Home

Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „gameții sunt celule haploide”

Designer

Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: Gameții sunt celule haploide. Gameții sunt celule haploide, deoarece ovulul și spermatozoizii au un număr înjumătățit de cromozomi ( 23), față de celulele corpului care sunt diploide ( 46 cromozomi) b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: Gameții sunt celule haploide. c) Alcătuiţi un minieseu intitulat Sistemul reproducător - noţiuni elementare de igienă şi de patologie, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape Meioza are loc la organismele cu reproducere sexuată, fiind un tip particular de diviziune în care se pornește de la celule diploide și se ajunge la celule haploide sau gameți, prin unirea cărora rezultă zigotul diploid (celula unică) de la care pornește dezvoltarea unui nou organism pluricelular complex ATENȚIE gameții sunt puri din punct de vedere genetic, adică au câte o genă din fiecare caracter; SE REALIZEAZĂ TOATE COMBINAȚIILE POSIBILE CU GENELE A, a, B, b!!!! gameții sunt puri din punct de vedere genetic gameții sunt puri din punct de vedere genetic gameții sunt puri din punct de vedere geneti

Pentru formarea competenţelor specifice, se recomandă utilizarea următoarelor activităţi de învăţare: - recunoaşterea unor grupe de plante şi de animale, a organelor, sistemelor de organe din corpul uman, a categoriilor trofice dintr-un ecosistem, etc. - identificarea şi utilizarea unor surse variate de informare/ documentare: atlase, albume, enciclopedii, determinatoare, internet, culegeri de texte consacrate, reviste, mijloace video, bănci de date, dicţionare, etc.

SISTEM REPRODUCATOR Flashcards Quizle

  1. Diviziunea celulara - mitoza si meioza Anatomie si
  2. BIOLOGIE pentru examenul de bacalaureat clasele a IX-a și
  3. portofoliu_didactic.docx - Scrib
  4. EO
Marée humaine pour la vie en Argentine - BELGICATHO Danganronpa V3 : Killing Harmony (PS4) : personnages (22)EAF simulation de mars avril 2ème partie : questionnaire AMODULE d'un nombre complexe : Exercice pour apprendre àCharisma un argument pentru conducerea unui business