 1-2 ore/săptămână, pe durata unui an şcolar. Notificarea nr. 45669/12.10.2009 cu privire la predarea-învăţarea disciplinelor socio-umane în învăţământul preuniversitar, cursuri de zi şi seral. prevăzută în planul-cadru de învățământ aprobat prin OMENCS nr. 3590/05.04.2016, în aria curriculară Tehnologii, având un buget de timp de 1 oră/săptămână, pe durata fiecăruia dintre cei patru ani școlari. Programa disciplinei Educație tehnologică și aplicații practice este elaborată potrivit modelului d Educație tehnologică ( 2016) Arte plastice ( 2016, 2018) Pictură ( 2016) Grafică ( 2016, En) Arte decorative aplicate ( 2014, 2018) Design interior ( 2018) Moda-Design vestimentar ( 2014, 2018) Arte plastice fr ( 2016, 2018) Ciclul II Ministerul Sănătăţii a lansat, astăzi, Planul-cadru naţional pentru controlul hepatitelor virale în România, pentru perioada 2019-2030, acesta având scopul de a reduce amploarea hepatitelor virale ca problemă de sănătate publică, prin reducerea transmiterii virusurilor hepatitice, reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin hepatite virale şi complicaţii ale acestora şi.

Planul cadru pentru învăţământul gimnazial, care va fi aplicabil începând cu anul şcolar 2017-2018, a fost prezentat, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută de ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, împreună cu secretarul de stat, Monica Anisie şi directorul Institutului de. Planul-cadru aprobat vine și spune că din cele 31-34 de ore/săptămână doar una-trei ore pot fi opționale. În articolul 66, alin. 1 din varianta inițială a LEN, se stipula clar că disciplinele opționale au o pondere de 20% în planurile-cadru pentru învățământul gimnazial și de 30% în cele pentru liceu

Potrivit surselor Edupedu.ro, grupul de lucru al Ministerului Educației care lucrează la revizuirea planului cadru pentru învățământul gimnazial a realizat până acum 4 variante de plan-cadru pentru clasele V-VIII.. Edupedu.ro a obținut toate cele 4 variante de planuri-cadru în lucru în acest moment la Ministerul Educației.. În prima variantă, marile noutăți sunt eliminarea. Func ții ale manualelor școlare A. FuncŃiile care se referă la elev: 1. FuncŃia de transmitere a cunoştinŃelor 2. FuncŃia de dezvoltare a capacităŃilor - ansamblul de activităŃi exersate, fie ele cognitive (a compara, a aranja în serii, a sintetiza), psihomotoare (a mişca, a împinge) sau socio-afectiv Planul-cadru pentru gimnaziu: în loc de învăţământ diferenţiat, Patul lui Procust. scris de Ștefan Vlaston · publicat la 6 aprilie 2016. După trei luni de dezbateri, Ministerul Educaţiei a prezentat, în sfârşit, Planul-cadru pentru gimnaziu, presupus a intra în vigoare în anul 2017. Deşi multe speranţe se îndreptau spre. Modificarile facute de Ministerul Educatiei in planul-cadru nu sunt pe placul profesorilor din Cluj. Consiliul Consultativ al judetului numeste comuniste variantele propuse de minister. Anchete scris de Mihaela Vancea / 22 Ianuarie 2016 / 0 comentarii / 2919 vizualizari. 0shares. planul cadru de invatamant pentru ciclul inferior al liceului clasele ix-x . filiera teoreticĂ - profil real specializĂrile: matematicĂ-informaticĂ, ŞtiinŢe ale naturi

Lumea lui ScolarelINTERVIU Igor Șarov, ministrul Educației din Republica

Se aprobå Planul-cadru de învätåmânt pentru învåtämântul gimnazial, clasele a V-a — a Vlll-a, preväzut in Anexa nr. 2, care face parte integrantä din prezentul ordin. Art. 3. Se aprobä Planul-cadru de învätämânt pentru invätåmântul gimnazial c Descarca Planul cadru pentru invatamantul gimnazial valabil din anul scolar 2017-2018. * Elevii pot opta, intr-un an de studiu, pentru 1-3 cursuri optionale (clasele V-VII) si 1-4 cursuri optionale (clasa a VIII-a), din care un optional integrat la nivelul mai multor arii curriculare este obligatoriu. Metodologia referitoare la regimul. Planul cadru pentru învățământul liceal - filiera teoretică a fost subiectul unei dezbateri publice desfășurate vineri, 26 ianuarie, la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, de către platforma civică Împreună. Pentru început, trebuie precizat faptul că modificările propuse sunt aprig contestate, Consiliul Național. Planul cadru pentru invatamantul primar, care se afla inca in dezbatere, prevede suplinirea numarului de ore de sport. Fie ca sunt intitulate Muzica si miscare, fie ca se numesc Joc si miscare, elevii din clasa pregatitoare, alaturi de cei din clasele I-IV, vor participa la cate 4 ore de sport in fiecare saptamana

Sorin Cîmpeanu, despre educația sexuală în școli: Da este nevoie, însă planul cadru trebuie adaptat cerințelor societății de Claudia Popovici | 01 Mar 2021 • 23:20. Cifre alarmante arată că a luat amploare fenomenul adolescentelor care fac copii. Potrivit statisticilor, în 2019, dintre cele 749 de mame cu vârsta sub 15 ani, 29. Planificare Calendaristică Anuală - clasa a III-a. Acest produs este distribuit electronic. Dacă vă este mai ușor să faceți comanda telefonic sau vreți anumite detalii, sunați-ne pe 0265250805. Suntem mândri de prețurile noastre, sute de clienți le verifică în fiecare zi, ceea ce vă oferă posibilitatea de a alege la magazinul. Recent a fost aprobat noul plan cadru pentru invatamantul primar care din anul scolar 2013-2014 se va aplica la clasa pregatitoare si clasa I . Mai multe ore la clasa I, o disciplină nouă şi eliminarea posibilităţii de a opta pentru trunchi comun sau extindere. Noul plan-cadru ce va intra în vigoare încă din toamn Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat miercuri că pe data de 14 mai va fi lansat Planul-cadru naţional privind controlul hepatitelor virale, ea susţinând că toate componentele acestui plan vor fi bugetate întrucât există şi voinţă politic

inapoi la articol: Ministerul Educatiei a publicat planul cadru final pentru invatamantul primar si noi programe scolare: Elevii vor studia Limba moderna incepand cu clasa pregatitoare, la Matematica se adauga o ora in clasa a II- In luna mai va fi lansat Planul-cadru privind controlul hepatitelor virale. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca pe data de 14 mai va fi lansat Planul-cadru national privind controlul hepatitelor virale. Ea a adaugat ca toate componentele acestui plan vor fi bugetate intrucat'exista si vointa politica

Educaţia pentru sănătate- o materie obligatorie în şcoliplan cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal

Se propune integrarea Educației Juridice în planul cadru de învățământ, de către asociația VeDem Just, anunțată într-un comunicat de presă, care se descrie drept un think tank pentru justiție, pornind de la învățământul juridic, propunere transmisă Comisiei de validare a proiectelor planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional din Ministerul. Se aprobä Planul-cadru de învätåmânt pentru învätämântul gimnazial cu program integrat 9i suptimentar de artä — muzicä, preväzut in Anexa nr. 4, care face parte integrantä din prezentul ordin. Art. 5. Se aprobä Planul-cadru de invä!ämänt penttu învätämàntul gimnazial c Sinteza dezbaterilor organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi cu titlul Planul-cadru - instrument de politică educaţională 26.01.2016 02:50:00 AUTOR

Religie | Scoala Gimnaziala Nr