Home

Nucleul are sarcina electrica

• sarcina electrică negativă: qe = - 1,6 . 10 - 19 C • sarcina electrică absolută: q0 = 1,6 . 10 - 19 C Sarcina electrică a atomului este suma între sarcina electrică a nucleului şi sarcinile electrice ale electronilor: Q = Z . qp + Z . qe = Descoperirea a condus la modelul Rutherford, în care atomul are un nucleu foarte mic și foarte dens, constituit din particule grele cu sarcină pozitivă și înconjurate de sarcini negative. De exemplu, în acest model, azotul-14 consta dintr-un nucleu cu 14 protoni și 7 electroni, iar nucleul era orbitat de alți 7 electroni

Atom. Sarcina Electrica, Electrizar

Sarcina electrică sau cantitatea de electricitate este o mărime fizică ce exprimă din punct de vedere macroscopic o proprietate fundamentală a materiei care determină acesteia interacțiile prin câmp electromagnetic. Există două tipuri de sarcină electrică, pozitive și negative, determinate de particule subatomice. Materia încărcată electric este influențată de câmpul electric, și în același timp produce câmp electric. Interacțiunea dintre o sarcină în mișcare și. -Dacă electronul are sarcina-e, așa cum am stabilit, nucleul trebuie să aibă sarcina +Ze, e = 1,6∙1019 C. Masa atomilor și a particulelor constituente se determină prin metoda numită spectroscopie de masă NUCLEU. 1. (Fizica) Particulă centrală a unui atom alcătuită din protoni și neutroni, purtătoare de sarcini electrice pozitive, în care este concentrată aproape toată masa atomului. 2 Sarcina electrică. Proprietăţii unui corp de a se afla într-o anumită stare de electrizare i se asociază mărimea fizică scalară numită sarcina electrică (Q). Sarcina electrică a unui corp este măsura electrizării lui. Unitatea de măsură pentru sarcina electrică în S.I.: coulomb (C). [Q] SI = C Numărul protonilor este caracteristic pentru toti atomii unui element. El reprezintă numarul de sarcini nucleare Z (numarul de sarcini electrice pozitive). Numărul de protoni stabilește poziția elementului în sistemul periodic al lui Mendeleev. 'Numarul de Protoni = Numarul de sarcini nucleare = Numarul de ordin

Protonul este particula din nucleul atomic, care are masă și cu sarcina electrică +1. Între protoni apar forțele de interacțiune nucleare tari, forțe de atracție, transmise de mezoni. Prin ciocnirea a doi protoni pot apărea diferite particule elementare, de exemplu generarea unui mezon Atomul este compus dintr-un nucleu cu sarcină pozitivă, înconjurat de una sau mai multe sarcini negative denumite electroni. Sarcina negativă este egală cu sarcina pozitivă astfel că, sarcina electrică totală a atomului este 0 - atomul este neutru din punct de vedere electric. Aproape toată masa unui atom se află în nucleu In nucleu exista particule cu sarcina electrica pozitiva, numite protoni si particule neutre din punct de vedere electric, numite neutroni. Sarcina electrica a protonului este egala cu sarcina electrica elementara e = +1,6A10-19C Fiecare proton din nucleul unui atom are o mică sarcină electrică pozitivă. Să spunem că sarcina sa electrică este +1 pentru a simplifica lucrurile. În realitate, sarcina unui proton este +0.00000000000000000016021892 C! Neutronii nu au sarcină electrică. Aceasta înseamnă că nucleul unui atom este încărcat electric pozitiv m), nucleul are o rază de ordinul a 1 Fermi (1 Fm = 10-15. m). Intr-un atom neutru electric, numărul de electroni este egal cu numărul sarcinilor pozitive din nucleu. Numărul sarcinilor elementare pozitive din nucleu se numeşte . num. ă. r atomic. şi se notează cu Z. Numărul atomic identifică elementul chimic

există două şi numai două tipuri de sarcini electrice denumite pozitive şi negative. Fig. 10.1 Particule elementare în constituirea protonilor şi neuronilor care formează la rândul lor nucleele Definiţie: Valoarea absolută a sarcinii electronului şi protonului este egală şi se numeşte sarcină electrică elementară Nucleul atomic este constituit din protoni »si neutroni, particule cunoscute »si sub numele de nucleoni. - Protonul este o particul‚a elementar‚a cu sarcina electric‚a egal‚a cu a electronului, dar de semn opus, stabil‚a, cu num‚ar cuantic de spin semi- ^‡ntreg Acestia sunt atrasi de catre nucleul pozitiv si se misca rapid in jurul acestuia. Putem sa consideram sarcina lor negativa ca formind un nor in jurul nucleului, densitatea norului scazind gradual spre periferie. Marimea norului electronic stabileste, de fapt, marimea atomului: cam de 100 de mii de ori mai mare decit a nucleului Sarcina electrică e cuantificată, sarcina elementară fiind de 1,6·10−19C şi sarcina electrică se conservă. Intensitatea câmpului electric Sarcinile electrice interacţionează între ele prin intermediul a ceea ce numim câmp electric. Câmpul electric este caracterizat de vectorul intensitate a câmpului electric E, definit ca forţa c

Referat.ro - Referate pentru scoala. Peste 15000 de referate Referate structurate pe categorii si clase, lucrari de licenta, cursuri, seminarii, laboratoar Corpul electronului nu are in componenta sa aceste microsarcini electrice deci el poate fi considerat negativ din punct de vedere electric .Pe masura ce aceste microsarcini patrund in el acesta poate fi considerat pozitiv in raport cu prima situatie cu toate ca in el nu au patruns microsarcini electrice de semn pozitiv Sarcina electrica este o proprietate esentiala a particulelor subatomice. Urmind conventia stabilita de Franklin, protonii au sarcina pozitiva, electronii au sarcina negativa iar neutronii au sarcina zero. In plus, sarcina unui proton este strict egala, in valoare absoluta, cu sarcina unui electron Mai mult, nucleul atomic se caracterizează prin faptul că are nucleoni care sunt împărțiți în protoni și neutroni. Protonii au o sarcină pozitivă, iar neutronii au o sarcină neutră, prin urmare, sarcina electrică a nucleului atomic este pozitivă ELECTRONUL este o particulă elementară componentă a invelişului electronic are masa : are sarcina electrică negativa : qe = -1 (sarcina electrică a electronului este o proprietate naturală) IMPORTANT: Protonii sunt atât de bine închişi în nucleu încât , în mod normal, nu pot părăsi nucleul

Aplicatii ale legii fluxului electric: Campul electric al

Nucleu atomic - Wikipedi

În atomul de azot nucleul are sarcina electrică qn = 11,2 C. a) Câți electroni se găsesc în învelișul electronic al atomului de azot? b) Ce tip de ion devine un atom de azot dacă pierde 3 electroni, și ce sarcină electrică va avea acest ion? 3. Printr-o secțiune transversală a unui fir metalic trec în t =10 s un număr n = 1021. Să luăm atomul cel mai simplu, atomul de hidrogen, alcătuit dintr-un proton (sarcină pozitivă) şi dintr-un electron (sarcină negativă), ultimul aflându-se în mişcare în jurul nucleului atomic. Atracţia electrică dintre cele două particule (sarcinile de semne opuse, + şi -, se atrag) face ca electronul să se mişte circular în jurul nucleului, asemănător modului în care. Nucleul - contine sarcini electrice incarcate pozitiv, numite protoni, si sarcini electrice neutre, numite neutroni . Invelisul electronic - este format din sarcini electrice incarcate negativ, numite electroni. Structura unui atom. Ce este sarcina electrica Sarcina electrica. Daca raportam material la sarcina electrica concluzionam prin faptul ca orce sistem atomic am folosi (planetar , cozonacul cu stafide) atomul este facut 99%din sarcini electrice, indifferent ce nume poarta si indiferent de cantitate electrica magnetica sau de alta natura are

Referat: Sarcina Electrica Interactiuni Intre Sarcini

Sarcină electrică - Wikipedi

Nucleul: a.are sarcina electrică negativă, egală cu -Ze b.este neutru din punct de vedere electric c.are sarcina electrică pozitivă, egală cu +Ze d.are sarcina electrică egală cu sarcina protonulu Live. •. Nucleul atomului. Nucleul conține sarcini electrice încărcate pozitiv ( protoni) și sarcini electrice neutre ( neutroni ). Particulele cuprinse in nucleu se numesc nucleoni. Atomii sunt clasificati după numărul de protoni și neutroni: numărul protonilor determină numărul atomic (Z) și neutronii izotopii acelui element Sarcina electrică a protonului, pozitivă, este egală ca modul cu sarcina electrică a electronului (care însă este negativă), adică este 1,6 × 10-19 C. Sarcina electrică a neutronului este 0. (De aici vine și denumirea de neutron, el fiind neutru din punct de vedere electric). Sarcina electrică totală a nucleului este Q = Z Nucleul atomic are sarci-na electrica pozitiva, data de numarul protonilor. Electronii graviteaza in jurul nucleului ato-mic formand invelisul de electroni al atomu-lui. Electronii au masa neglijabila fata de a protonilor sau a neutronilor si sarcina electrica negativa Nucleul este partea centrală a atomului, alcătuit din particule numite nucleoni, și anume:; Protoni, particule încărcate cu sarcină pozitivă, cu simbolul p +1.. Neutroni, particule neutre din punct de vedere electric, cu simbolul n 0.. Învelișul electronic este spațiul din jurul nucleului format dintr-un nor de particule numite electroni care gravitează în jurul nucleului

 1. b.Proton Particula cu masa( relativa =1)si cu sarcina electrica pozitiva din nucleul atomic.Numarul protonilor este caracteristic pentru toti atomii unui element .El reprezinta numarul de sarcini nucleare Z ( numarul de sarcini electrice pozitive ).Numarul de protoni stabileste pozitia elementului in sistemul periodic
 2. Forța nucleară tare explică de ce nucleul atomic, alcătuit din protoni încărcați cu o sarcină pozitivă și neutronii neutri din punct de vedere electric, este destul de stabil. Spre deosebire de forța tare, forța nucleară descrește odată cu mărirea distanței dintre particule. În cadrul nucleului, forța nucleară are un.
 3. In cadrul fisiunii, neutronul, care nu are sarcina electrica poate interactiona usor cu nucleul, in cazul fuziunii, nucleele au amandoua sarcina pozitiva si in mod natural nu pot interactiona pentru ca se resping conform legii lui Coulomb, lucru care trebuie contacarat. Acest lucru se poate face cand temperatura gazului este suficient de mare.
 4. Nucleul contine protoni cu sarcina electrica pozitiva si neutroni, neutri din punct de vedere electric; in ansamblu, nucleul are sarcina pozitiva. Din tabelul 1. 1 se observa ca masa unui electron este foarte mica, aproape neglijabila, in comparatie cu masa unui proton sau a unui neutron
 5. Nucleul unui atom conține protoni și neutroni. Nucleul are o sarcină electrică pozitivă. Electronii se deplasează în afara nucleului. Electronii sunt organizați în cochilii, care este o regiune în care cel mai probabil se găsește un electron
 6. Atomul - Despre atom. --- este cea mai mica particula ce caracterizeaza un element chimic, respectiv este cea mai mica particula dintr-o substanta care prin procedee chimice obisnuite nu poate fi fragmentata în alte particule mai simple. Acesta consta într-un nor de electroni care înconjoara un nucleu atomic dens. nucleul contine sarcini.
 7. NUCLÉU, nuclee, s. n., (3) nuclei, s. m. 1. S. n. (Fiz.) Particulă centrală a unui atom alcătuită din protoni și neutroni, purtătoare de sarcini electrice pozitive, în care este concentrată aproape toată masa atomului. Nucleu cristalin = cristal de dimensiuni foarte mici, care servește ca centru de depunere în cursul cristalizării unei soluții sau topituri

Ce este nucleul? - TPU

Din această cauză nucleul atomului are sarcina electrică pozitivă. În anul 1964, Murray Gell-Mann și George Zweig au observat că nucleonii nu sunt particule elementare , ci sunt formați din particule mai mici numite quarcuri 2.2.2. Nucleul atomic Nucleul atomic are dimensiuni de ordinul 10-15m şi concentrează practic masa întregului atom. Nucleul este încărcat electric cu sarcină pozitivă. Nucleul este format din protoni şi neutroni. Protonii sunt particule elementare încărcate pozitiv cu sarcina +1e şi mas

Coulombul Deşi sunt doar două tipuri de sarcini, fiecare tip poate exista în cantităţi diferite. Unitatea de măsură pentru sarcina electrică este coulombul, definit după cum urmează: Un coulomb (C) reprezintă cantitatea de sarcină electrică care face ca o forţă de 9,0×10 9 N este exercitată între două corpuri punctiforme cu sarcina de 1 C, aflate la distanţa de 1 m Acei Protonii , încărcați pozitiv, cântăresc aproximativ de 1.836 de ori mai mult decât electroni . Acei neutronii , singurii care nu au nici o sarcină electrică, cântăresc aproximativ la fel ca și protonii . Protonii și neutronii sunt grupați în partea centrală a atomului format din nucleul atomic Nucleul unui atom conține protoni și neutroni. Nucleul are o sarcină electrică pozitivă. Electronii se deplasează în afara nucleului. Aproape toată masa unui atom se află în nucleul său; aproape tot volumul unui atom este ocupat de electroni. Numărul de protoni (cunoscut și ca numărul său atomic) determină elementul Electronul are următoarelecaracteristici :- masa me = 9,1 ⋅10 −31 kg ;-sarcina electrică e = −1,6 ⋅10 −19 C. . 11. ELECTRIZAREA CORPURILOR Electrizarea corpurilor a fost descoperită cumai bine de 2500 de ani în urmă, în Grecia antică.Fenomenul de electrizare, focul ascuns , cum îlnumeau vechii greci, a fost pentru mult. Electron: electronii sunt deja în atomul care înconjoară nucleul atomic, nu se găsesc electroni în nucleu. Sarcină electrică . Particulă beta: O particulă beta poate avea o încărcare electrică de -1, 6022 x 10 -19 C sau +16022 x 10 -19 C sarcină electrică. Electron: sarcina electrică a unui electron este de -1.6022 x 10 -19 C

Electrizarea corpurilor, Sarcina electric

 1. Atom. Particula care nu poate fi descompusa in urma reactiilor chmice .Atomii sunt formatii din nucleu atomic si invelis electronic.In atomul neutru din punct de vedere electric numarul electronilor ( cu sarcina electrica negativa ) din invelisul electronic este egal cu numarul protonilor ( cu sarcina electrica ) din nucleul atomic.Atomi sunt reprezentati prin modele atomice
 2. Conductivitatea electrica a semiconductoarelor este puternic influentata de existenta purtatorilor mobili de sarcina electrica (electroni si goluri). Concentratiile de purtatori liberi definite ca fiind numarul de electroni, n , respectiv de goluri, p din unitatea de volum, care participa la conductie, depind de tipul de material semiconductor.
 3. Acest curs prezinta Notiuni generale de electricitate. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 44 de pagini.. Profesor: Prof. Univ.dr.ing. Bică Marin Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca
 4. Forţele de atracţie apar între sarcini electrice care au semne diferite, iar forţele de respingere apar între sarcini electrice de acelaşi semn. Prin convenţie, se consideră că electroni au sarcini electrice negative, iar protonii (particulele din nucleul atomului) au sarcini pozitive. În mod normal, într-un atom, numărul.
 5. Aceasta experienta a fost foarte scurta si nu aputut fi folosita la producerea de energie electrica. În cadrul fisiunii, neutronul, care nu are sarcina electrica poate interactiona usor cu nucleul, în cazul fuziunii, nucleele au amândoua sarcina pozitiva si în mod natural nu pot interactiona pentru ca se resping conform legii lui Coulomb.

Daca:W>0, nucleul este stabil fata de desfacerea in particule; Daca W<0, nucleul este nestabil si se desface spontan in particule. Nucleele usoare (A<20) si cele grele (A>180 ) sunt mai putin stabile si exista posibilitatea ca prin transformarea acestora in nuclee mai stabile ,diferenta de energie de legatura sa se degajeze sub forma de energie. Nucleul atomic - Atomul. Nucleul atomic reprezinta samburele atomului si este alcatuit din nucleoni, protoni si neutroni care sunt asezati si se rotesc pe orbite nucleare. In nucleul atomic protonii si neutronii se deplaseaza pe orbite circulare inchise in jurul unui centru de masa. In nucleul atomic este concentrata toata energia si masa atomului IN SISTEMUL PERIODIC Numarul perioadei Numarul grupei Numar de ordine ATOMUL ELEMENTULUI Numar atomic Numar de masa Sarcina atomului NUCLEUL ATOMULUI Numarul protonilor Numarul neutronilor Sarcina nucleara INVELISUL ELECTRONIC Numarul electronilor Sarcina electrica a invelisului Configuratia electronica-forma scurta IONUL ELEMENTULUI CHIMIC. Adevărat: Atomii sunt invizibili cu ochiul liber, Orice corp este alcătuit din atomi, Atomii sunt neutri din punct de vedere electric, Nucleul atomic se află în centrul atomului., Nucleul atomului este format din particule pozitive și particuleneutre, Protonul are masa aproximativ egală cu a neutronului, Protonii au sarcină electrică pozitivă, Neutronii sunt neutri din punct de vedere.

Sarcina electricã a electro - nului este -1,6⋅10-19C, iar cea a protonului este +1,6⋅10-19C. Cantitatea 1,6⋅10-19C a fost nu - mitã sarcinã electronicã. Con - ven þio nal, sarina c particulelor elementare se exprimã ca multi-pli ai acestei valori; de aceea electronul are sarcina -1, iar pro-tonul +1. 1 Protonul - are sarcină electrică pozitivă, egală în valoare absoluta cu e. Neutronul - nu are sarcină electrica Numărul electronilor unui atom este egal cu numărul protonilor şi în consecinţă sarcina electrică totală este zero iar atomul este neutru din punct de vedere electric. Neutralitatea nu se menţine însă în permanentă

Cum calculez sarcina nucleara? Se poate si un exemplu

 1. ~ verde, In momentele In care s-a aplicat.
 2. Nucleul atomului contine particule purtatoare de sarcini electrice: protonii. Protonii si electronii reactioneaza in moduri opuse la influenta campurilor EM externe. De aceea, ei au sarcini opuse. S-a convenit ca protonii sa fie considerati incarcati cu sarcina positiva, si electronii cu sarcina negativa. Sarcina unui electro
 3. Proba de evaluare la chimie. Atomul.Simboluri chimice. Varianta A Numele..... 1.Completeaza cu simboluri, respectiv denumiri tabelul de mai jos. Denumire Simbol Simbol Denumire Sodiu Li Magneziu S Cupru V Siliciu O Clor Ca Potasiu Ar Zinc Mn Mercur C Neon P 2.Deseneaza un atom cu 5 protoni, 4 neutroni si 5 electroni 3.Completeaza tabelu
Mobilitatea particulelor cu sarcina electrica

Atom definitie. Atom, nucleul atomic - compunere. Izotop

Este un tip de particulă emisă de nucleul unui atom radioactiv. Conţine doi protoni şi 2 neutroni, ca nucleul de Heliu, are masa atomică relativă 4 şi sarcina electrică + 2. Se deplasează lent, având o putere slabă de penetrare. Particula beta (particula β) Este o particulă rapidă emisă de un nucleu radioactiv Particula cu masa( relativa =1)si cu sarcina electrica pozitiva din nucleul atomic.Numarul protonilor este caracteristic pentru toti atomii unui element .El reprezinta numarul de sarcini nucleare Z ( numarul de sarcini electrice pozitive ).Numarul de protoni stabileste pozitia elementului in sistemul periodic . Nr Ce este curentul electric ? Ce este intensitatea curentului electric ? Definiţia oficială spune că curentul electric este mişcarea ordonată a purtătorilor de sarcină sub acţiunea unui câmp electric şi nu o contrazic, ci doar încerc s-o traduc mai pe înţelesul tău Nucleul este format din unul sau mai mulți protoni și, de obicei, dintr-un număr similar de neutroni. Protonii și neutronii se numesc nucleoni. Peste 99,94% din masa unui atom este concentrată în nucleu. Protonii au sarcină electrică pozitivă, electronii au sarcină electrică negativă, iar neutronii nu au sarcină electrică Structura de bază care este formată din mai mulți atomi este numită moleculă. Un ion este un derivat al unui anumit atom. Principala diferență dintre un atom și un ion este aceea atomii nu au o sarcină electrică netă, în timp ce ionii au o încărcătură electrică netă. Domenii cheie acoperite. 1. Ce este un Ato

Structura nucleulu

Nucleul Atomic Nucleul atomic este practice format din două tipuri de particule, protoni și neotroni. Protonul are sarcină pozitivă şi masă egală cu masa nucleului de hidrogen (m p 1= 1.008142 u.a.m). Neutronul are sarcină electrică nulă şi masă foarte apropiată de ce a protonului (mn=1.008982 u.a.m.). Protonul este practic stabil. Electrizarea, sarcina electrică. Interacţiunea dintre corpurile electrizate Introducere. Deoarece materia este alcatuita din atomi si molecule, este bine de amintit ca un atom este alcatuit din - Nucleu o Protoni (sarcina +) o Neutroni - Strat de electroni (sarcina - ) care graviteaza , la fel ca planetele in jurul soarelui (nucleul

Atomul. Noţiuni fundamentale Ştiinţa Onlin

 1. Cunoașteţi deja (tema 6.2) că nucleul ato mului este încărcat cu sarcină electrică pozitivă. Ea este egală cu produsul dintre numărul de ordine Z al elemen tului în tabelul periodic al elementelor chimice și sarcina electrică elementară e: Qnucl = +Ze. (7.1) Z este numit număr atomic (uneori și număr de sarcină)
 2. Protonii și neutronii sunt împachetați împreună în nucleul din centrul atomului, în timp ce electronii se închid în jurul exteriorului într-o mișcare constantă. Pentru discuția noastră despre electricitate, trebuie să ne preocupăm doar de protoni și electroni, deoarece aceștia au o proprietate numită sarcină electrică
 3. Structura atomului: 1. Nucleul este partea centrală a atomului, alcătuit din particule numite nucleoni, și anume:. Protoni, particule încărcate cu sarcină pozitivă, cu simbolul p +1.. Neutroni, particule neutre din punct de vedere electric, cu simbolul n 0.. 2. Învelișul electronic este spațiul din jurul nucleului format dintr-un nor de particule numite electroni care gravitează în.
 4. Situate în nucleul atomilor, neutronii au o masă ceva mai mică decât cea a protonilor. Această particulă indivizibilă își primește numele de la faptul că nu are nicio sarcină electrică. Este de 1.839 de ori mai mare decât masa unui electron
Masa Atomica Relativa A CloruluiAtestat: Miscarea purtatorilor de sarcina electrica inCampul electric - Sarcina electricaFenomene electrice si magnetice (Circuitul electricReactii Nucleare by Claudiu Hutanu on PreziReferat: Fuziunea Nucleara (#284377) - Graduo

Un atom neutru are același număr de protoni și electroni. Poate avea un număr variabil de neutroni ( formând izotopi ), deoarece neutronii nu poartă o sarcină electrică netă. Teoria atomică descrie electronii ca înconjurând nucleul proton / neutron al unui atom în cochilii Definiții din Dicționarul Explicativ Român pentru nucleul: NUCLÉ//U ~e n. 1) Parte internă centrală a unui lucru; sâmbure; miez; inimă. ♢ ~ atomic parte centrală a unui atom încărcată cu sarcină electrică pozitivă şi reprezentând masa lui esenţială. ~ul Pământului parte centrală a Pământului Proiect didactic Tema: Electrizarea corpurilor. Sarcina electrică. Legea conservării sarcinii electrice. Legea Coulomb. Profesor: Munteanu Stanislav, grad didactic 1 Lucrare finala elaborată în cadrul cursului e-learning Didactica Fizicii pe platforma de colaborare internaționala www.civicportal.org (29.X-25.XII.2012) Ce formă are nucleul atomic? O nouă descoperire ar putea explica misterele Universului. Deşi majoritatea nucleelor atomilor sunt sferice, există şi siluete mai non-conformiste - de exemplu în formă de pară. Descoperirea ar putea avea implicaţii importante în lămurirea unor enigme ale fizicii şi ale Cosmosului Atomul este alcatuit din trei tipuri de particule numite subatomice: - electronii, cu sarcina electrica negativa au dimensiunile cele mai reduse; - protonii, cu sarcina electrica pozitiva sunt mai mari decat electronii de 1836 ori ; - neutronii, fara sarcina electrica sunt mai mari decat electronii de 1839 ori ; Protonii si neutronii formeaza nucleonii (nucleul) Sarcina nucleului este egală numeric cu: a) 0; b) +1; c) numărul de ordine (atomic) al elementului (Z); d) masa atomică relativă Daniel November 7, 2020 November 7, 2020 Nerezolvate 0 Post navigatio