Home

Salariu educator dgaspc 2022

Lista Funcțiilor și a Salariului de Bază din Cadrul DGASPC

Salariu de bază Majorare CFP 10% Studii Gradul/ treapta Gradația Sporuri in afara salariului de bază 144 Educator S debutant 3 3897 534 145 Asistent medical PL principal 3 4624 1156 146 Asistent medical PL principal 5 4859 729 147 Asistent medical PL 0 3850 578 148 Asistent medical PL 3 4564 685 149 Asistent medical PL 5 4796 119 Salarii pentru personalul încadrat în familia ocupațională sănătate și asistență socială martie 2019 nr.crt. funcția Salariul ( lei ) A funcții de conducere 1 șef de centru 6750 2 coordonator personal de specialitate 5265 B funcții de execuție Gradația 0 Gradația 1 Gradația 2 Gradația 3 Gradația 4 Gradația 5 1 medic primar 1556 Valabile la 31.03.2019 PERSONAL CONTRACTUAL* Nivel studii gradația 0 gradația 1 gradația 2 gradația3 gradația 4 gradația 5 INSPECTOR DE SPECIALITATE grad I S 3615 3887 4080 4284 4357 4467 grad II S 3069 3299 3464 3637 3727 3820 grad III 2919 3138 3295 3459 3544 3632 ADMINISTRATOR I M 2598 2792 2932 3078 3155 3233 MAGAZINER I M/G 2415 2596 2726 2862 2932 300 Lista funcțiilor și a salariului de bază din cadrul DGASPC Sector 3 la data de 31.03.2021 Descarca. Lista-funcțiilor-și-a-salariului-de-bază-din-cadrul-D.G.A.S.P.C.-Sector-3-la-data-de-30.09.2020 Descarca. Lista-funcțiilor-și-a-salariului-de-bază-din-cadrul-D.G.A.S.P.C.-Sector-3-la-data-de-31.03.2020 Descarca Un profesor debutant este încadrat în 2019 cu salariul brut de 3.633 de lei, din care rămâne cu 2.126 de lei net, faţă de 2.045 de lei brut cât avea în ianuarie 2017, când primea 1.467 de lei pe lună

Salariile de bază pentru funcţiile contractuale din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 3 stabilite conform Anexei II din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, la data de 31.03.2019 Nr LUNll SEPTEMBRIE 2019 Sp or Sp or Spor activitate de Spor conditii in cord are plasament Sp or Grad control de munca asigurarea Functia profesional Gradatia Salariu baza financiar (valoare bruta neuropsihica (valoare continuitatii (valoare bruta preventiv min./ max.) in munca lnrocentl bruta) min./ max.

LUNll MARTIE 2019 Sp or Sp or Sp or activitate de Spor conditii Sp or Grad control de munca incordare plasament asigurarea Funq:ia Gradatia Salariu baza neuropsihica (valoare profesional financiar (valoare bruta (valoare bruta continuitatii preventiv min./max.) in munca i. rocent\ brutal min./max. Salarii DGASPC B-N; Vouchere de vacanță ; Despre DGASPC B-N; Date cu caracter personal; Declarații de avere; Rapoarte de activitate; Organigramă și Stat de Funcții; Achiziții publice; Legaturi utile; Contact; Sesizar Ca urmare, pârâta DGASPC M a răspuns solicitărilor instanţei prin adresa nr.xxxx/27.05.2019 prin care a arătat că drepturile salariale ale reclamantei, la data de 01.07.2017 constau în salariu de bază de 2.068 lei şi spor de 15% din salariu de bază, reprezentând spor pentru condiţii de muncă deosebite în cuantum de 310 lei, drepturi stabilite conform prevederilor Legii nr.250/2016 şi menţinute conform Legii nr.153/2017 salariul de bază și încluse în acesta, sunt următoarele : a) gradația 1 (de la 3 ani la 5 ani) se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut la gradația o cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază

Un psiholog care lucrează la un centru al DGASPC primește un salariu de bază brut de 3.038 - 5.005 lei, un instructor/educator - 2.925 - 4.972 de lei, un asistent medical - 3.750 - 4.856 de lei, o infirmieră - 2.675 de lei - 3.331 de lei, iar un supraveghetor de noapte - 2.248 - 2.799 de lei DGASPC Sector 3 scoate la concurs mai multe posturi de natură contractuală. 07.11.2019. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 scoate la concurs mai multe posturi vacante de natură contractuală. Printre posturile vizate se numără cele de educator, infirmier, asistent social sau îngrijitor

Angajări la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj: 11 posturi scoase la concurs. 2 octombrie 2019. 3 octombrie 2019. Teşinschi Augusta. Nu mai puţin de 11 posturi contractuale sunt scoase la concurs în această perioadă de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sălaj 2) In penoaaa 2019 2020, personalul din cadru' autoritatilor public', astfel cum sunt definte la art 2 (1) 30 Legea 5002002, uterbare. la art 2 abn pct 39 din Legea nr. cu Complet.rile utterioare. indiferent de sister-nul de finantare de subordonare. inclusiv activitåtile finantate integra SALARIU DE BAZA 6750 5305 2573 2800 2752 3015 3850 3900 3750 3900 3950 2581 3051 3253 3746 2752 3015 Educator Educator Educator Educator Educator Educator Educator Educator Educator Educator 2. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, toti angajatii DGASPC Ia$ beneficiazä lunar d e) salariul lunar cuprinde salariul de bază ori, după caz, indemnizația lunară sau indemnizația de încadrare, compensațiile, indemnizațiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum și celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar

Created Date: 3/26/2019 3:39:11 A SALARIUL DE BAZÄ: redat cuantum brut lunar pentru functiile din cadrul DGASPC Sector 1 pe familiile ocupa!ionale de functii bugetare Sãnãtate si asistentã sociala Administratie localã , Invãtãmânt SPORURILE: acordate în temeiul prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plätit din fonduri publice Rezultate proba scrisa concurs educator din data de 27.08.2018. Afisat 27 august 2018. Rezultate obtinute de candidati la proba scrisa din 28 august 2018, pentru ocuparea unor posturi vacante. Afisat 28 august 2018. Rezultat contestatie proba scrisa educator debutant la concursul din data de 27.08.2018

Cât au ajuns salariile profesorilor din şcoli şi grădiniţe

Calcul rapid sume salariu. Salariul NET este: 1263, 1413, 1500, 2000, 2018, 2019, 2020, 2362, 2500, 3000, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000. Salariul NET în construcții este: 1263, 1413, 1500, 2000, 2362, 2500, 3000, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000 DGASPC Dolj - Operator de date cu caracter personal © D.G.A.S.P.C. Dolj - 2015 Design 380 Creative Engine - Craiov Anunț concurs educator puericultor. 25 februarie 2019; Anunțuri, Informații de intere Referitor la concursul organizat Ia D.G.A.S.P.C. Buziu la data de 25.06.2019 - proba scrisd, pentru fuLnclia contractuald vacantd de Educator S Principal la Serviciul Module leziden{iale de 1ip familial Iluzf,u, publicat inziar in data de 30.05.2019. va transmitem indreptarea unei erori materiale in serisul - la Condilii specifice: punctul 2 superuser 2019-09-19T11:41:30+02:00 View Larger Image Rezultat proba scrisa - concurs 19.09.2019 - post temporar vacant de instructor educator pentru activitati de resocializare C.S. Ozana Tg

Anunturi Angajari - Dgasp

Salariul de bază 2020 IANUARIE Bază 2019 Spor CFP 10% Spor cond. periculoase sau vătămătoare de muncă 6% Educator principal Educator SSD Grila de salarizare, luna septembrie 2020 al DGASPC HARGHITA Director general, grad I 07.11.2019. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 scoate la concurs mai multe posturi vacante de natură contractuală. Printre posturile vizate se numără cele de educator, infirmier, asistent social sau îngrijitor. Dosarele pentru înscrierea la concurs pot fi depuse la sediul din str. Parfumului nr. șef centru, grad II - salariu de bază în 2020 - 6.750 lei, spor condiții 15% - 1.013 lei, salariu brut 7.763 lei; asistent social specialist - salariu brut cuprins între 4.346 lei și 5.654 lei; educator - salariu brut cuprins între 3.292 lei și 4.596 lei; asistent maternal - salariu brut cuprins între 2.698 lei și 4.740 lei în data de 05.07.2019, ora 10.00, la sediul instituţiei publice; -Proba interviu în data de 11.07.2019, ora 10.00, la sediul instituţiei publice. Candidaţii vor depune dosa-rele de participare la concurs în termen de 10 zile lucră-toare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul DGASPC Bihor, str.Feldioarei

Sentinţă civilă 282 din 13

 1. Doi angajaţi ai Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Argeş au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu SARS-COV-2, fiind vorba despre o infirmieră de la un centru de la un centrul de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi din Piteşti şi despre o educatoare dintr-un complex de tip familial, tot din Piteşti, anunță news.ro
 2. Sindicaliștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj au ieșit astăzi în stradă să protesteze. La fel ca în toată țara, și în Cluj s-au strâns toți sindicaliștii, în număr de 250. La ora 15.00, aceștia s-au postat în fața Prefecturii Cluj și au pichetat instituția reprezentantului Guvernului în teritoriu. La ora 15.30, sindicaliștii au.
 3. In cursul anului 2019 s-au acordat vouchere de vacantä salariatilor DGASPC Arge§ în valoare de 1450 lei/salariat. INDEMNIZATIA DE HRANÃ: se va acorda în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017. POSIBILE LIMITÄRI ALE VENITULUI SALARIAL: în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile în materie. SUME COMPENSATORI
 4. CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA DIRECTIA GENERALÄ DE ASISTENTÄ SOCIALÄ $1 PROTECTIA COPILULUI SUCEAVA -dui George Enescu, nr.16, cod 720231, Suceava, România, tel.0230-520.172, fax.0230-523.337
 5. ime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, cu modificärile ulterioare 2. LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protectia promovarea drepturilor copilului ( republicatä ** ) 3. DSM-5. Manual de diagnostic si clasificare statisticä a tulburärilor
 6. ată 4 posturi de educatori. Este vorba de 2 posturi de educator cu studii medii la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în.
 7. Aproximativ 50 de angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj au declansat, joi, un protest spontan in curtea institutiei, nemultumiti de faptul ca li s-au injumatatit salariile. Suntem disperati, nu mai avem bani. Oamenii muncesc in conditii deosebite si iau jumate din salariu

S-a ajuns la fundul sacului

salarii site dategenx dategenx_2 dategenx_3 dategenx_DOLHASCA dategenx_DOLHASCA_1 dategenx_RADAUTI_SOLCA dategenx_RADAUTI_SOLCA_1 dategenx_SOLCA dategenx_SOLCA_1 dategenx_SPERANTA dategenx_SPERANTA_1 dategenx_VIOLENTA_FAM dategenx_VIOLENTA_FAM_1 director executiv adjunct, gradul II Denumire funcţie Nivel studii consilier, grad profesional. Despre Strategia Judeţeana de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020. Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale îşi propune să contureze arhitectura unui sistem de servicii sociale unitar, coerent, care să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile din judeţul Iaşi

Miniştrii vor primi lunar echivalentul a aproape 14 salarii minime brute. Cel mai mic salariu, coeficient 1 (adică salariul minim pe economie), îl va avea un muncitor necalificat. Citiţi aici întregul proiect de lege. TABELUL 1. Poziţii de salarizare bugetară pe domenii. Precizare: poziţiile de salarizare bugetare prezentate reprezintă. Pe 15 iunie, DGASPC Gorj organizează examene pentru ca angajații care îndeplinesc condițiile, să poată avansa în gradul profesional imediat superior. Astfel că, în mod firesc, un educator va fi promovat, în urma examenului, în educator principal sau un asistent social, în asistent social principal, ori un simplu muncitor califica Vineri, 20 septembrie 2019 Supliment Anunțuri Mica Publicitate @Oferte serviciu @Vânzări @Pierderi @Licitații @Diverse zitare din UM 01593 Bascov, fără vechime în specialitate; -14.10.2019, ora 10.00 -proba practică; -18.10.2019, ora 10.00 -interviul. Data-limită de depunere a dosarelor: 04.10.2019, ora 16.00. Depunerea dosarelo - Salariu motivant - Program flexibil 6h sau 8 h - Masa de pranz asigurata CV-urile pot fi trimise la adresa de email: aliceafterschool.ro@gmail.com. 29 iulie - Gradinita Luca angajeaza ingrijitoare copii. Program 8 ore L-V, pauza 1 ora. Cautam o persoana blanda, calma, rabdatoare, care sa iubeasca copiii si sa raspunda adecvat nevoilor acestora

Video: DGASPC Sector 3 scoate la concurs mai multe posturi de

Angajări la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

 1. REZULTAT SELECTIE CONCURS FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE - SERVICIUL BUGET. 20/01/2020. Rezultat final Consilier Serviciul Monitorizare. Rezultat final-Consilier Serviciul Achizitii publice, Comp Tehnic si inv. 16/01/2020. Rezultate interviu - Consilier Serviciul achizitii publice - Compartimentul tehnic
 2. Calculator Salarii 2018 Calculator Salarii 2019 Calculator Salarii 2020 Calculator Salarii 2021 In sectiunea calculator salarii part time, se pot calcula salariile part time si cat platesc angajatorii pentru astfel de contracte. Cu aceasta aplicatie puteti genera un fluturas de salariu si sa-l descarcati in format PDF
 3. iciul Resurse-l mane- Salarizare —Relatii cu publicul telefon 0757999903 2019 Nr. ANUNT Directia Generalä de Asistentä Socialä si Protectia Copilului Tulcea organizeazä în perioada 04.11.-08.11.2019 concurs pentru ocuparea urmätoarelor posturi vacante: l. unctie Psiholog (S) Kinetoterapeut (S) i Asistenl social (S) Compartiment/Centru
 4. Serviciul Resurse Unane —Salarizare — Relatii cu Publicul Nr. 1008/15.01.2019 ANUNT Având în vedere desffi§urarea probei scrise la concursul din data de 14.01.2019, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Tulcea, de cätre comisia de concurs constituitä în baza dispozitiei nr. 3385
 5. uare a salariului cu 5% pentru trei luni de zile, a anunțat președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Gâdea, într-o conferință.
 6. întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019. Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 491810/CP/24.07.2019 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 76330/23.07.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Se fac angajări! Un post de infirmieră şi mai multe de asistenţi medicali au fost scoase la concurs! Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează: complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Piteşt SALARII Salarii nete Iun 2021 Sursa de finantare Sectia Functia Salariu net valoarea minima sau unica (lei) Salariu net valoarea maxima (lei) ASIGURARI Comitet Director MANAGER 12258 DIRECTOR FIN CONTABIL 3209 DIRECTOR DE INGRIJIRI 4921 ASIGURARI Sectii cu specialitati chirurgicale ASIST MED (PL) 2869 4974 ASIST MED DEB (PL) 3087 3612 ASIST MED DEB (S) [ Dgaspc. Sefii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 au cumparat masti de protectie neconforme la pret de masti chirurgicale, 27.05.2019. O eroare a Ministerului Muncii a lasat fara salariu angajatii unei institutii de stat timp de aproape o luna - 10.12.2018. Inalta Curte judeca astazi apelul lui Liviu. Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante (5 funcţii) din cadrul Direcţiei Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin, organizat în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea.

Statisticile sunt alarmante, numărul copiilor cu Autism fiind tot mai mare de la un an la altul. În judeţul Dâmboviţa în anul 2019 erau înregistraţi 292 de copii cu tulburări din spectrul autist. În 2020 numărul lor a crescut la 339, iar în 2021 a ajuns la 377 O educatoare dintr-un centru rezidenţial al DGASPC Buzău a fost confirmată cu noul coronavirus la testările periodice care se fac personalului din centrele de protecţie socială. Tot sâmbătă a fost testată pozitiv o asistentă de la Secţia UPU-Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău I I .2019 al Directiei Generale de Asistentä Socialä Protectia Copilului Sector 6 Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; Tinând seama de: - Hotärârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobare HCLS3 nr.153 din 26.04.2018 priv reorg DGASPCS3, aprob organ, stat de func si RO

Nu vă faceți griji nici în privința documentelor. Veți primi ajutor pentru strângerea actelor, veți fi pregățiți gratuit, iar la final, veți primi atât salariu, cât și banii necesari îngrijirii copilului de care vă veți ocupa Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, anunță continuarea furnizării celor patru tipuri de servicii sociale integrate pentru vârstnicii din Timișoara în cadrul proiectului GERAS - Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici. VEZI DETALII

Despre DGASP

5 posturi vacante - CRRNC Lugoj (1post), CRRN Găvojdia (2 posturi), CIA Ciacova (1 post), CIA Variaș (1post) Publicat la: 2019-01-14 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, organizează în perioada 12.02.-18.02.2019 concurs de recrutare pentru ocuparea urnor funcții contractuale de execuție vacante de Rezultatul probei scrise afişat azi, 30.12.2020, la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2. Candidaţii nemulţumiti pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept

Posturi vacante scoase la concurs de catre DGASPC

Cine e informatorul PSD din Ministerul Sănătății? aprilie 17, 2021. aprilie 17, 2021. Carmen Dumitrescu. 25 11. Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că un înalt funcționar public, plătit cu 20.000 de lei, se ocupa strict cu transmiterea documentelor către PSD și că acesta. Direcția de Asistență Socială cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, organizează concurs în data de 23.01.2019 ora 11:00 proba scrisă și în data de 25.01.2019 - interviul pentru ocuparea următorului post vacant contractual în cadrul DAS: Referent - Centrul Social de Urgență

CALCULATOR SALARIU 2021 Brut la Net Calculator salariu

Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri. 10 si 18 la Hotärârea nr. 163/2019 a Consiliului Judegean Buzäu, cu modificärile si completärile ulterioare se modificä potrivit prevederilor art. 1. Art.3. Directorul executiv al Directiei Generale de Asistengä Socialä si Protectia Copilului Buzäu si Serviciul resurse umane si salarizare din cadru Educator studii S. Respins. 28,3. Rezultatul probei scrise afişat azi, 30.12.2020, la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2. Candidaţii nemulţumiti pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea.

Printre pacienti, un educator din cadrul unui centru destinat copiilor de pe raza municipiului Buzau, un cadru medical si trei angajate ale unei fabrici de confectii. CAZUL 205: pacient sex feminin, 51 de ani, din municipiul Buzau, asimptomatica, aflata in domiciliu, salariata a DGASPC Buzau Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primaria Muncipiului Bucuresti, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale Locuri de munca publicat pe. Program de relatii cu publicul. Atributiile postului si bibliografie consilier juridic principal. adeverinta de la locul de munca pentru concediu medical administratia porturilor maritime constanta acord de folosire a imaginii act aditional majorare salariu 2019 admitere arhitectura cluj 2018 activitati recreative si distractive actualizarea cu indicele de inflatie. SERVICIUL RESURSE UMANE SI SALARIZARE COMISIA DE EXAMEN/CONCURS NR. 1607/B/11.12.2019 REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR la examenul/concursul organizat de D.G.A.S.P.C. Arad în data de 19.12.2019, proba scrisă, ora 13:00, iar în data de 23.12.2019, ora 12:00, proba de interviu, în vederea ocupării următoarelor posturi î Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor. Direcția generală de asistență socială și protecția copilului. Oradea, str.Feldioarei, nr.13, Tel.0359-409285, 0259-476371, E-mail. dgaspcbh@rdsor.ro. Ajută-i pe alții să reușească singuri