Home

Acte de stare civila

Fiecare dintre acte contine absolut toate informatiile din actele de Stare Civila si mai contine si campuri suplimentare, pentru a usura identificarea actului si persoanelor la care se refera, precum si posibilitatea de a nota comentarii interne pe marginea actului STARE CIVILĂ 1. Eliberarea certificatului privind domiciliul inregistrat in Registrul National de Evidenta a Persoanelor - click aici 2. Procurarea și transmiterea în străinatate a certificatelor de stare civilă - click aici 3. Înscrierea mențiunii de căsătorie și desfacerea acesteia prin divorț.

Actele de stare civila Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor, 1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc. Actele de stare civila sunt inscrisuri autentice prin care se dovedeste nasterea, casatoria sau decesul unei persoane. Acestea se intocmesc in interesul statului si al persoanei si servesc la cunoasterea numarului si structurii populatiei, a situatiei demografice, la apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor. Art. Acte necesare si pasii de urmat pentru transcrierea actelor de stare civila înregistrate la autoritatile locale din strainatate. Vizualizeaza. 2. Cerere transcriere act deces. Vizualizeaza. 3. Cerere transcriere act casatorie. Vizualizeaza. 4. Cerere transcriere act nastere. Vizualizeaz Concret, sunt acte de stare civila -instrumentum probationis- inscrisurile oficiale, special tiparite si completate, avand denumirile: act de nastere, act de casatorie, act de deces, precum si certificat de nastere, certificat de casatorie, certificat de deces, ca si duplicatele acestor certificate eliberate potrivit legii

Starea civilă a unei persoane poate să rezulte, se poate modifica ori stinge atât ca urmare a unor acte sau fapte juridice, cât şi ca urmare a unor prevederi ale legii ori ca o consecinţă a hotărârilor judecătoreşti pronunţate cu ocazia soluţionării unor acţiuni în justiţie, denumite acţiuni de stare civilă sau acţiuni de stat. Faptele de stare civilă sunt naşterea persoanei şi moartea acesteia Actele de stare civilă ale cetățenilor români întocmite în străinătate, la autoritățile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române. Termenele pentru înscrierera certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor mutilingve ale actelor de stare civilă La cererea persoanelor fizice se eliberează dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă Eliberarea documentelor de stare civilă. Înlesnirile ce țin de serviciile de stare civilă. Alte servicii. Agenția Servicii Publice. Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42. Tel.: 14-909. (+373 22) 25-70-70. email: anticamera@asp.gov.md

StareCivila - Actele de stare civil

 1. Programul ActeStareCivila.Ro se adreseaza Primariilor si Directiilor Judetene de Evidenta a Persoanelor Facilitatile aplicatiei. Aplicatia isi propune informatizarea Serviciilor de Stare Civila prin gestionarea in format electronic a datelor utilizate de acestea
 2. Transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate. Se face gratuit cu aprobarea primarului. Cererea de transcriere a certificatelor/extraselor/extraselor multilingve procurate din străinătate se adresează primarului localităţii de domiciliu, pentru cetăţenii români cu domiciliul în România, primarului.
 3. Cetăţenii ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate la primării din alte localităţi şi nu se pot deplasa personal, în vederea obţinerii certificatelor respective, pot depune personal o cerere la serviciul de stare civilă pe teritoriul căruia au domiciliul sau reşedinţa ( fapt ce rezultă din actul de identitate prezentat ), care va solicita primăriei la care a fost înregistrat actul de stare civilă, transmiterea prin poştă a certificatului solicitat, iar după.

Stare civila - Guvernul Romanie

Acte necesare pentru obtinerea cazierului judiciar

Reguli generale. Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă - de naştere, căsătorie ori deces - sau ulterior pe baza cererii depuse de titular sau alte persoane îndreptăţite. Prin sintagma alte persoane îndreptăţite, în înţelesul legii, sunt asimilaţi Principala - Acte de stare civila

Actele de stare civila (Art

actele de stare civilă privind cetăţenii români aflate în străinatate, care se înregistrează la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, se trimit prin Ministerul Afacerilor Externe, pe măsura completării lor, la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti împreună cu documentele primare pe baza. Actele de stare civila sunt recunoscute de alte state fara a fi necesara apostila inca din vara anului 2012, cand legea care prevede acest lucru a intrat in vigoare. Practic, noile reguli au inlocuit procedura de traducere, legalizare, supralegalizare si apostilare a actelor de stare civila cu una simplificata si mult mai rapida Cererea de rectificare a actelor stărei civile nu poate să aibă de obiect decât îndreptarea unor indicaţii greşite, completarea acelor ce lipsesc sau ştergerea celor de prisos, în niciun caz nu se poate cere anularea întregului act de stare civilă (C. Apel laşi, I, Dr. no. 34/96, în C. Hamangiu, N. Georgean, Codul civil adnotat, voi Modificarea actelor de stare civila se refera la inregistrarea unor mentiuni cu privire la schimbari in starea civila a unei persoane , iar completarea actelor de stare civila reprezinta inregistrarea acestora cu mentiunile omise atunci cand , din diferite motive , unele rubrici au ramas libere desi trebuiau completate.. Calitatea procesuala activa, adica cea de reclamant o are orice persoana.

Certificat de celibat | Traduceri Milano, Italia

SERVICII ACTE CIVILE- PROGRAM, ADRESA . Eliberari certificate stare civila, livrete de familie si operare mentiuni. Cabinet: Bd. Eroilor nr. 8, Serviciul Stare Civila, parter, camera 23. Telefon: +40 268 416550 int. 25 Taxa de urgenta pentru eliberarea in termen de 48 ore de la data inregistrarii cererilor, a certificatelor si dovezilor de stare civila, a copiilor dupa documente primare ce au stat la baza intocmirii actelor si faptelor de stare civila, precum si a adeverintelor si a furnizarii datelor din Registrul Local de evidenta a persoanelor: 200 lei LEGEA Nr. 119 /1996 cu privire la actele de stare civil ă*) M.Of. nr. 339 din 18.5.2012 CAPITOLUL I Dispoziţii generale SEC ŢIUNEA 1 Actele de stare civilă şi persoanele care le întocmesc Art. 1 Actele de stare civil ă sunt înscrisuri autentice prin care se dovede şte na şterea, c ăsătoria sau decesul unei persoane

Acte de Stare Civila. Înregistrarea nașterii. Înregistrarea căsătoriei. Livretul de familie Acţiunile de stare civilă au ca obiect un element al stării civile, considerat a nu fi fost corect stabilit, iar acţiunile în anularea, modificarea, rectificarea şi completarea actelor de stare civilă sau a menţiunilor marginale ale acestora nu privesc starea civilă, considerată a fi corect stabilită, ci înregistrările de stare. Actele de stare civila au o natura mixta, deoarece se supun atat regulilor de drept civil, cat si regulilor de drept administrativ . Din punctul de vedere al dreptului civil, actele de stare civila sunt acte autentice, cu toate consecintele juridice care decurg din aceasta calificare

Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila

Transcrierea actelor de stare civilă. Actele de stare civilă ale cetățenilor români întocmite în străinătate, la autoritățile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă ELIBERĂRI ACTE DE STARE CIVILĂ, Informații furnizate de Comisia Europeană și de Statele membre cu privire la conținutul. Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 Acasa Pagina principala Contact Pagina de contact Evidenta persoanelor Acte necesare Starea civila Acte necesare Informatii. Cerere pentru eliberarea livretului de familie. Declarație de căsătorie. Cerere transcriere certificate de stare civilă. Cerere rectificare acte de stare civilă. Cerere schimbare nume/prenume. Cerere schimbare nume/prenume și publicare în Monitorul Oficial. Cerere înregistrare tardivă a nașterii

Acte necesare si formulare utile stare civil

e) trimit structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la. Acte necesare pentru cununia civila - mic indrumar. Nunta reprezinta unul dintre cele mai frumoase si importante momente din viata oricarui cuplu. Primul pas in acest sens este reprezentat de logodna si evident, urmatorul de cununia civila. Aceasta se poate oficia in orice perioada a anului, nu este la fel de pretentioasa precum Cununia. Acte necesare căsătoriei, în 2021, în cazul minorilor. Codul Civil prevede că vârsta legală pentru căsătorie sau vârsta matrimonială este 18 ani. Cu toate acestea, pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători, dacă sunt respectate anumite condiții

Pentru casatoria civila aveti nevoie de urmatoarele acte: certificatele de nastere in original si copii xerox, certificatele medicale prenuptiale privind starea sanatatii (valabile 14 zile de la data eliberarii si trebuie sa aiba mentiunea ca persoana se poate casatori), documentele de identitate (BI sau CI) si declaratia de casatorie. Pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, sunt. Serviciul de Stare Civila Iasi Adresa: str Vasile Alecsandri nr 8 Tel: 0232-410.314, 0232-244.586, 0232-244.585 Program Starea.. Rectificarea unor rubrici din actul de stare civila presupune îndreptarea erorii materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă. În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1), din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

Cetăţenii ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în localităţi care au aparţinut României, iar în prezent aceste localităţi se găsesc pe teritoriul altor state, pot solicita, potrivit legii, întocmirea actelor de stare civilă la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza. Eliberare duplicate acte de stare civila - Serviciul Stare Civila sector 5 - Serviciul Stare Civila Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 Telefon(Nasteri ): 021.314.43.18 Int... Înscrierea de menȚiuni În actele de stare civilĂ romÂne INFORMARE Depunerea declarațiilor de căsătorie precum și a documentelor prevăzute de lege pentru încheierea căsătoriei , se face și prin e-mail la adres Despre actele si faptele de stare civila comunicate se va face mentiune in dreptul inregistrarilor anterioare. CAP. 2. Despre inregistrari. ART. 15. Declaratia de inregistrare a nasterii se face la comitetul executiv al sfatului popular al locului unde s-a produs nasterea, in termen de 15 zile de la data nasterii BIROUL DE STARE CIVILA Aceasta sectiune cuprinde informatii si acte necesare de STARE CIVILA. Cititi !!!-Masuri lucru cu publicul pentru prevenire Covid-19 la STARE CIVILA si S.P.C.L.E.P. (...sarscov19) PROGRAM LUCRU BIROU si PROGRAM CU PUBLICU

ANEXA Nr

Actele si actiunile de stare civila - rasfoiesc

 1. ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRARE NOU NASCUT. 1. certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul /ștampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; 2. actele de identitate ale părinţilor, original şi copie; 3. certificatul de naștere al mamei, original şi copie (dacă mama nu.
 2. Transcrierea și înregistrarea actelor de stare civilă spaniole. Transcrierea certificatelor și a extraselor de stare civilă se efectuează la primăria din localitatea de domiciliu a solicitantului. Cu aprobarea primarului și cu avizul prealabil al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanei. sursă: Registro Civil.
 3. Documente necesare pentru actualizarea documentelor a cererilor de inscriere in centrele de zi de tip cresa Familie cu 2 parinti (mama + tata) Stare civila a parintilor: Casatoriti Documente copil Certificat de nastere (obligatoriu) Document adoptie (doar daca este cazul
 4. Acte necesare cununie civila Acte necesare cununie civila. Acte necesare cununie civila. Asadar, documentele necesare pentru incheierea unei cununii civile sunt actele de identitate ale celor doi soti, atat in original, cat si copii, certificatele de nastere, la fel, in original si copie, certificatul prenuptial, adica un document/certificat medical care mentioneaza daca persoana se poate sau.
 5. Art. 3 Inainte de programare, persoana interesată se asigură că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.41 alin.5^1 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată prin Legea nr.14/2018 şi că deţine toate actele necesare transcrierii prevăzute de lege şi menţionate în lista documentelor.

Art. 98 Noul cod civil Starea civilă Actele de stare ..

Agenția de Guvernare Electronică. e-Stare civilă. Luni, Decembrie 16, 2013. /. Citizen. Prin intermediul serviciilor electronice de Stare Civilă, pot fi solicitate online duplicatele certificatelor de stare civilă, extrasele de stare civilă și modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă Componenta Comisii de specialitate Hotariri Convocarea Consiliul Local in sedinte: STAREA CIVILA. Activitatea de stare civila se desfasoara conform Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civila si a Metodologiei pentru aplicarea unitara a dispozitiilor respectivei legi si consta in inregistrarea actelor si eliberarea certificatelor de stare civila ( nastere, casatorie, deces si divort) În cadrul Primăriei comunei Sadu, este organizat şi funcţionează ca serviciu public, fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sadu, având regim de compartiment, ofiţerul de stare civilă este doamna Rotărescu Octavia Marcela. Domenii de activitate înregistrare naşteri înregistrare căsătorii înregistrare decese desfacere

Transcrierea actelor de stare civilă - Serviciul Public

 1. Ridicarea certificatului de stare civilă. • Certificatele de naștere sau de căsătorie (pierdute, sustrase, degradate) întocmite în baza actelor de stare civilă înregistrate de serviciul stare civilă se eliberează numai titularilor actelor, în baza unei cereri (Cerere duplicat certificat casatorie - Anexa 59.jpg și Cerere duplicat certificat nastere - Anexa 59.jpg) și a actului.
 2. Download formular Model de Procura generala procurarea de acte de studii stare civila in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015. să mă reprezinte în faţa instituţiilor publice şi faţă de particulari, pentru.
 3. Art. 16 - Pe linie de stare civilă, Direcţia de Evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale: întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare, privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate; înscrie menţiuni pe.
 4. Înregistrare, transcriere acte de căsătorie, publicarea căsătoriilor. DIVORŢ. Înregistrare divorţ. DECESE. Înregistrare, transcriere acte de deces. Eliberarea certificatelor de stare civilă. Reguli generale de eliberare a certificatelor de stare civilă. Acte multilingve de stare civila. Schimbarea numelui
STARE CIVILA | ROTAREXIM S

SPCLEP Acte necesare pentru diferite solicităr

Actele de stare civila incheiate in Romania vor fi recunoscute la nivelul UE fara alte formalitati de certificare si legalizare, odata cu aderarea Romaniei la Conventia Comisiei Internationale de Stare Civila (CIEC) din 1976 de la Viena, potrivit unui proiect de lege supus dezbaterii de MAI. Data aparitiei: 29 Iunie 201 Înscrie pe marginea actelor de stare civilă, ex. II, mențiunile prevăzute de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificările survenite în statutul civil al persoanelor. Acordă asistență de specialitate în domeniul stării civile ofițerilor de stare civilă și celor interesați la solicitarea acestora Transcrierea actor de stare civila se face in termen de 15 - 30 zile de la depunerea actelor. • pentru parinti - copii certificate nastere, casatorie, buletin (carte) de identitate, sentinta divort, certificat de deces - dupa caz. • adeverinta privind ultimul domiciliu din tara, pentru cetatenii români cu domiciliul legal în.

Acte de stare civilă AGENȚIA SERVICII PUBLIC

Acte de Stare Civila. Primarie. Directii si servicii. Proiecte in derulare. Proiecte depuse . O abordare inovatoare pentru promovarea patrimoniului cultural-natural in regiunea transfrontaliera Bulgaria - Romania. Reabilitarea termica a Spitalului Caritas. Verde prezent în cartierele din Roșiorii de Vede DPEDSC Mihai Viteazul 11/1 etajul 2. Direcţia perfectarea şi eliberarea documentelor de stare civilă. Mihai Viteazul 11/1 etajul 2. Language Romanian (5)Daca cererea se incadreaza in prevederile legale, in termen de 5 zile de la data primirii acesteia, ofiterul de stare civila o inainteaza, impreuna cu toate actele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata cu modificari si completari prin Legea. Atributiile Directiei de Stare Civila (1) Inregistrarea nasterii (1) Inregistrarea adoptiei (1) Eliberare duplicate acte de stare civila (1) Inregistrarea decesului (1) Livretul de familie (1) Schimbarea numelui sau a prenumelui (1) Rectificarea actelor de stare civila (1) Comunicarea date cu caracter personaL (1 Părinții nu vor putea da copiilor mai mult de trei prenume, iar certificatele de căsătorie plastifiate vor fi considerate nule, prevede un nou proiect de lege. Conform acestuia, cele două exemplare oficiale ale actelor de stare civilă vor putea fi completate exclusiv în format digital, urmând ca un singur exemplar să fie păstrat în format fizic. Proiectul introduce, totodată, noi.

Important: S-a republicat Legea cu privire la actele de stare civila. Codul Civil - CARTEA I - TITLUL II - Persoana fizica. Mai multe articole despre act de stare civila. ARTICOLE SIMILARE. Monitorul Oficial nr. 543 din 28 August 2013. Termenul de sesizare a instantei. Data inceperii si incetarii activitati Rectificarea unor rubrici din actele de stare civilă (adică din înscrisurile autentice prin care se dovedește nașterea, căsătoria sau decesul unei personae) presupune îndreptarea unor erori materiale comise cu ocazia înregistrărilor şi se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, în temeiul dispoziţiei primarului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar. Serviciul Stare Civilă eliberează, la cerere, extrase multilingve de pe actele de stare civilă. Acestea sunt documente care au aceeaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite în faţa autorităţilor străine din statele părţi la Convenţia nr.16 a.

OFICIUL STARII CIVILE SECTOR 2 - BUCURESTI SERVICIUL DE STARE CIVILA STR. OLARI NR.19 , SECTOR 2 Tel. 021.252.02.74 Casatoriile se oficiaza. Acte cununie civila Bacau. Acte cununie civila Bacau Faţă de celelalte judeţe pe care le-am specificat anterior, în Bacău nu există foarte multe restricţii în. Despre autor. Mihaela Gheorghe Actiunile de Stare Civila. Acest referat descrie Actiunile de Stare Civila. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini). Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini . Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti. MAI modifica actele de stare civila: Schimbari importante pentru certificatele de casatorie si cate nume poti sa pui unui copil. Certificatele de casatorie plastifiate vor fi considerate nule, parintii nu vor mai putea da 3 prenume copiilor, iar mai multe acte civile trebuie completate si in format digital - toate aceste schimbari sunt prevazute intr-un nou proiect de lege pus in dezbatere. Certificatului / extrasului de căsătorie. înregistrat în străinătate. INFORMAŢII PRIVIND ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE STARE CIVILA ÎNCHEIATE ÎN STRĂINĂTATE LA AUTORITĂŢILE STRĂINE ŞI TRANSCRIEREA / ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ DIN ROMÂNIA.. Extras din Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civila- republicat Transcriere acte de stare civila. Serviciul online - Transcriere acte de stare civilă, se adresează numai pentru cetăţenii care au redobândit sau cărora le-a fost acordată cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991 republicată, care nu au avut niciodată domiciliul în România. Transcrierea certificatelor de stare civilă pentru cetăţenii care au.

Primaria Municipiului Targu-Jiu > Cetateni > Informatii > Eliberare acte de stare civila. Aparat Primar Biografie Noutati si informatii Curierul Primariei Legea 544 - Informatii de interes public Dispozitii ale primarului. Primarie Documente si informatii financiare ; Alte documente ; Regulamentele privind procedurile administrative . Sanatate publica . Informatii ; Sars-Cov 2 ; Noutati ; Adrese si numere utile . Stare civila . Casatorie ; Nastere ; Deces ; Eliberare acte de stare civila ; Transcrieri ; Formulare ; Contact si adrese util 24 septembrie 2020 (D.N.) 12. România se pregătește să fie singura țară din lume care eliberează acte de stare civilă în 21 limbi, una dintre acestea fiind limba romani [ acte necesare pentru inregistrarea casatoriei; casatoria mixta 4. acte necesare pentru inregistrarea decesului 5. schimbarea de nume, prenume pe cale administrativa 6. despre divortul pe cale administrativa in situatia in care sotii se adreseaza ofiterului de stare civil a 7. acte necesare pentru deschiderea procedurii succesorale 8

ActeStareCivila.R

Cei care au decis sa faca marele pas in 2021 sau 2022 si sa spuna da in fata ofiterului de stare civila este bine sa stie ca pentru asta e nevoie de o serie de documente, dar si de un certificat medical prenuptial. Termenul legal de incheiere a casatoriei este de 11 zile de la data cand a fost inregistrata declaratia de casatorie (4) Ofiterul de stare civila nu poate intocmi acte de stare civila cand este parte sau declarant. In asemenea cazuri, el va delega o alta persoana, in conditiile legii. ART. 4 (1) Cetatenii straini care au domiciliul sau se afla temporar in Romania pot cere inregistrarea actelor si faptelor de stare civila in aceleasi conditii ca si cetatenii. Art. 69. - (1) La intocmirea actului de nastere, precum si a celorlalte acte de stare civila, numele de familie si prenumele titularului se scriu in limba materna, folosindu-se alfabetul latin. (2) Numele sau prenumele formate din doua sau mai multe cuvinte se scriu fara cratima. (3) Dispozitiile alin

Transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la

Published in: acte stare civila; on octombrie 6, 2010 at 4:18 PM Comments (4) Tags: a cel puţin unuia din părinţi (când ambii sunt cetăţeni români) etc. Pe baza certificatului de naştere emis de ambasada sau consulatul român, autentificată în condiţiile legii locale. La eliberarea certificatului de naştere se va prezenta părintele care a depus cererea, Înregistrarea naşterii se. Oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor eliberează la cerere extrase multilingve de pe actele de stare civilă privind nașterea, căsătoria sau decesul.Acestea sunt documente care au aceeași putere doveditoare ca și certificatele de stare civilă și se folosesc de către titulari și persoanele îndreptățite în fața autorităților străine din statele părți la Convenția. Dacă ai nevoie de acte stare civilă, accesează pagina sau apelează direct la un expert la numărul: 022 10 50 80 Anunțuri, concursuri și rezultate posturi vacante în 2021 mai 19, 2021 12 documente Vezi toate.

Oferta traduceri birou Jove Brasov :: Birou traduceri Brasov

Activitatea de stare civila se desfasoara conform Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civila si a Metodologiei pentru aplicarea unitara a dispozitiilor respectivei legi si consta in inregistrarea actelor si eliberarea certificatelor de stare civila ( nastere, casatorie, deces si divort). Acte necesare pentru inregistrarea nasterii d)la primirea certificatului de stare civila, acesta se inmaneaza solicitantului, iar cartea de identitate se anuleaza prin taierea coltului in care este inscris termenul de valabilitate, titularul fiind informat cu privire la obligatia prezentarii la S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu, in termen de 15 zile, pentru a solicita eliberarea unui. Starea civil ă începe odată cu naşterea persoanei şi încetează la moartea sau declararea judecătorească a morţii acesteia. Ea este determinata de anumite fapte juridice (evenimente) care se produc independent de voinţa omului, cum sunt naşterea şi moartea, precum şi de unele manifestări de voinţă făcute în conformitate cu legea, cum ar fi: căsătoria, divorţul. Acte cununie civilă. Dacă dorești să te cununi civil, ai nevoie de actele de identitate ale celor doi soţi, atât în original, cât şi copii, certificatele de naştere, la fel, în original şi copie, certificatul prenupţial, adică un document/certificat medical care menţionează dacă persoana se poate sau nu căsători, din motive strict medicale curs autorizat online 05 - 16 aprilie 2021 acte de stare civila si evidenta populatiei. curs autorizat de ministerul muncii, ministerul educatiei si autoritatea nationala pentru calificari pentru ocupatia referent stare civila- cod cor 411003. 0 lei