Home

Sfs md achitare online

MPay - Achită serviciu - gov

 1. Aici puteți achita impozitul pe avere pentru persoane fizice. Pentru a achita vă rugăm să introduceți IDNP-ul sau codul fiscal al Dvs. (vedeți imaginea de mai jos) pentru a extrage suma spre achitare de la Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul online
 2. Aici puteți achita impozitul pe bunuri imobiliare pentru persoane fizice. Pentru a achita vă rugăm să introduceți numărul avizului privind impozitul pe bunurile imobiliare primit de la primărie sau Serviciul Fiscal de Stat (vedeți imaginea de mai jos). Serviciul online
 3. Ajutor online Operatorii Skype vă răspund la orice întrebare privind serviciile electronice fiscale, de la ora 8ºº pînă la 17ºº de luni - vineri. ATENȚIE
 4. Începând cu această săptămână, Serviciul Fiscal de Stat a lansat un nou serviciu electronic - Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni.Acesta permite achitarea tuturor impozitelor și taxelor prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay.Totodată, serviciul lansat reprezintă un instrument prin care.
 5. ister taxes, duties and other payments in the interest of the state.. Our mission is to ensure an efficient process of tax ad

Serviciul poate fi accesat pe www.sfs.md și www.servicii.fisc.md la rubrica - achitare on-line a impozitelor și taxelor administrate de către SFS. Se introduce IDNP-ului persoanei și se accesează butonul Autorizare. Ulterior se selectează categoria impozitului sau taxei, unde apare indicată suma spre plată SFS: contribuabilii care doresc să-și verifice existența obligației de achitare a impozitului pe venit o pot face în câțiva pași 15.03.2021 120 views Serviciul Fiscal de Stat (Nu există încă evaluări Serviciul Fiscal de Stat este autoritatea publică, împuternicită să administreze impozitele, taxele şi alte plăţi în interesul statului.. Misiunea noastră este să asigurăm un proces eficient de administrare și deservire fiscală prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformare la respectarea legislației, aplicarea uniformă a politicii și reglementărilor în domeniul. Serviciul Fiscal de Stat informează că, la 01 februarie 2021, a expirat termenul de depunere a Cererii de acordare a subvenției pentru dobânzile la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 - 31 decembrie 2020

ATENȚIE: contribuabilii care doresc să-și verifice existența obligației de achitare a impozitului pe venit o pot face în câțiva pași! 31/03/2021 Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii persoane fizice cetățeni, despre posibilitatea verificării existenței obligației fiscale a impozitului pe venit prin intermediul. SFS menționează că achitarea impozitului poate fi efectuată online, prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay și portalului www.sfs.md. Pentru achitare în numerar, cetățenii se pot adresa la ghișeele băncilor și oficiilor poștale SFS anunță termenele limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare și cel funciar. 29 Mai 12:12. Cetățenii și fermierii trebuie să achite impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar până la data de 30 iunie 2021, în cazul bunurilor imobiliare și a terenurilor existente și/sau dobândite până la 31 martie anul.

SFS menționează că potrivit prevederilor pct. 4.5 din Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2021, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 166 din 22.12.2020, taxa de la investitori sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea. SFS anunţă termenele limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare şi cel funciar. 29.05.2021 11:55. 1506. 2 minute (ă) Cetăţenii şi fermierii trebuie să achite impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar până la data de 30 iunie 2021, în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor existente și/sau dobândite. Termenul limită de achitare a impozitului pe avere, în acest an, este data de 28 decembrie. Data a fost schimbată, deoarece ziua de 25 decembrie este zi de odihnă. Cei care vor întârzia cu plata, vor fi penalizați Rubrica Calendarul de depunere a rapoartelor conține informații cu privire la tipurile de impozite şi taxe, obligaţia, termenul de prezentare, termenul de achitare, categoriile de contribuabili și baza legală, aferentă rapoartelor necesare pentru depunere.. Calendarul fiscal al contribuabilului poate fi descărcat în versiunea PDF (pentru descărcare accesează link-ul de mai jos) NERRAP08 - Raportul privind activitatea desfăşurată de reprezentanţa nerezidentului. ONG17 - Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale. DASS19 - Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății

Peste 12 zile expiră termenul de achitare a impozitelor pe bunurile imobiliare și funciar. Termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar expiră la 30 iunie, informează Serviciul Fiscal de Stat. Achitarea impozitului poate fi efectuată online sau în numerar. Rămân 12 zile pentru achitarea. 30 iunie - termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar. 19 Iunie 14:12. Serviciul Fiscal de Stat avertizează că a mai rămas puțin timp pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar în cazul bunurilor imobiliare și a terenurilor persoanelor fizice - cetățeni.

Login - SFS.m

SFS a lansat serviciul electronic de achitarea on-line a

Impozitul funciar şi cel pe bunurile imobiliare poate fi achitat şi de la distanţă. Serviciul Fiscal de Stat a elaborat două metode de achitare online, cu ajutorul semnăturii electronice şi prin introducerea codului de pe avizul de plată. Cei care vor fa Serviciul poate fi accesat pe pagina web oficială a SFS www.sfs.md sau pe portalul www.servicii.fisc.md la rubrica - achitare on-line a impozitelor și taxelor administrate de către SFS. Serviciul respectiv este accesibil atât pentru persoanele fizice conectate la serviciile fiscal str. Puskin 42 B, Chișinău, MD-2012, Republica Moldova +373-22-820026 office @ egov.md Termenele şi modul de achitare a drepturilor de export-import sînt prevăzute în art.124 şi 125 din Codul vamal al Republicii Moldova. 5.2. Prin derogare de la prevederile punctului 5.1. se virează la bugetul de stat plata-garanție de la drepturile de export-import (cod ECO 518200), codul IBAN: MD94TRPAAA518200A01344AA Serviciul Fiscal de Stat informează persoanele fizice - cetăţeni şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) - subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar că, începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2021, termenele limită de achitare a acestora sunt 30 iunie 2021 și 25 martie a anului următor anului de gestiune. De asemenea, începînd cu [

Cum pot achita impozitul pe bunurile imobiliare - SFS

SFS: 25 decembrie, termenul limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2019. Serviciul Fiscal de Stat anunță că la data de 25 decembrie 2019 survine termenul de achitare a impozitului pe avere MODIFICAT RMO253 din 21.07.17, MO253-264/21.07.17 pag.277 În scopul ajustării Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional la modificările întroduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începând cu anul 2017 Serviciul Fiscal de Stat (SFS) amintește că, în acest an, termenul limită pentru achitarea impozitului pe avere este data de 28 decembrie 2020, dat fiind fa Recepţie +373 (22) 809715 info@primul.md Raport SFS. Raportul SFS prezintă informații obținute din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat. Biroul de Credit oferă informații privind veniturile și datoriile la bugetul public național ale persoanelor fizice, precum și informații privind existența sau lipsa datoriilor la bugetul public ale persoanelor juridice SFS atenționează prestatorii de servicii de reparație să-și înregistreze activitatea conform legii 27 May, 2021 Serviciul Fiscal de Stat asigură monitorizarea continuă a segmentelor economiei cu un înalt risc de neconformare fiscală, unul dintre care îl prezintă prestarea serviciilor de reparație, promovate pe portalurile online de.

Cetățenii pot verifica online toate impozitele și taxele

SFS atenționează: 30 iunie - termenul limită de prezentare a dărilor de seamă de către entitățile cu capital de stat actual SFS atenționează: termenul limită de achitare a impozitului pe venit în rate pentru trimestrul II, 2021 e aproap Maşină de găurit SomaFix SFS12L ⚡ cu livrare în toata Moldova. ⏩ PandaShop.md ️ Preț accesibil. Credit avantajos. Specificații, recenzii Luni, 04 Noiembrie 2019 18:56 În octombrie 2019, SFS a început verificarea persoanelor fizice sub aspectul corectitudinii onorării obligației de declarare și achitare a impozitului pe venit pentru anii 2015 - 201 SFS - Serviciul Fiscal de Stat. Furnizor ECC la achitare, suma respectivă și totalul pe bonul de casă. variabilă extrasă din memoria ECC; Numărul bonului - variabilă necesară pentru a vizualiza online bonul. Variabilele totalizatoare corespunzătoare modului de plată se inițializează prin valori zero. În rapoartel

SFS: contribuabilii care doresc să-și - contabilsef

 1. Dacă ai vârsta menționată mai sus și îți place să desenezi, așteptăm fotografia desenului tău până la data de 28 iunie curent, pe adresa electronică: mail@sfs.md, cu subiectul Impozitele prin ochii copiilor. Fotografia expediată trebuie să fie însoțită de o scurtă descriere, precum și numele/prenumele autorului desenului
 2. Explora las ediciones del sello discográfico Sociedad Fonográfica Subterranea. Encuentra lo que falta en tu discografía y compra ediciones de Sociedad Fonográfica Subterranea
 3. PROPUNEM - la taximetre nu se referă, - din cauza că generează costuri suplimentare, care nu pot fi argumentate, deoarece nici în UE nu sunt prevăzute așa momente, absolut toată informația este prezentă pe bonul fiscal, unde este scrisă marca și numărul automobilului, numele conducătorului auto

Serviciul Fiscal de Sta

La achitare se indică codul clientului . * În cazul achitării contului în filialele băncilor comerciale sau ale ÎS Poșta Moldovei , este necesar să aveți factura imprimată . * Achitarea contului de plată pentru fiecare serviciu în parte , poate fi efectuată exclusiv pe payments.arax.md Serviciul Fiscal de Stat a finalizat procesul de înmânare a avizelor de plată pentru contribuabilii care au obligația să achite impozitul pe avere.În acest an, ținând cont că ziua de 25 decembrie este zi de odihnă, termenul limită pentru această plată s Search and apply for the latest Investment part time jobs in La Plata, MD. Verified employers. Competitive salary. Full-time, temporary, and part-time jobs. Job email alerts. Free, fast and easy way find a job of 826.000+ postings in La Plata, MD and other big cities in USA

SFS a adoptat 1444 decizii de achitare a subvenției pentru

Prin aplicația My Orange sau prin my.orange.md, cu cardul bancar sau cartele de reîncărcare. Accesați meniul Reîncarcă Online, introduceți numărul Orange Abonament, PrePay, Internet Acum sau 4G Acasă, urmați instrucțiunile și Achitați A fost aprobat Programul de dezvoltare strategică al instituției pentru anii 2021-2023 de către Serviciul Fiscal de Stat. Astfel, programul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului, a fost supus consultărilor publice, și consultat cu experții de asistență externă din cadrul Trezoreriei SUA și a Agenției Fiscale Suedeze, obiecțiile și comentariile.

Search and apply for the latest Health education part time jobs in La Plata, MD. Verified employers. Competitive salary. Full-time, temporary, and part-time jobs. Job email alerts. Free, fast and easy way find a job of 913.000+ postings in La Plata, MD and other big cities in USA

Impozitul pe bunurile imobiliare poate fi achitat - SFS

 1. istrator Mariusz Gatza Operator de DCP nr. www.orange.md . orangeTM I.M. Orange Moldova S.A. IDNO Str. Alba lulia 75, MD-207d Chisinau Republica Moldova Capital social 79499609 lei Ad
 2. Exemplu de calcul cu rata dobânzii de 10.63 % anual, după expirarea periodei de graţie: Pentru o linie de credit în mărime 50,000 Lei, rata lunară este de maxim 2,500 Lei, şi dobânda lunară maximă posibilă constituie 451.41 Lei. În total plata lunară maximă posibilă este de 2,951.41 Lei. DAE (dobânda anuală efectivă) pentru creditul utilizat în numerar este de 11.16%, iar.
 3. Fiscul: Cum poți plăti online taxele și - stiri