Home

Etajele de vegetatie si fauna

Referat: Etajele De Vegetatie (#328337) - Gradu

Fiecare etaj are aspectul unui mozaic de grupari vegetale, dintre care numai unele au valoare de diagnoza altitudinala. a. Etajul montan inferior Vegetatia zonala a acestui etaj o constituie fagetele, consituite preponderent din fag (Fagus silvatica), ocupand in Carpati o banda lata cuprinsa intre (600 m) 700 m si 1300 m (1400 m) altitudine Populatiile de animale sunt dispuse pe zonele si etajul de vegetatie care constituie mediul lor de viata. Fauna cuprinde peste 3. 600 de specii care provin tot din cele trei mari provincii europene: Europa Centrala, cu animale mari, Europa Rasariteana, cu rozatoare si pasari rare (dropia) si Europa de Sud, cu specii ca vipera cu corn, broasca testoasa de uscat, scorpionul, dihorul etc. Insemnatate deosebita prezinta fauna cinegetica -reprezentata prin ursul cafeniu, capra neagra, capriorul. Vegetatia, Fauna si Solurile Carpatilor Meridionali. Vegetația, etajată după altitudine, are, în baza, etajul fagului, apoi amestec de fag și conifere, etajul coniferelor (1200-1800 de metri) și la.. -pe vaile mari, este o vegetatie specifica de «lunca» - stuf, papura, rogoz, adesea palcuri de salcii, plop, arin, vegetatie datorata umezelii persistente; fauna: -dropia este ocrotita de lege; - capra neagra este pe cale de disparitie in masivele Rodna, Ceahlau, Bucegi, si de aceea a fost repopulata recent

Vegetaţia, fauna şi solurile. Proiect de lecţie geografie. O lecţie de predare-învăţare la care am folosit metode moderne FAUNA : pentru pădurile de foioase sunt specifice mistreţul, viezurele, lupul, vulpea, pisica sălbatică, iepurele. În etajul coniferelor se adaugă căprioara, veveriţa, păsări (ciocănitoarea, cinteza). Animalele de interes cinegetic sunt : ursul, cerbul, râsul si cocoşul de munte Formaţiunile vegetale specifice deşerturilor (tropicale şi temperate) cuprind specii de plante xerofite adaptate unei aridităţii foarte accentuate. Savanele. Savanele reflectă schimbările în funcţie de anotimp ale precipitaţiilor, pe fondul unor temperaturi ridicate. Pădurile galeri Dunarii, iar recent elanul, in jud.Botosani. Exista o stransa legatura intre zonele de vegetatie (care ofera hrana si adaopst) si repartitia teritoriala a faunei. Astfel, in zona stepoei si silvostepei, atat de intens transformata, caracteristice sunt rozatoarel

Vegetatia Si Fauna Romaniei - Tocilar

Vegetatia, Fauna si Solurile Carpatilor Meridionali

VEGETAŢIA, FAUNA, SOLURI. 1. FACTORI -aşezare geografică-relief-etajele de vegetaţie se schimbă cu înălţimile-climă-cele 3 elemente climatice (temperatură, precipitaţii, vânturi) 2. ZONE . ZONA ETAJ VEGETAŢIE FAUNĂ SOLURI RĂSPÎNDIRE Stepă. 0-200 - Exista mai multe etaje de vegetatie repartizate astfel: - Etajul stejarului(sub 500 de m);soluri de tip brun roscate Stejari. Padure de stejari - Etajul fagului (500-1200m); soluri din clasa cambisoluri. Zona padurilor de fag Zona padurilor de fag. Padure de fag - Etajul coniferelor (1200-1800m);soluri din clasa spodosoluri Padure de moli

Romania - Vegetatie/Fauna/Solur

  1. Flora si vegetatie. Flora. si. vegetatie. În formularul standard al Sitului Natura 2000 ROSCI0124 Munţii Maramureşului sunt citate următoarele 18 tipuri de habitate: 4060 Tufărişuri alpine şi boreale. 4070* Tufărişuri de Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium. 6150 Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios
  2. Exista o stransa legatura intre zonele de vegetatie (care ofera hrana si adaopst) si repartitia teritoriala a faunei. Astfel, in zona stepoei si silvostepei, atat de intens transformata, caracteristice sunt rozatoarele (iepurele, harciogul, popandaul, orbetele) iar dintre pasari: dropia, prepelita, potarnichea. Dropia este orcotrita de lege
  3. Complexul pădurilor, cu o faună bogată și variată, în care apar: cerbi, urși, râși, jderi, veverițe, șoareci de pădure, pajura, vulturul pleșuv, ciuful de pădure, huhurezul,uliul,ciocănitoarea pestriță, pițigoiul, cinteza, gaița, cucul, dumbrăveanca, porumbelul
  4. Zona alpină cuprinde: etajul alpin inferior (1800 - 2250 m) format de tufărişuri de jnepeni (pinus mugo), pajişti cu ţepoşică (nardus stricta), pajişti de brâne cu festuca (amethystina); etajul alpin superior (2250 - 2500 m) format de tundra alpină (asociaţii pionier) şi pajişti cu carvex curvula
  5. Etajarea vegetatiei continua cu un stejaris in amestec cu carpen (Querco robori - Carpinetum), urmata de un faget cu carpen (Carpino - Fagetum) despartite printr-o poiana larga de un molidis (Hieracio transsilvanici - Piceetum) si un palc de zada (Larix decidua ssp. carpatica)
  6. Tabloul actual al vegetatiei naturale, insumeaza aceste patrunderi si transformari in timp, grupand formatiile vegetale intr-o etajare dupa altitudine. In zonele joase de campie si de dealuri putin inalte, din SE tarii (Baragan Dobrogea Centrala si de S, si SE Moldovei) erau carcteristice pana la inceputul sec 19 pajistile stepei

Vegetaţia, fauna şi solurile lumi007 28

Vegetaţia şi flora prezintă în munţii Parâng o etajare în funcţie de zonele climatice. Zona pădurilor de foioase (500-1400 m alt. pe versanţii sudici şi 500-1200 m alt. pe versanţii nordici) are în componenţa sa predominant stejarul (Quercus robur) şi carpenul (Carpinus belutus), în partea inferioară 2. Zonele si etajele biogeografice / 197 2.1. Unitatile zonale / 199 2.1.1. Zona de stepa / 200 2.1.2. Zona de silvostepa / 201 2.1.3. Zona nemorala / 203 2.1.4. Zona boreala europeana a coniferelor / 209 2.2. Vegetatia si fauna azonala / 216 2.2.1. Vegetatia si fauna din lungul apelor curgatoare / 216 2.2.2. Flora si fauna din mediul acvatic. Vegetatia este foarte bogata: peste 2000 specii de arbori si 4-5 etaje de vegetatie. Fauna este extrem de bogata si specializata. Padurile de foioase (cu frunze cazatoare) se gasesc in zona climei temperate umede (in partea centrala si vestica a Europei, in estul Americii de Nord, in Asia de Est), unde cad in toate anotimpurile precipitatii suficient de bogat Flora si vegetatia. În tot cuprinsul Bucegilor, din fundul văilor, în lungul pîraielor, peste povîrnişurile prăpăstioase şi pe întinsul podişurilor, pînă pe vîrfurile cele mai înalte, flora este deosebit de bogată şi variau, întinse covoare de flori, aşternute pe brînele şi coastele muntelui dau viaţă peisajului sobru al. Liceul Teoretic Filadelfia oferă părinţilor şansa de a-şi trimite copiii intr-un mediu creştin sigur şi de asemenea, le oferă elevilor oportunitatea de a studia şi de a se forma, pregătindu-se pentru economia viitorului, pentru viaţă, atât pentru cea de acum cât şi pentru cea veşnică

Vegetația și fauna în Carpații Occidentali - Turismul

Vegetatia si fauna Romaniei. Vegetatia naturala are un fond primordial forestier caracteristic. Europei Centrale , care prezinta diferentieri generate de altitudine, de etajele de clima, si cuprinde peste 4000 de specii. Astfel, stejarul pre-domina in zonele de campie, fagul urca in Subcarpati si Vegetatia si fauna Romaniei. Am probleme cu acest referat! Vegetatia naturala are un fond primordial forestier caracteristic Europei Centrale , care prezinta diferentieri generate de altitudine, de etajele de clima, si cuprinde peste 4000 de specii. Astfel, stejarul pre-domina in zonele de campie, fagul urca in Subcarpati si pe muntii mai. Vegetatia si fauna Romaniei este variata si bogata in specii. Factorii care determina varietatea vegetatiei si faunei sunt: · -asezarea geografica. · -relieful prin altitudine. · -conditiile climatice. · -actiunea omului. In tara noastra se deosebesc 3 zone de vegetatie: 1.Zona stepei. 2.Zona padurilor Vegetatia - Lucrari de geografie - Muntii Carpati. 2.1.4. Vegetatia. In Muntii Apuseni apar toate etajele si subetajele de vegetatie. Vegetatia subalpina se intalneste insular in Curcubata Mare si Muntele Mare, limita ei inferioara coborand la 1550 m. Asociatiile de tufarisuri apar in alternanta cu pajistile alpine Etajele și zonele biopedogeografice au o dublă desfacere: latitudinală și altitudinală . Zonele biopedogeografice la nivel european: Zona de tundră : este situată în extremitatea nord-estică a continentului. vegetația este săracă ( mușchi, licheni, arbuști mici), este adaptată frigului. solurile sunt slab formate

Geografia Romaniei: Corelaţii biopedoclimatice - Munţii cu altitudini joase (sub 800-1000 m) Vegetaţie (zonă, etaj, specii reprezentative) Zona de pădure. • etajul fagului. Fauna (specii reprezentative) • mamifere: lupul, vulpea, mistreţul, căprioara, veveriţa, viezurele, ursul, cerbul etc. Soluri (clasă, tip Flora , fauna, monumente si rezervatii naturale. Turistul, pornit de la poale, catre inaltimile Pietrei Craiului, va trece prin toate etajele de vegetatie existente in spatiul montan al tarii noastre (etajul padurilor de molid, etajul subalpin, etajul alpin ). Padurile sunt alcatuite din: fagete compacte, amestec de fag cu rasinoase si brad alb. Alaturi de Dunare si Marea Neagra, Carpatii constituie elementul geografic fundamental pentru definirea teritoriala a statului roman.Fauna Carpatilor Romanesti este deosebit de bogata si diversificata. Etajele de vegetatie influenteaza distributia spatiala a speciilor de animale, padurea oferind ocrotire, siguranta si suficienta hrana. Majoritate Fauna naturala, mai bine pastrata ca in alte regiuni, are specii legate de etajele de vegetatie. Predomina cambisolurile (soluri brune si brune acide) pe cea mai mare intindere, in depresiuni apar si soluri argiloiluviale, iar la mari inaltimi (peste 1.600m) apar si spodosoluri

Biocenologia repartitia comunitatilor de organisme in relatie cu factorii de mediu si analizeaza zonele si etajele de vegetatie si a faunei specific. Biosfera :organizare,importanta Toatalitatea plantelor si animalelor de pe suprafata terestra prezente in cele 3 invelisuri terestre: litosfera , hidrosfera si atmosfera formeaza invelisul viu al. Fauna României este una din cele mai bogate și variate din Europa, conținând specii rare sau chiar unice pe continent. În România există 89 de specii de mamifere, dintre care 1 este în pericol iminent de extincție, 1 în pericol, 13 vulnerabile și 4 în amenințate.Spre deosebire de fauna din România, cea din Europa nu se bucura prea mult de diversitate, etajele biopedogeografice.

PARTICULARITATILE BIOPEDOGEOGRAFICE ALE ROMANIEI

Populatiile de animale sunt dispuse pe zonele si etajul de vegetatie care constituie mediul lor de viata. Fauna cuprinde peste 3.600 de specii care provin tot din cele trei mari provincii europene : Europa Centrala , cu animale mari , Europa Rasariteana, cu rozatoare si pasari rare ( dropia ) si Europa de Sud, cu specii ca vipera cu corn. zonalitate, în România întâlnim 3 mari zone de vegetatie, separateși în funcție de poziția unităților de relief în cadrul țării. Aceste zone sunt: zona de stepa, de silvo-stepă şi zona pădurilor nemorale. 1. Zona de stepă: este caracteristic unităților joase de ă câmpieși dealuri puțin înalte di Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original Vegetatia este foarte bogata: peste 2000 specii de arbori si 4-5 etaje de vegetatie. Fauna este extrem de bogata si specializata. Padurile de foioase (cu frunze cazatoare) se gasesc in zona climei temperate umede (in partea centrala si vestica a Europei, in estul Americii de Nord, in Asia de Est), unde cad in toate anotimpurile precipitatii. Fauna Muntilor Retezat este diversa si ofera multe elemente de interes cinegenetic pentru studiul specialistilor. Incepand de la poalele mnutilor si pana pe culmile inalte vom putea gasi o seama de specii, unele pe suprafete restranse, altele extinse in functie de etajele de vegetatie

Clima, fauna si vegetatia Romaniei. Temperatura medie anuala scade usor in tara noastra de la S (10 11 grade C) spre N (8,5 grade C), dupa cum scade si in altitudine (6 grade C la 1000 m, 0 grade la peste 2200 m). In iulie, luna cea mai calda din an, temperatura medie este de 22... 23 grade C in Campia Romana etajele de vegetatie ZONELE DE PADURE ALE ROMANIEI PADUREA DE STEJAR (CAMPIE) Padurea este reprezentata de: stejarul brumariu, stejarul pufos, garnita, cerul, gorunul, carpen, frasin, tei, paltin de camp, jugastru,..

Astfel, etajele de vegetatie coboara altitudinal spre nord, fenomen foarte vizibil in limita inferioara a conierelor mult mai joasa in nord (sub 1000 m), decat in sud. XVII) exemplare de zimbru. In prezent Carpatii Orientali sunt un domeniu al faunei de padure (cu urs brun, cerb, ras) si fauna alpina, reprezentata de capra neagra. Vegetatia si fauna Romaniei. Vegetatia naturala are un fond primordial forestier caracteristic Europei Centrale , care prezinta diferentieri generate de altitudine, de etajele de clima, si cuprinde peste 4000 de specii. Astfel, stejarul pre-domina in zonele de campie, fagul urca in Subcarpati si pe muntii mai scunzi, iar coniferele (molidul,bradul, pinul etc.) ajung pana la limita superioara a.

problemele de bazä, cele mai importante si mai actuale, ale biogeografiei. Ceea ce impresioneazä la prezentul volum este bogata sa documentare, autorii consultând o bogatä si variatä bibliografie (aproape 230 de titluri) româneascä si sträinä, clasicä dar si recentä, nu întotdeauna upr accesibilä • a saracit flora si fauna, s-a creat pericolul disparitiei unor specii de animale si plante. Nici un alt ecosistem terestru, nu asigura un echilibru mai complex si o mai mare stabilitate, decat padurea. Spatiile verzi, indiferent de apartenenta si destinatie, servesc la imbunatatirea calitatii mediului, mentinerea echilibrului ecologic De-a lungul apelor , in lunci si in special in Delta Dunarii s-a format o vegetatie specifica regiunilor cu umiditate abundenta (stuf, papura, rogoz, salcie si plop). Padurile cuprind formatii vegetale extrem de complexe si de diverse, asezate in mai multe straturi, ca si fauna si flora pe care o gazduiesc Vegetatie si fauna. In functie de relief si clima, vegetatia caracteristica teritoriului valcean este repartizata dupa zonarea acestora. In regiunile montane, pe cele mai inalte culmi predomina flora alpina si subalpina Parcul Natural Bucegi se intinde pe o suprafata de 32663 ha, pe raza a trei judete: Dambovita, Prahova si Brasov, avand mai mult de 60% din teritoriu acoperit cu paduri. Rezervatiile Naturale nominalizate in Legea 5/2000 ocupa 8.216 ha, din care pe teritoriul administrativ al jud. Prahova 4.997 ha, jud. Dambovita 1.575 ha si jud

Zonele de vegetaţie - Colegiu

Munţii Carpaţi, una dintre cele mai semnificative unităţi de relief din Europa (lungime de aproximativ 1.500 kilometri şi suprafaţă de 170 000 km²), constituie o componentă a sistemului montan alpin şi se desfăşoară de la Poarta Viena-Bratislava (traversată de Dunăre) până la Valea Timocului, dincolo de care urmează Munţii Balcani Din punct de vedere peisagistic rezervatia prezinta o valoare remarcabila, aceasta fiind constituita dintr-un munte de origine vulcanica cu o altitudine de 340 m, inconjurat de dealuri si platouri calcaroase. Vegetatia este diversa si reprezentativa pentru toate etajele si zonele de vegetatie din Podisul Dobrogei Fauna este corepunzatoare etajelor de vegetatie. In Depresiunea Hategului exista cunaoscuta rezervatie de zimbri. Spre Mures, in culoarul Streiului se afla parcul dendrologic de la Simeria, la vest de Deva rezervatia de fauna si peisaj Cetatea Devei si rezervatia forestiera Padurea Bejan

Zakken van het de Vegetatie de Niet-geweven 300GSM SlibPalatul Congreselor acaparat de vegetatie

Sinaia Flora si Fauna Vegetatie si Animale Bucegi

VEGETATIA si Fauna Terrei - didacti

Va invit in aceasta pensiune construita de proprietari in anii 2012 - 2015, pe un teren de 1.800 mp si o amprenta la sol de 360 mp, formata din parter si 2 etaje, cu o compozitie de 12 camere, dintre care 2 apartamente, 2 camere duble, 3 camere triple si 3 tip cvadruple, Este o locatie in mijlocul unei paduri, cu foisor special amenajat pentru. Fauna asemanatoare ca in savana. Soluri - fertilitate medie (orez) tip de sol (soluri de savana). 5. Zona subtropicala (mediteraneana). Vegetatia: ramane vesnic verde. Arbori - stejarul de pluta, pinul de alep, cedrul de Liban, citrice, maslinul, vita de vie. In urma defrisarii si incendiilor cresc doua formatiuni vegetale maquis si gariga Zona stepelor. Esre situata in America de Nord, in Europa, in Asia, in America de Sud, in Africa si in Australia de Sud-Est. Temperat-continentala, caracterizata prin ierni lungi si aspre. Precipitatiile variaza intre 300 si 500 mm/an. Seceta fiind destul de frecventa. Este formata in principal din ierburi inalte

Spatiul si peisajul rural - rasfoiesc

Etajele de vegetatie (dupa Popescu Gh. ,1974): Etajul nemoral (al padurilor de foioase): Subetajul fagetelor; Subetajul padurilor de fag cu rasinoase; Etajul boreal (al molidisurilor); Etajul subalpin; Pajistile de stancarie sunt dominate de argintica (Dryas octopetala). Se intalneste si cetina de negi (Juniperus sabina) Pe tărmurile afectate de maree cresc mangrove. Arborii care constituie aceste păduri ecuatoriale sunt: palmierii (peste 1500 specii, cuprinzând și palmierul de ulei și palmierul de cocos ), arborele de cauciuc, arborele de cacao, arborele de cafea, mahonul, accaju etc. Animalele arbolicole s-au adaptat, putând face salturi și agătându. -intre clima si vegetatie: daca e clima ecuatoriala tipul padurii este ecuatoriala (din cauza temp, precipitatiilor etc). daca e clima temperat continentala rece (boreala), tipul padurii e taiga etc.-intre relief si vegetatie: in Romania la 500 m e padure de foioase iar la 1200 de conifere. La fel si orasul este un geosistem

1. Vegetația mediteraneană se dezvoltă în zona de climă subtropicală (mediteraneană). Arborii și arbuștii au frunze mici, lucioase: măslin, portocal, leandru, stejar de plută, pinul de Alep etc. Pădurile inițiale au fost în mare parte defrișate și înlocuite cu o vegetație secundară de tufișuri dese, numite maquis (Franța), garriga (Spania), frigana (Grecia) Etajele de vegetatie influenteaza distributia spatiala a speciilor de animale, Padurea oferind ocrotire, siguranta si suficienta hrana. In padurea de fag traiesc cca 100 de specii de pasari, in padurea de molid aproximativ alte 40, iar in arealul superior, inca vreo 13 specii Padurile cuprind formatii vegetale extrem de complexe si de diverse, asezate in mai multe straturi, ca si fauna si flora pe care o gazduiesc. Pădurea e o bogăţie naturală, al cărei rol în economia naţională şi ale cărei multiple funcţii în menţinerea echilibrului ecologic sunt greu de evaluat

Vegetație - Wikipedi

Specii de fauna: Stratele de calcar ce apartin bathonianului si callovianului superior contin o bogata si diversa fauna fosila. in calcarele ce apartin bathonianului superior de pe versantii Ialomitei se gasesc fosile de Phylloceratidae si Litoceratidae. Sunt abundente si speciile de Procerites, printre care se gasesc si speciile de talie mare. Rolul pajistilor montane in practicarea agriculturii ecologice Detalii Categorie: Agricultura ecologica 20 Iunie 2015 Pajistile montane ale Romaniei, in suprafata de circa 2,1 milioane de hectare, sunt situate la peste 600-800 metri altitudine in Muntii Carpati, pornind din etajul superior al padurilor de gorun, traversand etajele fagului, molidului, cel subalpin al tufarisurilor de jneapan. [ Ape] [ Vegetatie] [ Fauna] [ Rezervatii naturale] Generalitati . Romania este e situiata la intersectia paralelei de 45 grade lat N cu meridianul de 25 grade long E, in zona climei temperate. La limita dintre dealuri si Campia de Vest s-a pus in evidenta o mare bogatie de ape termale (Baile Feilx, Baile 1 mai) Daphne blagayana Freyer (Iedera alba), rara localizata pe grohotisuri de calcare semiumbrite, in etajele montan mijlociu si superior; Salix myrtilloides L. (Salcia de turba), specie endemica, semnalata in Rezervatia Naturala Laptici, in turbarie, intr-un singur palc, pe stratul gros de Sphagnum (Beldie, 1956) Leontopodium alpinum (L.) Cass Cea mai mare parte a masivelor medii au fost radical transformate prin colonizarea si exploatarea umana. Cu toate acestea spre deosebire de Europa Ociidentala unde etajele de vegetatie au fost intens exploatate de celti si romani, lanturile hercinice orientale si Carpatii nu au simtit presiunea antropica, decit in perioada Evului Mediu

Padurea are in viata omului un important rol estetic si turistic, fiind un factor favorabil pastrarii sanatatii si contribuind la varietatea de forme (si de frumusete) a peisajului. Astfel, un kilometru patrat de padure poate elibera zilnic in atmosfera 11 tone de oxigen, fata de numai 0.55 tone cat produce o suprafata egala de ocean Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE. Populație: C - specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape.

Fenomenele de îngheţ (pod de gheaţă, curgeri de sloiuri, gheaţă la mal) au o durată medie de 45-50 de zile şi se înregistrează în medie pentru 80%-90% din ierni [33]. Jiul, rezultat al confluenţei Jiului de Vest cu Jiul de Est, ocupă o suprafaţă a bazinului hidrografic de 1050 km 2 Vegetatia, fauna si solurile Asiei . 17 octombrie 2009, 16:17. 0 stele Numeroase etaje altitudinale de soluri , paralele cu etajele de vegetatie , solurile in muntii inalti din zona intertropicala (Himalaya sau nordul Anzilor) unde se trece de la loteritele de la poale , la solurile de tundra alpina. Specii de fauna: Fauna este bogata si diversa. Dintre mamifere amintim: Cervus elaphus (cerbul), Ursus arctos (ursul brun), Capreolus capreolus (caprioara), Lynx lynx (rasul), Felis silvestris (pisica salbatica), etc. ; Dintre pasari mentionam: Corvus corax (corbul), Turdus merula (mierla), Prunella modularis (brumarita), Tetrao urogallus. Parcul National Ceahlău. Ceahlaul este un munte legendar, un adevarat Olimp al românilor. Dintre muntii tarii el este singurul si al doilea din lumea crestina, dupa Muntele Athos, care are o zi de hram: pe 6 august, la Schimbarea la Faţă, este Sarbatoarea Muntelui Ceahlau Parcul Naţional Ceahlău este accesibil din 4 direcţii: - Dinspre Piatra Neamţ şi Bacău, prin Bicaz, pe DN 15.

Delta - rezervaţie a biosferei. - întindera mare de apă favorizează dezvoltarea unei vegeta- ţii bogate, specifice: stuf, vegetaţie acvatică, păduri de sălcii. - fauna este formată din numeroase specii: păsări (pelicani, egrete etc.), mamifere (vidra, vulpea, bizamul), peşti (sturioni, crap, somn). Loading.. Database release:. Remarcam ca briofitele sunt prezente in toate etajele cat si in toate formatiunile de vegetatie chiar daca prezinta mari variatii calitative si cantitative in functie de conditiile locale. Deosebit de bogata este si fauna de gasteropode ce se caracterizeaza prin prezenta a aproximativ 105 specii, dintre care citam: Dauderbardia. In functie de cantitatea precipitatiilor, de intensitatea curentilor de aer, grosimea stratului de zapada difera mult de la un loc la altul si de la o perioada la alta. Astfel, in februarie 1954, grosimea stratului de zapada a atins 130 cm, in timp ce in februarie 1926 si 1943, ca si in ianuarie 1930, din cauza lipsei ninsorilor, nu s-a.

Flora este formata din vegetatie forestiera cu specii de gorun, cer, fag, carpen, zada sau mesteacan, iar la nivelul ierburilor sunt evidentiate pelinul de stanca, garofita alba de stanci, capsunita, trambita ciobanului, feriguta, ruginita si stanjenelul salbatic. Fauna cuprinde atat specii de mamifere (ursul carpatin, lupul, pisica salbatica. Acest etaj este cel mai bine reprezentat in Muntii Rodnei.7) Fauna Carpatilor Orientali : - se etajeaza in functie de zonele de vegetatie care ofera ii hrana si adapost, astfel: ♦ pentru padurea de fag si alte foioase asociate fagului ii sunt specifice: - mistretul si viezurele, lupul, vulpea, pisica salbatica, dar si specii patrunse din.

Se afla la o distanta de 28 de kilometri de municipiul Târgu Jiu si la 2 kilometri de localitatea Petrosani, fiind strabatut de Drumul European 79. Suprafata totala a Parcului este de 11.127 de hectare, majoritate, a acesteia aflându-se pe teritoriul judetului Gorj, 10.545 ha, iar restul revenind judetului vecin, Hunedoara (582 ha) Dărmăneşti este asezat in partea de vest a Judetului Bacau, in depresiunea intramontana Comanesti-Darmanesti, din grupa centrala a Carpatilor Orientali pe vaile Trotusului si Uzului, cuprinzand si zona de confluenta a celor doua râuri. Din aceasta zona se deschide si un traseu rutier transcarpatic prin pasul Uzului, care unea si in trecut valea Trotusului cu valea superioara a Oltului In conditii specifice de clima si vegetatie, pe aceste depozite s-au format cele mai fertile soluri din judeţ. de dealuri si de munte, vegetatia si fauna prezinta o etajare caracteristica. Etajele subalpin si alpin sunt reduse spatial, fiind constituite din tufisuri pitice, perniţe de plante secundare si pajisti subalpine ce. si bacteriilor. In ciuda multitudinii de organisme vii, solul e surprinzätor de särac în nutrienti. Nutrientii sunt rapid infiltrati în sol de ploile subite 9i absorbiti de vegetatie, pästrând zona färä mizerie. » Pãdurile tropicale acoperä aproximativ din suprafata Pãmåntului Amintim izvoarele de apa termala,ex.la Baile Felix. Din punct de vedere al vegetatiei campia se incadreaza in zona stepei,cu cele doua etaje:stepa propriu-zisa si silvostepa,cu vegetatie de ierburi si arbusti.Vegetatia naturala a fost inlocuita,ca de altfel si in zona de podis,omul a creat terenuri agricole si terenuri de locuit

Referat: Vegetatia Si Fauna Romaniei (#330934) - Gradu

Va invit in aceasta pensiune construita de proprietari in anii 2012 - 2015, pe un teren de 1.800 mp si o amprenta la sol de 360 mp, formata din parter si 2 etaje, cu o compozitie de 12 camere, dintre care 2 apartamente, 2 camere duble, 3 camere triple si 3 tip cvadruple Speciile de amestec din aceste păduri sunt de talie mai mică: jugastru, carpen, măr şi păr pădureţ. Toate pădurile de stejar sunt luminoase, razele soarelul ajungând până la suprafaţa solului, filtrate printre coroanele arborilor; etajele inferioare ale pădurii abundă în specii erbacee şi arbuşti. Remarcabilă este longevitatea. Romania. 1. ROMÂNIA. 2. LOCALIZARE• 1. Pe Glob, Romania se afla situata la intersectia paralelei de 45 grade latitudine nordica cu meridianul de 25 grade longitudine estica, aratand ca se afla in Emisfera Nordica si cea Estica. Punctul cel mai sudic fiind orasul Zimnicea, iar cel mai nordic fiind localitatea Horodistea Daca, de fapt, protejarea naturii prin parcuri si rezervatii naturale este o creatie a secolului trecut, inceputurile aproape se pierd in negura istoriei. In jurul anului 1050 i.Hr., Wu-Wang, intemeietorul dinastiei chineze Tchou, a infiintat, se pare, primul parc zoologic din lume unde se aflau tigri, rinoceri, tapiri malaiezieni, ursi panda In sezonul de vegetatie media este de 490mm. Regimul eolian Vanturile predominante sunt cele din N,N-V,V,cu o frecventa medie de 65-85% si viteze medii cuprinse intre 2,3-7,4 m/s. viteza acestora atinge valori mari iarna, cu antrenare de aer rece din zona anticiclonului Siberian

vegetatia romaniei - Profu' de geogra

Locuita de multi evrei inainte de 1941, care fie au fost ucisi, fie au emigrat, cartierul s-a prabusit - aici gasindu-si culcus diversi hoti de buzunare, prostituate si alte persoane traind la marginea societatii. In perioada comunista, a fost un cartier abandonat de autoritati, fara utilitati si destul de periculos de luat la pas Spațiu comercial de vanzare cu Spaţii comerciale, Nespecificat in Vistisoara. Intra pe site si vezi toate anunturile cu Spațiu comercial de vanzare. Vezi oferta si contacteaza vanzatorul

Teoretic, ar trebui ca numai in aceasta galaxie sa se gaseasca cel putin 2 miliarde de planete care sa suporte viata, 300 000 de planete care sa fie populate de civilizatii avansate de tip 0,5-1 si numai 1000 sa fie civilizatii de tip 2 si 3 (capabile de calatorii interstelare si sa foloseasca en.. Mediul padurilor de foioase localizare. Padurile de foioase. Padurile de foioase (cu frunze cazatoare) se gasesc in zona climei temperate umede (in partea centrala si vestica a Europei, in estul Americii de Nord, in Asia de Est), unde cad in toate anotimpurile precipitatii suficient de bogate pentru ca arborii sa creasca Mediul temperat - oceanic (paduri de foioase) Mediul temperat-oceanic se. Pe pajistile de ursul brun, munte infloresc sofranul-de-toamna si brandusele-de-toamna, care incheie multicolorul rasul, jderul, alai floricol al toamnei. bursucul, vulpea etc. Fauna Carpatilor Romanesti este si ea deosebit de bogata si diversificata. Regiunile Insectele numara specii variate, prezente pretutindeni