Home

Economia intreprinderii pe scurt

USV->IDD-->Economia Intreprinderii - UC

Elaborarea unei strategii economice se face prin parcurgerea a 4 etape la care se adauga activitatea finala de evaluare si control a strategiei: 1. prima etapa - analiza situatiei curente necesita o identificare a misiunii întreprinderii iar în raport cu aceasta o identificare a strategiei trecute si prezente finanțările pe termen scurt vizează activele de exploatare al căror cuantum variază prompt în funcție de creșterea sau descreșterea activității de la un an la altul, de la un trimestru la altul, sau de la un sezon la altul. În aceste condiții decizia de finanțare pe termen scurt trebuie să răspundă nu numai cerințelor de acoperire financiară a activelor circulante în cuantumul necesar și la termenele prevăzute, dar să prezinte și suficientă elasticitate, capacitate. Decizia intreprinderii de structura financiara presupune,pe de o parte alegerea raportului intre capitalul permanent si capitalul pe termen scurt,iar pe de alta parte alegerea proportiei fiecarei surse din capitalul permanent in totalul pasivului bilantier,astfel incat sa permita maximizarea valorii intreprinderii Dacă FRp este pozitiv, iar întreprinderea are contractate și credite pe termen lung, acestea finanțează nevoi pe termen scurt, lucru care nu poate fi considerat o gestiune eficientă. 3. Necesarul de fond de rulment. Necesarul de fond de rulment are în vedere echilibrul pe termen scurt. Astfel, indicatorul prezintă situația necesităților financiare pe termen scurt ale întreprinderii în comparație cu resursele atrase pe termen scurt Obiectivele funcţiunii financiare. Desfasurarea activitatii unei intreprinderi , in conditii de eficienta prin respectarea cadrului legislative (economic,financiar, fiscal), presupune existenta si imbinarea factorilor de productie, respectiv mijloace materiale si umane, resurse care se regasesc sub denumirea generica de capital fizic si uman

BIOGRAFIE CATALIN CHERECHES PRIMARUL "CUPLAT" DE TABLOIDE

ECONOMIA INTREPRINDERII - rasfoiesc

Obiectivul major al economiei si gestiunii intreprinderii consta in maximizarea pe termen lung a valorii economice a investitiei initiale de capital realizate de actionarii intreprinderii. In felul acesta, demersurile privind gestiunea intreprinderii trebuie sa fie subordonate restrictiilor si prioritatilor dezvoltative ce decurg din strategia generala de afaceri promovata de intreprindere Potrivit unuia din principiile fundamentale ale afacerilor, o întreprinderre î i finanţează activele cu capitaluri ce rămân la dispoziţia sa un interval de timp cel puţin egal cu durata de viaţă a activelor respective. Înseamnă că pe seama capitalurilor permanente se constituie mai întâi activele imobilizate, iar restul rămâne pentru activele circulante, mai bine zis pentru partea stabilă a activelor circulante, acestea din urmă mai fiind finanţate i pe seama datoriilor. Structurat ă pe principalele ac ţiuni ale practicii financiare la nivel microeconomic respectiv analiza, planificarea, gestiunea pe termen scurt şi strategia financiar ă, fiecare capitol al cursului prezint ă aspectele teoretice de fundamentare a indicatorilor de analiz ă gestiune şi planificare a întreprinderilor

Descriere. Aceasta lucrare abordeaza modul de realizare a echilibrului pe termen scurt al intreprinderii din trei puncte de vedere, legate de structura trezoreriei, analiza economico-financiara si managementul financiar Analiza financiară urmăre te să evidenţieze modalităţile de realizare a echilibrului financiar pe termen lung i pe termen scurt (obiectiv al analizei pe bază de bilanţ) i treptele de acumulare bănească, de rentabilitate ale activităţii întreprinderii (obiectiv al analizei pe baza contului de profit i pierderi) Investitiile unei firme genereaza foarte rar lichiditati pe termen scurt si de aceea, este importanta obtinerea unei finantari pe termen lung, care sa impiedice luarea unor decizii ce au drept scop doar maximizarea profitului pe termen scurt. Acest tip de decizii afecteaza de obicei potentialul firmei de a produce profituri si in viitor

USV->IDD-->Economia Intreprinderi

denumite pe scurt, întreprinderi. 6 1.2 Obiectul analizei economico-financiare Cu ajutorul metodologiei specifice analizei economico-financiare se creează unui fenomen economic pe baza cercetării factorilor, a acţiunii lor în perspectivă. Constituie o etapă premergătoare în elaborarea strategiei economico-financiare Cumpara Economia si gestiune intreprinderii, Repere conceptuale si aplicatii si Economia si gestiune intreprinderii, Lucrari practice (set) - Roxana Arabela Dumitrascu, Vadim Dumitrascu de la eMAG! Ai libertatea sa platesti in rate, beneficiezi de promotiile zilei, deschiderea coletului la livrare, easybox, retur gratuit in 30 de zile si Instant Money Back Gestiunea activelor și sursele de finanțare pe termen scurt UC2. Aplicarea metodelor cantitative și calitative de prelucrare a informației financiare a întreprinderii. 1. Gestiunea numerarului și a titlurilor de plasament. 2. Gestiunea creanțelor și stocurilor. 3. Surse de finanțare pe termen scurt. activită A17 antreprenoriatului social, a intreprinderii sociale si a componentei economiei sociale si vor fi rezumate in concluziile prezentului capitol. Inainte de a incerca sa le raspundem si pentru a castiga o intelegere prealabila cat mai precisa, vom trece pe scurt in revista genul proxim al antreprenoriatului, firmelor si economiei de piata clasice

In cuprinsul cursului au fost incluse aspecte si teme de importanta majora, precum: dimensiunile organizationale ale intreprinderii, echilibrul financiar, gestiunea pe termen scurt, planificarea bugetelor, gestiunea investitiilor, deciziile pe termen lung, etc. Specificul acestui curs consta in permanenta asociere si abordare intercorelata a. S.07.O.027 Analiza economico-financiară. Curriculumul cuprinde șase unități de conținut: Bazele conceptuale ale gestiunii financiare a întreprinderii, Valoarea în timp a banilor, Proiectele investiționale, Gestiunea activelor și sursele de finanțare pe termen scurt, Costul și structura capitalului, Politica de dividend a firmei. II 3 efectele creditarii asupra economiei intreprinderii 3.1 influenta indatorarii asupra performantelor intreprinderii (efectul de levier financiar) 3.2 politica de indatorare si riscul financiar 3.3 costul finantarii 3.3.1 costul finantarii pe termen scurt 3.3.2 costul finantarii pe termen lung 4 studiu de caz 5 anexe 6 concluzii 7 bibliografi In ambele cazuri pot aparea abateri cu efecte negative asupra puterii de cumparare a intreprinderii si mai departe, asupra puterii de cumparare la nivel national. Astfel, abaterea de la valoarea reala conservata in produsele de productie si prin indisciplina muncii si reducerea calitatii, face ca in bunurile rezultate la un pret constant, valoarea efectiva sa se reduca Eficacitatea politicii financiare pe termen scurt determină succesul funcționării unei întreprinderi, industrii sau economii a statului în ansamblu. În procesul de politică pe termen scurt, există o selecție de măsuri și metode pentru obținerea unor rezultate specifice și rezolvarea anumitor sarcini specifice

Atestat: Surse propii si straine in finantarea afacerii

În economia întreprinderii, plasamentele de capital în active circulante constituie o investiţie a cărei durată de imobilizare a capitalului este mai mică de un an. Aceste plasamente de capital pe termen scurt trebuie să ţină seama, pe de o parte, de raportul în care se află activele circulante faţă de activele imobilizate, iar, pe de altă parte, de costul privind procurarea capitalului necesar finanţării activelor circulante 1.1 Economia întreprinderii şi implicaţiile ei financiare 1.2 Funcţia financiară a întreprinderii Obiectivele cursului: La finalul acestui curs studenţii vor cunoaşte: - care este rolul unei întreprinderi în sistemul economic naţional; - care sunt formele organizatorice pe care le pot adopta în calitate de antreprenori în momentu

ECONOMIA INTREPRINDERII

lichiditatea activelor pe termen scurt si exigibilitatea pasivelor pe termen scurt. Fondul de rulment reprezintă şi un indicator al lichidităţii: cu cât fondul de rulment este mai mare, cu atât mai mici sunt datoriile pe termen scurt pentru finanţarea activelor circulante. Acesta este de 4 tipuri: brut net propri teoriei economice, starea de echilibru este temporară, fragilă şi dificil de conservat. Totuşi, analiza economico-financiară pune la dispoziţia entităţilor economice numeroase instrumente şi metode eficiente prin care echilibrul financiar şi performanţa financiară pot fi atinse pe termen lung şi pe termen scurt Acest material a fost elaborat pe baza Rezultatelor învățării din Standardul de Pregătire Profesională (SPP), ținând cont de conținuturile tematice din Curriculum aprobat (Anexa nr 3 la OMENCS nr. 4457/5.07.2016) Economia intreprinderii. Alina-Gabriela Ivan. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. Read Paper. Economia intreprinderii

STRATEGII ECONOMICE ALE ÎNTREPRINDERII Ekonomy's Blo

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1. Scurt istoric S.C. Valentine S.A.a luat fiinta in 1994 ca societate pe actiuni, prin asocierea domnilor Raducea Ionut si a doamnei Ionita Valentina Dispunand de o suma importanta de bani si dorind sa o investeasca in domeniul turistic domnul Raducea Ionut a hotarat sa deschida impreuna cu. Aceasta este, pe scurt, povestea mea şi a dorinţei de a mă afla în faţa copiilor în calitate de cadru didactic. În afară de cele spuse mai sus, ar fi curiozitaea de a învăţa noi lucruri despre oameni şi formarea l or, despre societate , perseverenţa şi doriţa de a da o mână de ajutor dezvoltării societăţii de mâine

Referat Modele de Sisteme Economice

Referat Surse de finantare pe termen scurt < Economie

Referat Structura Financiara a Intreprinderii SC Tonis

DESCRIEREA PIETEI SI A ROLULUI FIRMEI

1.1. Importanta si necesitatea stabilirii unor strategii economice adecvate in conditiile unei economii de piata Indiferent de forma juridica sub care se poate prezenta o firma, managementul modern al productiei industriale situeaza pe un prim plan elaborarea unor strategii economice adecvate care sa permita realizarea obiectivelor propuse in conditiile existentei unei puternice competitii pe. Costul împrumutului pe termen lung şi mijlociu Resurse de finanţare a activelor circulante Costul creditului pe termen scurt Diagnosticul financiar Gestiunea de trezorerie Costul creditului pe termen scurt Test de evaluare semestriala Bibliografie 1. Adochiţei Mihai, - Finanţele întreprinderii în economia de piaţă Lichiditatea imediată ((Active Circulante - Stocuri) : Datorii pe termen scurt) Tabel 6 - Lichiditate imediată. Lichiditatea imediată 2014 2013 2012 2011 AGRINVEST SRL 1,25 1,60 1,42 1,32 AGROFAM HOLDING SRL 0,47 0,53 0,38 0,49 Media Sectorială 0,69 0,70. Grafic 2 - Lichiditatea imediată la nivelul sectorulu Economia si gestiunea intreprinderii subiecte by vd iancu - issuu. Stilul de lucru in managementul intreprinderii exprima: Modul in care managerul isi exercita atributiile care ii revin Atitudinea. Aceasta lucrare abordeaza modul de realizare a echilibrului pe termen scurt al intreprinderii din trei puncte de vedere, legate de structura trezoreriei, analiza economico-financiara si managementul financiar. Am pornit acest demers de la ideea ca intreprinderea, fiind plasata intr-un sistem complex de relatii economice si financiare, trebuie.

Nivelul recomandat al acestui indicator este in jurul valorii 2. Rcl = Rata lichiditatii imediate (Rli) - evidentiaza abilitatea intreprinderii de a-si achita datoriile pe termen scurt prin valorificarea creantelor, investitiilor financiare pe termen scurt si a disponibilitatilor banesti întreprinderii pe ansamblu şi pe elemente componente. Procesul de control - evaluare cuprinde măsurarea realizărilor, compararea lor cu nivelul stabilit iniţial, determinarea cauzelor generatoare de abateri şi efectuarea corecturilor ce se impun. Prin urmare, aceast atribut are un caracter preventiv şi corectiv 5 ADNOTARE la teza pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe economice Eficientizarea gestiunii valorii în cadrul întreprinderii Savciuc Vladimir, Chişinău, 2015, specialitatea: 522.01 - Finanţe Structura tezei: adnotare, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia alcătuită din 126 de titluri, 11 anexe şi este expusă pe. Cumpara acum Set: Economia si gestiunea intreprinderii. Repere conceptuale si aplicatii + Economia si gestiunea intreprinderii. Lucrari practice la 36,50 Lei. Okazii.ro - magazine cu mii de calificative pozitive, cumperi in siguranta prin Garantia de Livrare

Analiza poziției financiare a întreprinderii / CECCAR

În acest articol ne propunem să prezentăm aspecte privind utilitatea clasificării costurilor în variabile și fixe, modul de elaborare a contului de profit și pierdere diferențial, indicatorii care pot fi determinați pe baza contului de profit și pierdere diferențial și metoda de utilizare a costurilor în procesul de luare a deciziilor pe termen scurt 1.ANALIZA STATICA A RISCULUI DE FALIMENT PE BAZA BILANTULUI PATRIMONIAL Analiza financiar-patrimoniala este in esenta o analiza statica in care sunt prioritare valoarea si solvabilitatea intreprinderii. Acest tip de analiza a reprezentat mult timp in teoria economica singura modalitate de evaluare a riscului

Funcţiunea financiara si capitalurile intreprinderi

Economia Si Gestiunea Intreprinderii

 1. Finanţări pe termen scurt. Cîrceag Geo. II. Finanţări pe termen scurt Decizia de finanţare pe termen scurt Deciziile de finanţare pe termen lung fixează cadrul general al dezvoltării unei societăţi comerciale. Ele sunt temeinic fundamentate şi cel mai adesea ireversibile. Deciziile de finanţare pe termen scurt sunt subordonate.
 2. Importanta strategiilor economice pentru activitatea Intreprinderii 43 5.2. Elaborarea strategiei economice a intreprinderii 46 5.3. Elaborarea planului economic al intreprinderii 47 5.4. Elaborarea planului de afaceri al intreprinderii 49 Capitolul VI.: Eficienta economica a activitatii intreprinderii 52 6.1
 3. lta aulaeothomanice,' adusi in limba englezd, crare de bazd prin care Dimitrie Cantemir a r 9i a unitdlii sale etnice Opera sa de istorie gi Li nostru de sub jugul layiae scrisd in 1716, monografie geograficd r de roman social din 3curgand la alegorie, lor. temt se mai numdri: nerale, Cercetarea ne etc. 'sitatea noastre este o clopedist al civilizaliei |EMIR, domnitor a
 4. Ancheta lunară asupra câştigurilor salariale furnizează statisticile pe termen scurt din domeniul salariilor: numărul persoanelor ocupate, timpul efectiv lucrat, sumele brute aferente câştigurilor. Centralizarea datelor aferente statisticilor pe termen scurt privind câştigurile salariale se realizează după activitatea omogenă. 2
 5. Diagnosticul financiar presupune efectuarea unei analize a pozitiei financiare si a starii de performanta financiara a intreprinderii la incheierea exercitiului financiar in vederea identificarii punctelor forte si slabe ale gestiunii financiare. Atat analiza pe plan intern (de pe pozitia managerilor), cat si cea externa (de pe pozitia unor parteneri financiari - bancari si concurenti) au ca.
 6. sep-scurt-istoric - Facultatea de Marketing. Constituit în anul 1971, în cadrul ASE Bucureşti, Departamentul de Marketing este astăzi parte integranta a Facultăţii de Marketing. Pe parcursul celor peste patru decenii de existenţă, Departamentul de Marketing s-a dezvoltat şi a dobândit o valoroasă experienţă şi recunoastere în.
 7. d) veniturile, cheltuielile și creditele pe termen scurt ale întreprinderii; e) veniturile, cheltuielile, rezultatul exercițiului și echilibrul financiar al întreprinderii; 34.Principalul instrument de conducere ș i organizare a întreprinderii este

Pe fundalul unei traditii de peste 70 de ani de burse de marfuri, care au functionat dupa modelul burselor occidentale, istoria Romaniei consemneaza, in anulaparitia primei burse de valori. O excepție este răspunderea angajatorului pentru întârzierea plății salariilor articolul din Codul Muncii al Federației Ruse Modalitati de finantare pe termen scurt - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Modalitati de finantare pe termen scurt. Puteti gasi foarte multe referate accesand categoriile din partea dreapta despre Modalitati de finantare pe termen scurt.Uita-te mai jos si o sa gasesti cele mai relevante rezultate pentru cautarea Modalitati de finantare pe termen scurt

Home > Cautare - 10. Funcþia de control în instituþiile publice?word=10. Funcþia de control în instituþiile publice . CAUTA REFERAT. TRIMITE REFERAT Urca. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.075 bis din 19 decembrie 2018 Notă Aprobat prin ORDINUL nr. 3.741 din 10 decembrie 2018 publicat în Monitorul Oficial nr. 1075 din 19 decembrie 2018. Acest document reprezintă un îndrumar pentru solicitanții de ajutor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin. Economia colaborativă pe scurt. creste prestigiul pe piata al intreprinderii Dezavantajele coproductiei 1. pentru ca din punct de vedere tehnic asamblarea produsului finit se poate face la oricare dintre partile contractante, este necesara o sincronizare riguroasa a executarii subansamblelor si o maxima promptitudine a livrarilor. De multe. Revista Informatica Economica, nr. 4 (24)/2002 119 Activitatea economica a întreprinderii, factor de impact asupra mediului Asist. Giani GRADINARU Catedra de Statistica si Previziune Economica, A.S.E., Bucuresti Business activity has a substantial impact on the environment. The manufacture of product

Cererea agregata

5. Care sunt formele evidenei economice ale bunurilor patrimoniale? Test: 1. Activele imobilzate se compun din: a) stocuri b) investiii financiare pe termen scurt c) fondul comercial d) creane de exploatare 2. n categoria imobilizrilor necorporale intr: a) bunuri de capital b) materii prime c) cheltuieli de cercetare-dezvoltare d) produse finite 3 Guardar Guardar Finantarea Intreprinderii Pe Termen Scurt para más tarde. 100% (4) 100% encontró este documento útil (4 votos) 546 vistas 44 páginas. Finantarea Intreprinderii Pe Termen Scurt. Cargado por Toderas Nicoleta. economic avnd cea mai mare nsemntate pentru ntreprindere,.

5.5. Analiza corelatiei dintre creante si obligatii pe termen scurt 5.6. Analiza lichiditatii si solvabilitatii întreprinderii 5.7. Analiza echilibrului economico-financiar prin metoda ratelor 5.8. Analiza vitezei de rotatie a activelor circulante 5.8.1. Analiza factoriala a vitezei de rotatie a activelor circulante 5.8.2 Locul său în cadrul sistemului ştiinţelor economice nu este central, dar conţinutul său se dezvoltă prin prelucrarea conceptelor de bază de la alte ştiinţe economice pe care le interpretează într-o manieră proprie şi la rândul său, oferă idei, teorii şi principii care pot fi preluate de alte ştiinţe ale sistemului -focalizată pe relația dintre manageri și acționari și pe crearea de valoare financiară pe termen scurt-maximizarea bogăției acționarilor (dictatura acționarilor)-oferă o perspectivă mai largă (+ social, + mediu), căci ține seama de interesul tuturor părților interesate - maximizarea valorii totale a firmei partenerial Astfel, fiecare agent economic, societate mica, companie de mare dimensiune incearca sa-si organizeze cat mai eficient activitatea economico-financiara pentru a putea sustine concurenta existenta pe piata locala, regionala, nationala, si poate, internationala la ipoteza conform căreia costurile fixe sunt constante pe termen scurt, deci σCF expl =0. Pentru eşantionul de întreprinderi analizat, a fost calculat riscul economic ca abatere medie pătratică a EBIT pe fiecare întreprindere, iar valoarea medie la nivel de sector este de 188.281,6 lei

Pagina anterioară l Home l Despe autor l Sumar l Pagina următoare. 6. Strategia şi tactica de marketing. În economia de piaţă, orice organizaţie şi în mod deosebit o organizaţie cu scop lucrativ îşi concepe o politică proprie, prin care îşi desemnează direcţiile de evoluţie în viitor, precum şi modalităţile concrete de înfăptuire a acesteia, politică ce trebuie să-i. Titlurile de plasament - numite si investitii temporare ori plasamente pe termen scurt negociabile, sunt titluri de val achizitionate in vederea realizarii unui castig pe termen scurt care, prin natura sa, este imediat realizabil si pe care intreprinderea nu are intentia sa-l conserve o perioada mai mare de un an

Seminar Contabilitate si Fiscalitate

Eficienta Economica. Intreprinderea reprezinta o forma de organizare a activitatilor economice ce reuneste si combuna factorii de productie sub conducerea intreprinzatorului in vederea obtinerii de profit realizat din vanzarea productiei sau inchirierea serviciilor. Obiectivele sau activitatea intreprinderii trebuie controlata intr-o anumita. Activele intreprinderii clasificarea, continut, caracteristica. Activul reflecta trasatura bunurilor sau mijloacelor de a se afla intr-o continua miscare si transformare si de a se identifica cu insasi activitatea intreprinderii respective. Activul patrimonial cuprinde mijloacele economice ca avere concreta si drepturile de creanta Finantele intreprinderii grile 1. FINANTELE INTREPRINDERII GRILE1.Cum pot fi definite finantele intreprinderii:a) ca ramura a stiintei economice care studiaza ansamblul relatiilor economicebanesti prin care se constituie si se utilizeaza capitalul intreprinderii in vedereaobtinerii si repartizarii rezultatului final, respectiv al profitului intreprinderii;b) ca ramura a stiintei economice care. De exemplu,analiza pe orizontala a bilantului pune in evidenta modul in care se realizeaza principalele echilibre financiare pe termen scurt si pe termen lung ale intreprinderii sau grupului de intreprinderi,prin intermediul unor marimi agregate cum ar fi:situatia neta,fondul de rulment,necesarul de fond de rulment,trezoreria

Modul-3 - economia intreprinderii - StuDoc

 1. economic etc., în scopul declanşării acţiunii. Ca atare, informaţia constituie un instrument de cercetare a proceselor care au loc în diferite sisteme, reflectînd legăturile obiective cauză-efect din mediul înconjurător. Referitor la toate acestea, pentru a-şi transmite ideile şi a le înţelege pe cele care i s
 2. împrumuturi pe termen scurt etc. Totodată, permanenţa unor dificultăţi de achitare a obligaţiilor este expresia unei fragilităţi economice şi financiare structurale. Ele pot genera restrângerea activităţii, reducerea efectivului de salariaţi, restructurarea sistemului de gestiune sau î
 3. Economie - Analiza diagnostic a intreprinderii. 1.1. Definirea notiunii de diagnostic. Etimologic, cuvantul diagnostic provine din limba greaca si este tradus prin sintagma apt pentru a discerne, iar acceptiunea conferita termenului diagnostic in contextul utilizarii sale in analiza economico-financiara este foarte apropiata de cea din.
 4. us datorii pe termen scurt, nu are însemnătate economică în sensul impunerii vreunui comportament normativ. Managementul capitalului circulant presupune adoptarea unor decizii manageriale ce afectează un tip specific de active circulante şi datorii pe termen scurt

 1. Analiza economico-financiara a intreprinderii Tema 3: ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII. 1. aceasta înseamnă că activele curente ale întreprinderii nu mai acoperă datoriile pe termen scurt şi, deci, fondul de rulment este negativ. Cu alte cuvinte, întreprinderea nu mai poate spera la contractarea de noi împrumuturi pe.
 2. 1.4 Finantarea activitatii intreprinderii din resurse imprumutate 28 1.4.1 Creditele pe termen scurt 28 1.4.2 Costul creditelor de trezorerie 29 CAPITOLUL II SITUAtIILE FINANCIARE ANUALE - SURSA DE INFORMAtII PENTRU ANALIZA ECONOMICO - FINANCARA 31 2.1 Conceptul de situatii financiare anuale 31 2.2 Utilizatorii situatiilor financiare anuale 3
 3. numite si active curente, reprezinta bunurile si valorile care se utilizeaza pe o perioada scurta in activitatea intreprinderii si, in general, participa la un singur circuit economic, modificandu-si in permanenta forma. Reglementarile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitatii (...) active curente
 4. Obiectivul urmarit este capacitatea financiara a intreprinderii de a genera profit, capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe termen scurt sau lung (lichiditatea si solvabilitatea intreprinderii), precum si valoarea intreprinderii

Managementul trezoreriei intreprinderii

 1. economiei Conf.univ.dr. Adrian Şimon 46. Moduri de finanţare a întreprinderii Conf.univ.dr. Adrian Şimon 47. Plasamentele de capital pe termen scurt Conf.univ.dr. Adrian Şimon 48. Structura capitalului şi dezvoltarea întreprinderii Conf.univ.dr. Adrian Şimon 49
 2. ELADOIL adopta strategia emisa de forul tutelar. Strategia de dezvoltare economica la nivelul unitatii este structurata pe baza de plan cu termen lung, mediu, scurt. ELADOIL realizeaza o diviziune a planului strategic.La nivelul unitatii exista colective de specialisti care, avand la baza strategia de prognoza, se preocupa de reorganizarea si modernizarea in permanenta a capacitatilor de.
 3. Asigurarea continuităţii întreprinderii pe timp de criză economică. 1. Pentru chinezi şi japonezi, cuvântul criză este exprimat prin două ideograme diferite, care înseamnă pericol şi, respectiv, şansă/ oportunitate. Dacă trebuie să înfruntăm pericolul, asta nu ne impiedică să îl transformi în opotunitate. 2
 4. entităților economice şi a entităților publice..138 2.1. Aspecte comparative privind aplicarea referențialului Decizii pe termen scurt bazate pe costuri..513 4. Metoda costurilor-țintă (target costing).
 5. DELIMITARI SI CONTURI PRIVIND CREANTELE SI DATORIILE PE TERMEN SCURT. 7.1. Definirea si gruparea creantelor si datoriilor pe termen scurt. si structuri mediul economico-social. Astfel, pentru a-si asigura existentul de bunuri. în cadrul procesului de desfacere, proces în urma caruia rezulta creantele
 6. In lucrarea de fata, intitulata Leasingul si creditarea in economia intreprinderii, imi propun sa tratez doua forme de finantare ale intreprinderii, leasingul si creditul, pentru a accentua importanta lor in desfasurarea activitatii unei intreprinderi. Scopul acestei lucrari rezida in analiza completa a leasingului si a creditului, cu toate.
 7. studia universitatis moldaviae, 2018, nr.7(117) seria {tiin\e exacte [i economice issn 1857-2073 issn online 2345-1033 p.40-47 40 czu: 336:[005:334.7] aplicarea diagnosticului financiar În eficientizarea managementului activitĂȚilor economice ale Întreprinderii nelli amarfii-railea

1 privind statisticile pe termen scurt şi Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt, în ceia ce priveşte definiţiile variabilelor, lista variabilelor şi frecvenţa de elaborare a datelor Teza de licenta - Analiza echilibrului financiar pe termen scurt a intreprinderii - ID:02552 - Volum 68 pagini Categoria : Finante si Banci Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne Managementul resurselor umane este o activitate vitală pentru toate unităţile economice, indiferent de tipul, profilul şi mărimea acestora. Managementului resurselor umane i se asociază două roluri importante: operaţional şi strategic. 1. Activităţile strategice sunt cele privitoare la perfecţionarea resurselor umane, pe terme