Home

Rezultate master drept bucuresti 2021

facultatea de drept . programul de studii de master: dreptul internaȚional Și dreptul uniunii europene . forma de ÎnvĂŢĂmÂnt: if. tabel rezultate la . examenul de admitere . 25.09.2017 . nr. crt. comisia de admitere: universitatea ecologicÄ' din bucuresti Înfiintatã prin legea 282/2003 str. francezä, nr. 22, sector 3, cp. 030104. O Zi Student - Zilele Porților Deschise la Facultatea de Drept - 12-20 aprilie 2021 (06.04.2021) Conferința Gheorghe BELEIU (ed. a 2-a) (05.04.2021) Conferința internațională Răspunderea penală a persoanei juridice (05.04.2021

 1. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București. Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării (FJSC) organizează în iulie 2017 admitere la următoarele programe de master de doi ani, învățământ cu frecvență (IF) și învățământ cu frecvență redusă, acreditate, conform Hotărârii de Guvern 595/2015: Pentru detalii legate de.
 2. Admitere 2019. Studiile de master la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă, au durata de două semestre (un an) şi corespund unui număr de 60 de credite de studiu transferabile. Candidații trebuie să fi dobândit 240 de credite (studii de licență cu durată de patru.
 3. Calendarul desfășurării concursului de admitere pentru anul universitar 2017-2018 - sesiunea II la studii universitare de master. 11-14 septembrie. Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților de luni până vineri între orele 8:00 - 16:00, sâmbata între orele 8:00 - 12:00; 15 septembrie. Desfășurarea probei.
 4. REZULTATE - ADMITERE . În perioada 03.08 - 03.09.2021, informații privitoare la admitere pot fi obținute de la Secretariatul Facultății de Drept, situat în curtea interioară a Corpului T din Brașov, B-dul Eroilor nr. 25, sau la nr. de telefon: 0372.902.454, sau pe adresa de e-mail: f-dr@unitbv.ro. Programul de lucru cu publicul este Luni - Vineri, în intervalul orar 12.00 - 15.00
 5. istrative și evenimentele care se desfășoară în universitate

Facultatea de Drept - BUCUREȘT

ADMITERE 2017 - studii universitare de master - Facultatea

Admitere 2019 - Facultatea de Drept - BUCUREȘT

REZULTATE LICENTA FEBRUARIE 2018. Facultatea de Drept. 2233. Rezultate licenta februarie 2018 Hexagonul Facultăţilor de Drept - București, 2019. În perioada 17-20 aprilie 2019 a avut loc HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT, manifestare studenţească tradiţională la care participă facultăţile de drept din cadrul următoarelor universităţi: Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, Universitatea. Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucuresti - informatii despre admitere, licenta, master, doctorat, catedre, activitati de cercetare Metodologie alegeri reprezentanţi ai studenţilor în Consiliu şi Senat - 2017-201

Admitere masterat 2017 - USAM

Bucureşti, 2019 Drept procesual civil. Partea specială, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017 Executarea obligaţiilor prin mijloace indirecte, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2016 Specificul procedurii şi al verificării jurisdicţionale în materia răspunderii civile a judecătorilor şi procurorilor, Curierul Judiciar nr Master. Rezultate admitere. Rezultate admitere. Vizitați pagina aplicației Evidența Studenților pentru consultarea rezultatelor centralizate (aici) Facultăţi . Link Admitere Automatică, Calculatoare şi Electronică . link Agronomie. link. Drept. link Economie şi Administrarea Afacerilor link Educaţie Fizică şi Sport. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări

Rezultate admitere - Facultatea de Drep

Admitere - Facultatea de Drep

Anamaria Groza a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova în anul 2003, ca şefă de promoţie, cu media anilor de studii şi a examenului de licenţă de 10 (zece). În timpul facultăţii, a studiat şi în Franţa, la Université de Bourgogne, obţinând rezultate foarte bune, dar şi aprecierile profesorilor, cu care a. Ia ființă astfel Facultatea de Drept, prin Hotărârea de Guvern nr. 916 din 11 august 2005, Publicată în M. O. al României, Partea I, Nr. 766 din 23 august 2005. Noua facultate se încadrează într-o evoluție care cunoaște o dinamică deosebită sub aspectul numărului de studenți și cadre didactice, în acord cu creşterea. Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale - 2017 Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale - 2016 Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale - 201 Rezultate. Facultatea Design de produs și mediu. Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor. Facultatea de Design de mobilier și Inginerie a lemnului. Facultatea de Inginerie mecanică. Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial. Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în contextul reacțiilor publice declanșate de decizia adoptată de Facultatea de Drept a Universității București de a propune exmatricularea a 45 de studenți apreciază că se impune a transmite public următoarea poziție, pe care o regăsiți în Comunicatul de mai jos

Rezultate Examen Facultatea De Drept Bucurest

 1. ADMITERE 2017: Site-ul ADMITERE 2016: Site-ul ADMITERE 2015: Site-ul ADMITERE 2014: Site-ul ADMITERE 2013: Site-ul ADMITERE 2012: Site-ul ADMITERE 2011: Site-ul Rezultate admitere in licee 2001.
 2. Facultatea de Constructii Str Rezultate examen facultatea de drept cluj. C-tin Daicoviciu nr. 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania Decanat - Sala 470 Telefon: 0264 401250, tel/fax: 0264 594967 Anunturi. 24. 06. 2020 Informatii privind sustinerea examenului la Rezistenta materialelor II - sesiunea de consultatii si restante ( 6-12 Rezultate examen facultatea de drept cluj
 3. ASE va pune la dispozitie urmatoarele: informatii complete despre Admitere 2021 gasiti pe pagina admitere.ase.ro; pentru informatii curente, noutati urmariti-ne pe FB ASE, pe Instagram si pe grupul de Admitere 2021; Call center - tel.: 021.319.19.00/01 int.: 306, 360, 645, 723, 724 si 725; 0372.117.817/18/19 (intre orele 8.00 - 16.00); Online.
 4. Scoala DOCTORALA DE DREPT. Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare..
 5. (6). Candidaţii care au fost exmatriculaţi fără drept de reînmatriculare, de la studiile universitare de masterat, organizate în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, finanţare pe care o păstrează pe întreg anul I de studiu. Art. 5
 6. Splaiul Independenţei nr. 313, 060042 Bucureşti , ROMÂNIA Telefon: +4021 318 10 00; FAX: +4021 318 10 01 www.pub.ro R E G U L A M E N T privind organizarea şi funcţionarea procesului de învăţământ în cadrul Studiilor Universitare de MASTERAT din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Bucureşti 201

Admitere Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşt

Academia de Poliție Al. I. Cuza. Vineri, 24 ianuarie 2020, ora 10.00, la sediul Academiei de Poliție se va desfășura ceremonialul depunerii de coroane de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cu prilejul sărbătoririi a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române. MAI MULT Absolvenţii din seriile anterioare (2020, 2019, 2018, 2017 etc.) vor solicita accesul pentru înscriere de la informaticianul facultăţii la adresa informatician.drept@uaic.ro; Formular înscriere examen de licenţă(click) - Rezultate la proba 1-. Chamber of Excellence in International Affairs, Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie și Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, cu sprijinul direct al NATO prin Public Diplomacy Division organizează vineri, 9 noiembrie 2018, începând cu ora 12.00, evenimentul Youth for Understanding NATO, care se înscrie în seria de evenimente derulate sub egida. Bucuresti, Hotel Marshal Garden. 16 iunie 2017. Va invitam sa participati la cel mai important eveniment de Resurse Umane din ultimii ani: conferinta Cariera ta in HR - Motivare, comunicare, evaluare . Evenimentul este unul de elita, rezervat profesionistilor, si se bucura de un prestigiu deosebit in mediul economic si de afaceri din.

Cu aproape 8.000 de locuri bugetate scoase la concurs, Universitatea din București dă astăzi startul admiterii 2021. Jul 1, 2021. Majoritatea facultăților Universității din București oferă candidaților un proces online de înscriere și admitere Cu aproape 8.000 de locuri bugetate scoase la concurs - mai exact, 7.865. [ Cum a fost] Conferința Națională de Drept Comercial 2020 / 12-13 iunie 2020, Online. VIDEO; Riscurile afacerii și responsabilitatea întreprinzătorului (ed. 2) / 6-7 martie 2020, Brașov; Dreptul afacerilor. Provocări actuale / 22 noiembrie 2019, București

ASE va ofera 35 de programe de LICENTA in limbile romana, engleza, franceza sau germana, in domeniile: Stiinte economice, Stiinte administrative, Sociologie, Limbi moderne aplicate si Drept*. (* program universitar de licenta Drept, cu o durata a studiilor de 4 ani) Studiile de licenta pot fi continuate la unul dintre cele peste 70 de programe de MASTERAT, oferite de ASE, adaptate la. Admitere studii universitare de licenţă. ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA DIN ANUL 2021 SE VA FACE ÎN PRINCIPAL ONLINE https://inscriere.uaic.ro/ ! În secundar, candidaţii care nu au posibilitatea de a se înscrie online vor putea depune dosarul, în format fizic, la sediul Facultăţii de Drept, în corpul A de clădire al Universităţii. 11/03/2017. 11/03/2017. admin. În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație din 08.03.2017, Senatul ASE a aprobat a cuantumurile burselor acordate studenților, pentru semestrul II al anului universitar 2016-2017: Nr. crt. Tipul bursei. Cuantumul bursei. 1. Bursă socială Calificarea / diploma obţinută Master in Drept Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Drept comunitar mai bune rezultate. 27-29 septembrie 2017, Sinaia, 16-17 martie 2018, Bucuresti. Proiect finantat de CE Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, cu sediul în municipiul Iași, Bulevardul Dimitrie Mangeron, nr. 67, telefon +40.232.212.326 [1], e-mail didactic@staff.tuiasi.ro, site web www.tuiasi.ro, este operator de date cu caracter personal, calitate în care colectează și prelucrează inclusiv date cu caracter special și.

Doctorand (Ph.D.) în Drept constituțional - Facultatea de Drept, Universitatea din București (în curs) Master (LL.M.) - Achiziții Publice, Concesiuni, Parteneriat Public-Privat - Facultatea de Drept, Universitatea din București (2017-2018) Diplomă de licență (LL.B.) - Facultatea de Drept, Universitatea din București (2000-2004 Ocupațiile de pe piața muncii pentru care oferă competențe calificarea formată de programul de studii. Conform ocupațiilor din COR corespunzătoare studiilor universitare de masterat. Date de contact facultate. admitere.fd@e-uvt.ro. 0256 592 400 (8:00-16:00) https://drept.uvt.ro/ ANUNȚ TAXE. Pentru a fi inscrisi în efectivele de an si pentru a avea acces la cursurile on-line, studentii anilor II, III si IV, învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă, trebuie să achite cel putin 1/2 din taxa anuală de școlarizare, până la data de 10 octombrie 2020, prin virament bancar sau la casieria facultății De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, BUCUREȘTI, telefon: 0318059211, adresă de email: anspdcp@dataprotection.ro) Rezultate admitere licenta - Iulie 2017. IMPORTANT Candidatii admisi buget si taxa trebuie sa confirme obligatoriu locul in zilele 21, 22, 24, 25 și 26 iulie 2017 (de luni pana vineri între orele 9,00 - 14,00 iar sambata orele 9,00 - 12,00)

Studii universitare de masterat - Facultatea de Psihologie

Facultăți Facultatea de Drept Facultatea de Drept a fost înființată ca parte componentă a Universității Româno-Americane în anul 1991, fiind acreditată prin Legea nr. 274/15 mai 2002. Mai Mult Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional Oferta educațională a Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional cuprinde în prezent trei programe de studii. Relații Internaționale și Studii Europene - program de licență multidisciplinar care cultivă excelența de 30 de ani, disponibil în limbile română (inclusiv ca învățământ la distanță), engleză și germană, formând specialiști pentru mediul politic-administrativ, diplomatic, dar și privat/ONG. Pachetele de discipline, bazate pe seturi de competențe inovative și o.

Metodologia privind cazarea studenților în cămine pe perioada vacanței de vară a anului universitar 2017 - 2018, aprobată în ședința Senatului Academiei de Studii Economice din București din 9 mai 2018 A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București în anul 2014, obținând ulterior diplome de Master în Științe Penale și Carieră Judiciară. Și-a completat pregătirea prin stagii profesionale în cadrul unei societăți civile de avocați și Consiliului Superior al Magistraturii Publicat: 12 Ianuarie 2017 12 Ianuarie 2017 Ultima actualizare: 22 Iunie 2021 22 Iunie 2021. Anunt examen de disertatie iulie 2021. Programare inscriere disertatie 22 iunie-02.07.2021. Anunt in atentia absolventilor. Model cerere lucrare licenta. Metodologia proprie privind organizarea și desfasurarea examenelor de licenta si disertati

Rezultate Admitere 2017-2018 - Universitatea din Craiov

ADMITERE MEDICINA 2018 REZULTATE. Înscrierile la UMF Carol Davila au loc în perioada 12-18 iulie 2018, iar examenul de admitere pe 25 iulie 2018. An de an, tot mai multi medici pleaca din tara, dar cadrele medicale au avut parte de salarii marite, astfel ca unii câstiga bani frumosi si aici în tara. Pâna sa ajunga medici cu acte în regula, multi candidati la medicina si farmacie au în. Facultatea de Drept, Universitatea din București, București, România - oct. 2013 - iun. 2014 Diploma de master - Dreptul Uniunii Europene Academy of European Law (ERA), Trier, Germania - iun. 2013 Summer Course on EU Regulation and Supervision of Financial Market Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC) a aprobat oferta de studii pentru admiterea 2021, precum și condițiile de înscriere a candidaților. La studii de licență, oferta de admitere cuprinde 78 de specializări, în timp ce pentru master candidații vor avea de ales între 122 de programe de studii

Rezultatele admiterii și procedurile ulterioare; Activități S.D. Regulamente si proceduri administrative; Cursuri PPUA și orar; Programul de cercetare științifică; Seminarii doctorale & întâlniri alumni doc; Publicare S.D. Programare susțineri publice; Teze de doctorat susținute; Publicații doctoranzi; Rapoarte de auto-evaluare S.D. de master și de doctorat; OMEC nr. 4206 din 06.05.2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România; OMEC nr 4151 din 24.04.2020 privind modificarea OMEN 3473 din 17.03.2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anu Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucuresti - informatii despre admitere, licenta, master, doctorat, catedre, activitati de cercetare Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2017 Pagina principal

Facultatea de Drept - Examen Disertatie - UE

 1. Se implică activ în debate-ul competitiv la nivel internațional din 2015. A dezbătut în 2016 în finala CeDeBePe Open (București) și în semifinala de la Belgrade Open. A arbitrat în semifinala de la Vienna Fresher's 2014 și a fost CA al BBU Pro-Am 2016 și al Open-ului Facultății de Drept 2017 (Cluj-Napoca)
 2. Raport curent - Convocarea AGOA pentru 25 Aprilie 2017. În conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital şi Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare. Data raportului: 23 martie 2017. Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A
 3. Institutul Național al Magistraturii a publicat lista cu rezultatele definitive ale concursului de admitere la INM - sesiunea iulie-octombrie 2017. Tabelul poate fi consultat aici: Download the PDF file Lista rezultate definitive concurs admitere INM, iulie-oct 2017 (26.10.17). admitere inm 2017 inm. Articolul precedent
 4. Rezultate admitere 2017; Admitere români de pretutindeni; Drept bisericesc; Teologie dogmatică Locuri şi Specializări Master 2017; Locuri şi Specializări Licenţă 2017; Admitere 2016 Rezultate admitere 2016; Admitere 2015 Rezultate admitere 2015; Contact +40-257.
 5. Admitere master - preinscrieri online In perioada 4.08.- 24.08.2021 Secretariatul facultății este închi
 6. SESIUNEA IULIE 2021. Se prelungește perioada de înscriere la concursul de admitere, studii universitare de master, domeniul Psihologie și domeniul Științe ale educației, până la data de 16 iulie a.c., cu excepția programelor de studii: Tehnologii informatice și de comunicații în educație (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare.
 7. Universitatea ″Nicolae Titulescu″ din Bucuresti s-a afirmat ca o institutie de învatamânt autentica, serioasa, ca o prezenta distincta si larg apreciata în peisajul învatamântului superior din tara noastra. Beneficiind, înca de la înfiintare, de un corp profesoral de elita, activitatea universitatii noastre s-a desfasurat sub semnul.

Examen de licenţă - Universitatea Titu Maioresc

2017 - Sandra a absolvit cursurile de master - Drept international si al Uniunii Europene din cadrul Universitatii Nicolae Titulescu Bucuresti; Din anul 2014 Sandra este membra al Baroului Bucuresti din cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2018-2019, Anexă la Ordinul nr. 6102/2016 Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal Conform Regulamentului UE nr. 679 / 2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele. Metodologia de admitere la studii universitare a cetatenilor strainii, an univ. 2020-2021. FADD - Rezultatele concursului de admitere toate sectiile - Respinsi - sesiunea septembrie 2019. FADD - Rezultatele concursului de admitere toate sectiile - etnici romani - sesiunea septembrie 2019 FLLS-UB | Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - Universitatea din București. Modificare program secretariat. Începând cu 1 martie 2021, secretariatul Facultății de Limbi și Literaturi Străine va funcționa după acest program: LUNI, MARȚI ȘI MIERCURI - 9:00-12:30. JOI - 12:00-15:30. VINERI - 11:00-12:00. Mai multe. Prezintă date geografice despre România, catedrele din cadrul institutului, publicaţii, organizaţii şi administraţia curentă

Clipuri Admitere. Premiile Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice. Sesiune științifică studențească. DONARIS 2020. DONARIS 2019. Informații Publice. A.1.2.a - Obiectivele programului de studiu masterat. A.1.3.a - Rezultatele analizei mediului academic asupra continutului programelor de studiu de masterat Serviciul de scoruri și rezultate live din fotbal de la Flash Score vă oferă scoruri live de la peste 1000 ligi de fotbal. Livescore, rezultate fotbal online pentru meciuri terminate şi live, clasamente, echipe de start și detalii meciuri Adresă // Telefoane Centrală. Ministerul Educaţiei. Str. General Berthelot 28-30 / Sector 1 / 010168 / Bucureşti Tel. Centrală: 021/405.62.00 & 021/405.63.0 Metodologii, condiții și rezultate. Facultatea de Teologie. Facultatea de Drept. Facultatea de Litere şi Arte. Facultatea de Inginerie. Facultatea de Stiinte Socio-Umane. Facultatea de Stiinte. Facultatea de Medicina. Facultatea de Stiinte Agricole Industrie Alimentara si Protectia Mediului. Facultatea de Stiinte Economic Descarca Rezultate CNIR Endurocross E1 -25 Martie 2017 - toate clasele. Clasa B a fost castigata la mustata de Costin Viorel Radu (Ride Competition Timisoara), care a trecut linia de sosire cu doar o secunda mai repede decat Eduard Hegyi (Master Bike Cluj). Locul al treilea al clasei a fost castigat de George Leric de la Hard Enduro Arad

Rezultatele verificării dosarelor înscrierii la examen 4 august 2017. 3 tematica de examen este anexată prezentei hotărâri. în vederea pregătirii la examen pentru materia drept procesual civil pot fi consultate cursuri universitare manuale tratate monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la. Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența în timp ce navigați pe site. Dintre acestea, cookie-urile clasificate ca fiind necesare sunt stocate în browserul dvs., deoarece sunt esențiale pentru menținerea funcționalităților de bază ale site-ului Vineri 30.09.2016, ora 1000 la sediul administrativ al Universității Bioterra din București, strada Nicolae Șuțu, nr. 11-15, în Aula Magna are loc deschiderea festivă a anului universitar 2016-2017. Invităm cu bucurie și emoție studenții și colaboratorii să fie alături de noi. CONDUCEREA U.B. Doctor în drept - calificativul excelent (summa cum laude), Tema: Recuperarea creanţelor prin procedura insolvenţei, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (Școala Doctorală, Septembrie 2010 - 2015) Masterand al Facultații de Drept, Universitatea din Bucureşti (Master Dreptul Afacerilor), Septembrie 2009 - Iunie 201 revistele facultăţii: Analele Universităţii Bucureşti - seria Matematică şi seria Matematică-Informatică, dar şi în alte reviste de specialitate din România şi din străinătate, de asemenea, au posibilitatea de a prezenta rezultatele proprii în cadrul unor sesiuni şi semninarii ştiinţifice

detalii publicat: 09 iulie 2021 09 iulie 2021 ultima actualizare: 14 iulie 2021 14 iulie 2021. rezultate iniȚiale examen de licenȚĂ (12.07.2021) - drept if - sesiune iulie 2021, click aici. rezultate iniȚiale examen de licenȚĂ (12.07.2021) - management if - sesiune iulie 2021, click aici. rezultate examen de disertaȚie (13.07.2021) - ȘtiinȚe penale if - sesiune iulie 2021, click aic Departamentul de Chimie organizează un nou concurs de admitere la studii universitare de licență și de master. Pentru detalii privind calendarul admiterii, numărul de locuri disponibile la buget și taxă, actele necesare înscrierii consultați. Pagina Admiterii. Rezultate finale Admitere la Licență, Sesiunea Iulie 2020 Pagină actualizată la 28 Iunie 2017. Hartă site | Posturi vacante UB | Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5, 050107 | București, ROMANIA | +40-21-307 73 00 | Fax: +40-21-313 17 6 Tablou Definitivi Stagiari Avocați străini Cabinete Societăţi Fără drept de exercitare Radiați Utile Decizii ale Decanului Baroului București Hotărâri ale Consiliului BB Extrase din procesele verbale de ședințe Cereri-tip JURĂMÂNTUL PROFESIONAL Linkuri utile Programul de lucru al membrilor Consiliulu Studii • 2013, Doctor in drept civil, teza Obligațiile naturale, coordonator științific Prof. univ. dr. Liviu Pop, Școala doctorală Drept, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca • 2001, Faculté Internationale de Droit Comparé Strasbourg, 1 re cycle Strasbourg (France), 2 eme cycle Namur (Belgique) • 2000-2001, Master Drept comunitar al afacerilor, Facultatea de Drept.

Universitatea Petre Andrei din Iaşi este cea mai mare şi mai prestigioasă instituţie privată de învăţământ superior din Moldova.A fost înfiinţată în anul 1990, ca parte a Fundaţiei Academice Petre Andrei, o organizaţie non guvernamentală dedicată memoriei lui Petre Andrei, un binecunoscut filosof şi academician Sediul: b-dul Unirii, nr. 62, Bucuresti, sector 3 (langa Tribunalul Bucuresti) Metrou: Statia Unirii 1 / Unirii 2 (17 minute de mers pe jos) ori Statia Timpuri Noi (13 minute de mers pe jos) STB: Liniile Autobuz 104, 124, 123, 133 (Statia Traian - 40 m) Liniile Tranvai 19, 23, 27 (Statia Nerva Traian - 60 m

Masterat 2017 Facultatea de Automatică și Calculatoar

Anexa 2 Formular admitere master pentru anul universitar 2021-2022 - detalii. Conform Hotărârii de Senat nr. 6 din 25 ianuarie 2021, taxele de înscriere pentru anul universitar 2021- 2022, sunt următoarele: Taxa de înscriere la program licență - 200 lei. Taxa de înscriere la program master - 300 lei. Pentru cetățenii din state. 2017. Mobilitati Erasmus pentru profesori, anul universitar 2017-2018. Rezultate selectie. Anunt selectie. Informatii mobilitati. Tabel universitatii partenere. Cererile se vor depune la Secretariatul facultatii pana cel tarziu in data de 11 decembrie 2017. (23 noiembrie—Conf. dr. Cristian Voica Ubb, pe prima poziţie în metarankingul universitar 2017 Universitatea din BUCUrești Ruinele Academiei Domnești de la Sf. Sava (1694), descoperite în curtea Universităţii din bucurești aCademia de stUdii eConomiCe din BUCUrești ASE încheie anul 2017 pe cel mai bun loc dintre universităţile românești în Top Shanghai 2017 Nr. 1

Master - Universitatea Titu Maioresc

(17.09.2005- octombrie 2017) Univ. Bucuresti Drept comunitar european (2001-2003) DIPLOMA DE MASTER Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti Relatii internationale si integrare europeana (2001-2001) DIPLOMA DE STUDII POSTUNIVERSITARE Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti Drept Constitutional si Institutii. Economice din București ASE Bucureşti- Şcoala Doctorală Master în Marketing Strategic -Facultatea de Marketing- ASE Bucureşti Facultatea de Comerţ - Specializarea Marketing- ASE Facultatea de Drept - Universitatea Româno-Americană Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul) Noiembrie 2010 - Aprilie 2013 Octombrie 2005

ADMITERE IULIE 2021 Candidatii pot sa se inscrie online, in perioada 12-17 iulie 2021 nivel licenta 12-17 iulie 2021 nivel master Inapoi ︎ Inainte ︎ Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC Info: Secretariatul Extensiei Nasaud. Secţia de Arabă, înfiinţată în anul 1957, funcţionează în cadrul Departamentului de Limbi şi Literaturi Orientale (alături de secţiile de chineză, coreeană, hindi, japoneză, persană, turcă) al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine de la Universitatea din Bucureşti.. În momentul de faţă, Secţia de Limbă Arabă derulează un program de licenţă şi un program de. Facultatea de Studii Europene este o structură academică în cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Facultatea de Studii Europene acordă diplomă de stat pentru licențierea în relaţii internaţionale şi studii europene, domeniul relații internaționale şi studii europene, în limbile română, germană și engleză, în diplomație în afaceri, domeniul relații. Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124, cod 020396, Sector 2, Bucuresti Tel.: +40 21 242.12.08 Fax: +40 21 242.07.8