Home

Incetare cim din motive neimputabile angajatului

Cu ce articole din Codul muncii poate inceta un contract

Un angajat doreste sa inceteze raporturile de munca din motive personale. Nu Pentru ca angajatului dvs. sa ii inceteze contractul de munca, dar sa beneficieze de indemnizatie de somaj, exista posibilitatea ca dvs. sa dispuneti. Art. 65. [concedierea pentru motive obiective] (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia

1. Beneficiati de indemnizatie de somaj numai daca va inceteaza contractul individual de munca (CIM) din motive neimputabile dvs. 2. Prin motive neimputabile se intelege incetarea CIM cu urmatoarele articole din Codul muncii: Art. 31 (3) Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul. Prin motive neimputabile, în sensul art. 17 alin. (1) din lege, se intelege: a)încetarea raportului de muncă în temeiul art. 56 alin. (1) lit. a), b), d), e), g) şi i), art. 61 lit. c) şi d), art. 65 alin. (1), art. 95 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Termenul de preaviz prevăzut în contractul individual de muncă este aplicabil, deoarece dispoziţiile art. 73 din Codul muncii nu au caracter imperativ, astfel încât, potrivit art. 11 din Codul muncii, se poate conveni, prin contracte colective de muncă sau contracte individuale de muncă, o durată a preavizului mai mare decât cea stabilită de Codul muncii pentru ipoteza concedierii motive neimputabile salariatului Art. 57 . [nulitatea contractului individual de muncă] (1) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. (2) Constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. (3) Nulitatea contractului individual de muncă poate. Mai exista o restrictie: angajatorii au obligatia pastrarii angajatilor pana la data de 31.12.2020, cu doua exceptii: pentru lucratorii sezonieri sau daca incetarea contractului de munca intervine din motive neimputabile angajatorului (OUG 92/2020). 3

Noutati legislative - Ce se intelege prin motive

Încetarea contractului de muncă prin demisie reprezintă o încetare a contractului individual de muncă urmare a voinţei unilaterale a salariatului, reglementată de art. 55 lit. c şi art. 81 din Codul Muncii Incetarea raportului de munca la initiativa angajatorului din motive neimputabile salariatului. Raspuns oferit de Colectiv Portal Codul Muncii. valabil la 19 Iul 2012. Tags: Legea 76/2002, Codul muncii. Intrebare: Avem un angajat nou cu CIM 8h/zi, perioada nedeterminata Incetarea contractului de munca prin concediere. Incetarea contractului se poate efectua de drept, atunci cand intervin o serie de situatii specifice, cum ar fi iesirea la pensie, decesul angajatului sau al angajatorului, expirarea termenului pe care a fost incheiat un contract de munca pe durata determinata, etc Aceasta definitie a fost socotita prea restrictiva,intrucat conditiona concedierea de existenta unor probleme de natura economica ale angajatorului, fiind eliminate unele situatii ca decesul angajatorului, precum si alte forme de incetare a contractului de munca la initiativa angajatorului

Concedierea: cadru legislativ si preveder

 1. Încetarea contractului individual de muncă. Modalitățile, drepturile și responsabilitățile părților. Publicat de Alexandra Boicu pe 11 mai 2018. Încetarea contractului de muncă al unui angajat poate avea loc astfel: 1. Prin acordul ambelor părți, la data convenită de acestea (conform art. 55 lit
 2. Iar potrivit prevederilor art.5 lit.a) si b) si din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002, aprobate prin HG nr.174/2002, prin motive neimputabile salariatilor, in sensul art.17 alin.(1) din Legea nr.76/2002, se intelege incetarea raportului de munca in temeiul articolelor din Codul muncii, dupa cum urmeaza
 3. Concedierea salariatilor din cauza unor inaptitudini fizice sau psihice. Concedierea salariatului din cauza unei perioade de detentie mai mari de 30 de zile. Concedierea la atingerea varstei legale de pensionare. Concedierea din motive neimputabile angajatului. Concedierea prin desfiintarea locului de munca

Insa, la alin. (6) de la art. I se prevede ca aceasta obligatie nu se aplica in cazul in care incetarea contractului de munca intervine din motive neimputabile angajatorului. Actul normativ nu contine nicio prevedere prin care sa stabileasca obligatia angajatorului de a incadra o alta persoana in locul celei care a plecat Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In 29 mai 2020 a fost publicata OUG 92 /2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor . Sintetizam mai jos masurile publicate in aceasta ordonanta, aplicabile incepand cu 1 iunie 2020. Masuri pentru angajatori: Masura 1 Daca în perioada stării de urgență sau alertă. Incetarea contractului de munca al Contractantului/Persoanei asigurate prin decizia unilaterala a Angajatorului, din motive neimputabile angajatului, pentru orice alt motiv in afara celor exceptate la Cap. VI - Excluderi. II. CALCULUL PRIMELOR DE ASIGURARE. Capitolul V - Incetarea contractului individual de munca. Art. 55. Contractul individual de muncă poate înceta astfel: a) de drept; b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea; c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ. Incetarea de drept a contractului.

Aceasta obligatie nu se aplica in cazul in care incetarea contractului de munca intervine din motive neimputabile angajatorului. Decontarea a 41,5% din salariul de baza se aplica numai persoanelor care au avut o durata a suspendarii a contractului individual de munca de minimum 15 zile in perioada starii de urgenta sau de alerta Intrebare: Asociat/administrator (angajat momentan la o alta companie) doreste sa beneficieze de indemnizatie conform OUG 220/31.12.2020 si anume Angajatorii care in perioada 1 ianuarie - 1 septembrie 2021 incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta.

Incetarea cu acordul partilor este incetare la o data agreata de angajator si angajat, in temeiul art. 55 b). din Codul muncii republicat. Din perspectiva dreptului la somaj, o astfel de incetare il anuleaza pentru ca este considerat motiv imputabil angajatului cf. Normelor de aplicare a legii somajului nr. 76/2002 Avocat Dreptul muncii (Incetarea contractului individual de munca): Desfacerea contractului de munca pe perioada incapacitatii de munca a salariatului. Obligatii ce incumba angajatorului si angajatului, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA (hotararea 478 din 10.12.2007) Decizie 478/CM/ (10.12.2007) Desfacerea contractului de munca pe perioada incapacitatii de munca a salariatului. Obligatii ce incumba angajatorului si angajatului din perspectiva art. 60 lit. c Codul muncii. Desfacerea contractului de muncă Curtea de Apel Constanta - Sectia civil Citeste şi . Nu am gasit decizii asemanatoare! Subvenţie de stat acordată în temeiul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de muncă. Încetarea raporturilor de muncă din motive neimputabile angajatorului Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Comunicat al Ministerului Muncii, 29.05.2020 Primele măsuri active adoptate de Guvern: 41,5 % din salariul de bază la revenirea din șomaj tehnic și sprijin pentru angajarea persoanelor de peste 50 de ani, tinerilor și a cetățenilor români reveniți în țară după pierderea locurilor de muncă din străinătate.

motive neimputabile - Dreptul munci

 1. Desfacerea contractului de muncă. Motive de nulitate ale deciziei de concediere. Desfacerea contractului de muncă pe perioada incapacităţii de muncă a salariatului. Obligaţii ce incumbă angajatorului şi angajatului din perspectiva art. 60 lit. c) C.muncii; Desfacerea contractului de muncă a salariatului conform prevederilor art. 264 lit
 2. dacă încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului. 2. Angajatorii vor primi lunar, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe o perioadă de maximum 12 luni, pentru fiecare persoană angajată, din anumite categorii, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei
 3. ată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, înregistrați ca șomeri în.

Beneficiul urmează să fie primit lunar, timp de trei luni, dar vine şi cu o obligaţie din partea angajatorului, de a păstra angajaţii până la data de 31.12.2020, exceptând lucrătorii sezonieri. Nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de serviciu ale salariatilor pentru care primesc acest sprijin pana la data de 31.12.2020, cu exceptia lucratorilor sezonieri. Nu este incalcata aceasta obligatie daca incetarea contractului de munca intervine din motive neimputabile angajatorului (art. I alin. 6) Această obligaţie nu se aplică în cazul în care încetarea contractului intervine din motive neimputabile angajatorului, altfel angajatorii sunt obligaţi să restituie, în totalitate sumele încasate pentru fiecare persoană plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării contractelor. Pentru a beneficia de această măsură, angajatorii au obligaţia de a menţine raporturile de muncă ale salariaţilor până la 31 decembrie 2020, cu excepţia lucrătorilor sezonieri şi a situaţiei în care încetarea contractului individual de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului

Codul Muncii Adnotat - Art

 1. umum 15 zile in perioada starii de urgenta sau de alerta sau au beneficiat de indemnizatiile.
 2. ata si cu norma intreaga, firmele beneficiaza lunar, pe o perioada de 12 luni.
 3. Sunt exceptate situațiile în care raporturile de muncă încetează din motive neimputabile angajatorului. 50% din salariul angajatului, dacă angajatorul acceptă încetarea contractului de muncă în bază art. 55b, acesta va restitui către Bugetul Asigurărilor de Șomaj sumă încasată pentru angajatul respectiv plus dobânda de.
 4. Aceasta confuzie a condus, in timp, la o alta convingere eronata, si anume aceea ca, la incetarea CIM din motive neimputabile salariatului, cu precadere in cazul concedierii pentru desfiintarea locului de munca, salariatul are dreptul, conform legii, la un salariu compensatoriu. In realitate, aceasta afirmatie, facuta in aceasta forma, este.

decizie incetare cim deces salariat - avocatnet

 1. Această obligație nu se aplică în cazul în care încetarea contractului intervine din motive neimputabile angajatorului, altfel angajatorii sunt obligați să restituie, în totalitate sumele încasate pentru fiecare persoană plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor.
 2. Intrucat este necesar sa fie asigurate masuri de protectie sociala pentru angajati, angajatori si alte categorii de profesionisti in concordanta cu situatia epidemiologica si evolutia acesteia dupa 31 decembrie 2020, In baza O.U.G. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea.
 3. Obligații pentru angajatori: Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri.Acestă obligație nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului
 4. O persoana poate beneficia de somaj daca in ultimele 24 de luni are 12 luni cotizate la somaj si daca ii inceteaza contractul individual de munca din motive neimputabile lui. Prin motive neimputabile salariatului, se intelege incetarea raportului de munca in temeiul urmatoarelor articole din Codul muncii : 31 alin.(3)- Pe durata sau la sfarsitu

Pentru a beneficia de această măsură, angajatorii au obligația de a menţine raporturile de muncă ale salariaților până la 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri și a situației în care încetarea contractului individual de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului Obligația nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului. Prevederile arătate se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat fie de.

Video: Incetarea CIm in perioada de proba - somaj? - Răspunsuri

Decizie 944 (01.09.2009) Subvenţie de stat acordată în temeiul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de muncă. Încetarea raporturilor de muncă din motive neimputabile angajatorului. Inexistenţa obligaţiei de restituire a subvenţ Raporturi de muncă Curtea de Apel Alba Iulia-secţia cont.adm Pentru a beneficia de această măsură, angajatorii au obligația să menţină contractele de muncă ale salariaților până la 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri și a situației în care încetarea contractului individual de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului Raspuns Avocat Dreptul Muncii: Pentru ca angajatului dvs. sa ii inceteze contractul de munca, dar sa beneficieze de indemnizatie de somaj, exista posibilitatea ca dvs. sa dispuneti concedierea pe motive care nu tin de persoana salariatului, in temeiul art. 65 din Codul muncii C din Codul Muncii) pentru o perioada de cel puțin 15 zile; Să mențină raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri (încetarea contractului de muncă poate interveni din motive neimputabile angajatorului: demisia salariatului, pensionarea sau decesul acestuia)

Pentru a beneficia de aceasta masura, angajatorii au obligatia de a mentine raporturile de munca ale salariatilor pana la 31 decembrie 2020, cu exceptia lucratorilor sezonieri si a situatiei in care incetarea contractului individual de munca intervine din motive neimputabile angajatorului. Mai mult, masura se aplica numai in cazul persoanelor. raporturile de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau a starii de alerta; sunt inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, - primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult.

Concediere pentru motive neimputabile salariatului

a) din Legea nr. 76/2002 - dispoziţii pe care le-am menţionat mai sus -, iar, ulterior, contractul individual de muncă încheiat pe o perioadă mai mare de 12 luni sau pe o perioadă nedeterminatăa încetat din motive neimputabile angajatului, Legea nr. 76/2002 nu prevede reluarea în plată a acestei indemnizaţii. Însă, beneficiarii. Astfel, pentru fiecare persoană din această categorie, angajată pe perioadă nedeterminată şi cu normă întreagă în perioada 1 iunie - 31 decembrie 2020, angajatorii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 de lei 3. angajatorii care, în perioada 1 iunie - 31 decembrie 2020, angajează pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârsta de peste 50 ani, ale căror raporturi de muncă au încetat, din motive neimputabile lor, în perioada 16 martie 2020 - 31 mai 2020 și care sunt înregistrați ca șomeri, pot beneficia de o.

a) din Legea nr. 76/2002, iar, ulterior, contractul individual de muncă încheiat pe o perioadă mai mare de 12 luni sau pe o perioadă nedeterminată a încetat din motive neimputabile angajatului, Legea nr. 76/2002 nu prevede reluarea în plată a acestei indemnizaţii. Însă, beneficiarii indemnizaţiei de şomaj care a încetat la data. Guvernul acorda o serie de facilități pentru angajați și angajatori pentru reluarea raporturilor de munca. Primele măsuri active adoptate de Guvern: 41,5 % din salariul de bază la revenirea din șomaj tehnic și sprijin pentru angajarea persoanelor de peste 50 de ani, tinerilor și a cetățenilor români reveniți în țară după pierderea locurilor de muncă [ (6) Obligatia prevazuta la alin. (2) nu se aplica in cazul in care incetarea contractului de munca intervine din motive neimputabile angajatorului. Articolul II (1) Sumele prevazute la art. I alin. (1) se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, in limita bugetului aprobat. (2) In vederea decontarii sumelor prevazute la art. I alin (6) Obligaţia prevăzută la alin. (2) nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului. ART. II (1) Sumele prevăzute la art. I alin. (1) se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în limita bugetului aprobat. (2) În vederea decontării sumelor prevăzute la art. I alin

Intrebare: Conform Ordonanatei 92/2020 alin (2) Angajatorii prevazuti la alin. (1) au obligatia mentinerii raporturilor de munca pana la data de 31 decembrie 2020, cu exceptia lucratorilor sezonieri si (6) Obligatia prevazuta la alin. (2) nu se aplica in cazul in care incetarea contractului de munca intervine din motive neimputabile angajatorului Aspecte ce țin de procedura. concedierii individuale pentru motive neimputabile salariatului. Într-o economie de piață în plină dezvoltare, ce tinde a aneantiza granițele statelor, este important ca normele legislative ce ghidează formarea, modificarea și stingerea raporturilor juridice să fie neechivoce, clare și cunoscute

Raporturile de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă; Sunt înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului. De asemenea daca ultima incetare a CIM va fi din motive neimputabile salariatului, el va putea beneficia de somaj daca lucreaza minim 24 de luni cu program de cel putin 4 ore / zi, norma ce poate fi stabilita prin cumularea normelor din toate contractele incheiate Facilitatea este mentinuta pentru o perioada de trei luni, iar angajatorii au obligatia mentinerii raporturilor de munca pana la data de 31 decembrie 2020, cu exceptia lucratorilor sezonieri. Acesta obligatie nu se aplica in cazul in care incetarea contractului de munca intervine din motive neimputabile angajatorului Executarea unei conventii se refera la perioada ce se scurge de la incheierea contractului pana la incetarea acestuia, daca nu apar alte evenimente susceptibile sa aiba un efect suspensiv sau modificator. Drepturile si obligatiile angajatului. iulie 16, 2003 00:00. Persoanele concediate din motive neimputabile sunt indreptatite la. Indiferent de tipul concedierii - concediere disciplinară, concediere din motive economice, desființarea postului, concediere pentru necorespundere profesională, concediere ȋn cazul angajatului arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, ori ȋn cazul salariatului care devine inapt fizic sau psihic, se descriu.

(2) nu se aplica in cazul in care incetarea contractului de munca intervine din motive neimputabile angajatorului. Articolul II (1) Sumele prevazute la art. I alin. (1) se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, in limita bugetului aprobat. (2) In vederea decontarii sumelor prevazute la art. I alin Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, primesc lunar, [ O.U.G. 92/2020 - măsuri active de sprijin. Noile măsuri vizează decontarea unei părți din salariu pentru o perioadă de 3 luni din bugetul asigurărilor pentru șomaj angajatorilor ai căror salariați au avut contractele de muncă suspendate, precum și plata unor sume către angajatorii care în perioada 1 iunie 2020 - 31 decembrie 2020. Conform sursei ctate, pentru a beneficia de această măsură, angajatorii au obligația de a menţine raporturile de muncă ale salariaților până la 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri și a situației în care încetarea contractului individual de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului (2) In cazul suspend ării contractului individual de munc ă din motive neimputabile angajatului in perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012, in conformitate cu prevederile art. 255 din Legea educa ţiei na ţionale nr. 1/2011, cu modific ările şi complet ările ulterioare, personalul didactic din

Codul Muncii Adnotat - Titlul II - Capitolul - 5

(2) În cazul suspendării contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului în perioada 1 septembrie 2008 - 31 august 2012, în conformitate cu prevederile art. 255 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic din învăţământul preuniversitar s In ce conditii plateste statul 41,5% din salariul angajatului. Angajatorii au avut obligatia sa mentina raporturile de munca ale salariatilor pana la 31 decembrie 2020, cu exceptia lucratorilor sezonieri si a situatiei in care incetarea contractului individual de munca intervine din motive care nu tin de angajator Această obligație nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului. Sumele menționate anterior se acordă numai persoanelor care au avut contractul de muncă suspendat cel puțin o perioadă 15 zile în timpul stării de urgență sau de alertă (6) Obligația prevăzută la alin. (2) nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului. (1) Sumele prevăzute la art. I alin. (1) se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita bugetului aprobat Cadrul legal: În Monitorul Oficial nr. 459 din 29 mai 2020 a fost publicată OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative care a intrat în vigoare începând cu data de 29 mai 202

 • Cadouri surpriza pentru fete.
 • Telekom myaccount.
 • Apetit slim naturalis pareri.
 • Elementele comunicarii schema.
 • Tableta gráfica xp pen Star 06c.
 • Grecia religie.
 • Smart trike 4 in 1.
 • Agentii aeroport otopeni.
 • Tunsori scurte fete.
 • Pal melaminat stejar.
 • Ceas temperatura apa tractor.
 • Transformers prime sezonul 1 episodul 26 in romana.
 • Ceasuri tissot pareri.
 • Razboiul dintre sua si irak.
 • Explică folosirea virgulei în enunțurile date.
 • Suport carti copac.
 • Unde gasesc patlagina proaspata.
 • Dublat in romana desene animate.
 • Cele 6 sotii ale lui henry online subtitrat.
 • Colectare electrocasnice hunedoara.
 • Molima 1920.
 • Meniu craciun 2019.
 • Salon magic beauty ploiesti.
 • Sims 4 gallery clothes.
 • In cautarea adevarului distributie.
 • Eeg pret medlife.
 • Gel lac oja semipermanenta.
 • Royal queen grow.
 • Intersectie in cruce semaforizata.
 • Tricou poliester sublimare.
 • Despre cristale.
 • Ultraiso latest version.
 • Poezie despre viata.
 • Cat se da la botez 2019 forum.
 • Jaguar animal speed.
 • Toxoplasma igm bioclinica.
 • Boli la caini ciobanesc carpatin.
 • Vinietă.
 • Kiernan Shipka.
 • Jante camion 22.5 cu 8 prezoane.
 • Azi de ziua mea.