Home

Elemente de organizare a datelor clasa 7

Lectii Video Matematica > Clasa a 7-a > Elemente de Organizare a Datelor. Elemente de organizare a datelor - sisteme de axe ortogonale. Elemente de organizare a datelor - sisteme de axe ortogonale - exercitii - partea 1. Elemente de organizare a datelor - sisteme de axe ortogonale - exercitii - partea 2 Clasa 7: Algebră: 3.2: Elemente de organizare a datelor: Reprezentarea și interpretarea unor dependențe funcționale prin tabele, diagrame și grafice. Poligonul frecvenței.. Tedi PROIECT DIDACTIC - CLASA A VII-A Lecţie de predare de noi cunoştinţe Elemente de organizare a datelor - Probabilitati | dragomir_cristian | 30.07.2018 Autentifică-t

Elemente de Organizare a Datelor - ProfesorulTa

Clasa 7: Algebră: 3.1: Elemente de organizare a datelor: Reprezentarea perechilor de numere și a punctelor geometrice într-un sistem de axe ortogonale. Distanța dintre două puncte în plan Publicat de mategim septembrie 5, 2014 septembrie 6, 2014 Publicat în algebra-7, clasa a 7 a, elemente de organizare a datelor, Uncategorized Etichete: ce inseamna dependenta functionala, cum calculam distanta dintre doua puncte cand se stiu coordonatele, cum calculam mijlocul unui segment intr-un sistem de axe ortogonale, cum reprezentam o dependenta functionala Lasă un comentariu la Reprezentarea si interpretarea unor dependente functionale prin tabele diagrame si grafic Lectii Video Matematica > Clasa a 7-a > Elemente de Organizare a Datelor > Elemente de organizare a datelor - sisteme de axe ortogonale sistem de axe ortogonale Trebuie sa te inregistrezi pentru a putea vedea acest continut elemente de organizare a datelor Reprezentarea punctelor în plan cu ajutorul sistemului de axe ortogonale Titlul lecţiei: Reprezentarea punctelor în plan cu ajutorul sistemului de axe ortogonal

Elemente de organizare a datelor. Download. teorie, geometrie, algebra, simboluri matematice, Multimea numerelor rationale, Multimea numerelor reale, Calcul algebric, Elemente de organizare a datelor, Patrulatere, Asemanarea triunghiurilor, Relatii metrice , Cercul si poligoane regulate 16. Elemente de organizare a datelor. Lecturi grafice..46.. 104 Probabilitl[i II. Geometrie ln plan 1. Triunghiul.... 106.. ll5 Congruenla triunghiurilor Segmente proporfionale Teorema lui Thales. Teorema reciprocd a teoremei lui Thales Linii importante in triunghi Triunghiuri asemenea Criterii de asemlnare a triunghiurilo

ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR - pregătirea Evaluării Naționale 2020 - KIDIBOT - Bătăliile Cunoașterii. Lecția 23. ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR - pregătirea Evaluării Naționale 2020. Uneori, pentru a reprezenta o situație concretă ( de exemplu notele obținute de elevii unei clase la un test) nu ne interesează aspectul concret ( de exemplu. Probleme de organizare a datelor 1) Diagrama de mai jos arată numărul de camere ale unui hotel. a) Completaţi tabelul următor cu datele din diagramă. b) Câte camere are acest hotel? c) Câte locuri de cazare are acest hotel? (un pat = un loc) 2) În diagrama următoare sunt redate temperaturile măsurate pe parcursul unei săptămâni Elemente de organizare a datelorInterpretarea unor diagrame, grafice si tabele...Pentru mai multe detalii Vizitați https://lectii-virtuale.ro/ cu acces GRATU..

Elemente de organizare a datelor, 2 variante de test (diagrame și tabele) 4. PATRULATERUL. Test - patrulater, paralelogram, linie mijlocie; Test - patrulater, paralelogram, linia mijlocie - programa adaptată; Trapezul - test formativ; 1. Patrulaterul_cls VII_test de evaluare formativă; 2. Patrulaterul_cls VII_test de evaluare formativă; ARII. Arii - test sumativ; 5. CERCUL. Cercul - test sumativ (1 Profesorul anunță și scrie pe tablă titlul lecției: Probleme de organizare a datelor. Frecvența. Date statistice organizate în tabele, grafice cu bare și/sau cu linii. Media unui set de date statistice. 2. Dirijarea învățării. Scop: Elevii să își însușească noile cunoștințe despre datele statistice, frecvență și media unui se 1.Probabilitati: P(A)=nr.cazuri favorabile/nr.cazuri posibile 2.Produsul cartezian: Produsul cartezian al multimiloe nevide A si B este multimea perechilor ordonate (a,b) , unde a∈A si b∈B: Obs: si Sistem de axe coordonate: Prin sistem de axe ortogonale intelegem figura formata din doua axe ale numerelor care sunt perpendiculare si care au un punct de intersectie numit origine

ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR SI CALCULUL PROBABILITATILOR Postat de: Webmateinfo | Data: 2010-04-13 . Produsul cartezian a doua multimi nevide. Reprezentarea intr-un sistem de axe perpendiculare. Distanta dintre doua puncte din plan. Reprezentarea si interpretarea unor dependente functionale prin tabele, diagrame si grafice În tabel sunt reprezentate rezultatele obţinute de toţi elevii unei clase la teza din semestrul I la matematică.Numărul de elevi ai acestei clase este DIGITALIADA V. Probleme de organizarea datelor - Recapitulare DRAF 10-Elemente de organizare a datelor, reprezentarea datelor prin grafice, probabilitat TESTE SI EXERCITII CLASA a VII-a . Test initial (1) ALGEBRA $. Mulțimea numerelor reale . Radicali.(fisa de lucru interactiva 1) Rationalizarea numitorului. (fisa de lucru 1) Elemente de organizare a datelor . Determinarea distanței între două puncte în sistemul cartezian de coordonate.(1) GEOMETRIE $. Paralelogramul

Clasa 7: Algebră: 3

Sisteme de doua ecuatii liniare cu doua necunoscute: metoda substitutiei si/sau a reducerii. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor sau a sistemelor de ecuatii liniare. 3. Elemente de organizare a datelor Produsul cartezian a dou mulµimi nevide Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordin. Cazuri speciale de scădere. Probleme de organizare și reprezentare a datelor. Acum știu! - Recapitulare . 4. Colindăm în lung și-n lat - Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 - 10 000 . Înmulțirea a două numere de o cifr Lectii video pentru clasa a VII-a. Elemente de organizare a datelor. Alegeti una din variantele de mai jos pentru a accesa lectii destinate capitolului respectiv. Produs cartezian de multimi. Reprezentarea intr-un sistem de axe ortogonale. Google Sites La lectia ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR. Daca am mai multe multimi de exemplu 7 multimi...cum stiu unde sa le pun ? Adica pe ce axa OX sau OY ? E clar ca trebuie pe ambele axe elemete...dar nu stiu care. Am incercat sa fac ceva , dar nu cred ca e ok. Mersi mult pentru ajutor (OFER 69 DE PUNCTE) eu mai raman cu unul , dar nu-i problema

Clasa a 7-a - ProfesorulTau

Elemente de organizare a datelor - Probabilitati

Publicat de mategim septembrie 5, 2014 septembrie 6, 2014 Publicat în algebra-7, clasa a 7 a, elemente de organizare a datelor, Uncategorized Etichete: ce inseamna dependenta functionala, cum calculam distanta dintre doua puncte cand se stiu coordonatele, cum calculam mijlocul unui segment intr-un sistem de axe ortogonale, cum reprezentam o. Fișă de recapitulare_sem_I_AlgebrăFișă de recapitulare_sem_I_Geometrie 1. MULŢIMEA NUMERELOR REALE Rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfectOperații cu radicali - fișă de lucru (1)Operații cu radicali - fișă de lucru (2)Operații cu radicali - fișă de lucru (3)Calcule cu radicali. Raționalizarea numitorului - fișă de lucruAplicații numerice_cls VII_fișă de. Ca element de noutate, simularea pentru clasa a VII-a va avea loc în luna mai și va fi reglementată separat, după ce vor fi publicate programele de examen și noi modele de subiecte, având în vedere că acești elevi au studiat după alte programe decât cei de clasa a VIII-a. Aceasta a fost propunerea susținută în unanimitate de.

TESTE SI EXERCITII CLASA a VII-a . Test initial (1) ALGEBRA $. Mulțimea numerelor reale . Radicali.(fisa de lucru interactiva 1) Rationalizarea numitorului. (fisa de lucru 1) Elemente de organizare a datelor . Determinarea distanței între două puncte în sistemul cartezian de coordonate.(1) GEOMETRIE $. Paralelogramul L1. Sisteme de două ecuații liniare cu două necunoscute. L2. Metoda substituţiei şi metoda reducerii; 2.4. Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor sau a sistemelor de ecuații liniare; 3. Elemente de organizare a datelor; 3.1. Produsul cartezian a două mulțimi nevide. Sistem de axe ortogonale în plan; L1 Itemul evaluează competenţa Analizarea unor situaţii practice cu ajutorul elementelor de organizare a datelor, competenţă formată/dezvoltată în cadrul unităţii de învăţare Elemente de organizare a datelor, clasa a VII-a, prezentă în programa pentru Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi aprobată prin. clasa a II-a clasa a III-a clasa a IV-a Elemente de organizare a datelor. 25. Probabilități. Capitolul Trei . Mulţimea numerelor întregi. 26. Mulțimea numerelor întregi. 27

Curs Clasa7-Algebra-3

ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR/ DEPENDENTA FUNCTIONALA. 7 puncte bonus . 0 rezolvări Este recomandat eleviilor de clasa a-VII-a. Start Battle. Patrulatere - [8] 6 puncte bonus . 8 rezolvări. Liudmila Baș Matematica - VI-a Matematica clasa VI: Figuri și corpuri geometrice. Lecția 18: Elemente de organizare a datelor Clasa: VIII-a C, D. Disciplina: Opţional în domeniul T.I.C/informatică.-Prietenul meu calculatorul Unitatea de învăţare: Elemente de birotică. Detalieri de conţinut: *Aplicaţia Word *Aplicaţia Excel *Aplicaţia Power Point. Tema lecţiei: Aplicaţia Microsoft Excel. Operaţii de prelucrare a datelor. Tipul lecţiei: Dobândire. Clasa a VII-a Nr. ore/săptămână: 4 PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR Elemente de organizare a datelor 3 4 1 Produsul cartezian a două mulţimi nevide; sistem de axe ortogonale în plan; reprezentarea într-un sistem de axe ortogonale a uno

au rolul de a orienta profesorul în organizarea demersului didactic pentru a reuşi să faciliteze dezvoltarea competenţelor. eterminarea datelor de ieșire, pe baza unui set dat de date de intrare, pentru o problemă din Elemente de interfață ale unui sistem de operare Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, lansează marţi, 25.10.2011, proiectul strategic Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV - program de formare continuă de tip «blended learning» pentru cadrele didactice din învăţământul primar, cu o durată de 36 de luni

Matematica Online Clasa 6 Reprezentarea Datelor Prin

Informatii despre Olimpiade, concursuri si centre de excelenta - Clasa a 7-a - Algebra. Geometrie. Stoc epuizat la 20-05-2020, pret 30,00 Lei pe Okazii.r Se numeste serie statistica (serie de date) un sir de valori ale unei variabile statistice. Observatii. 1. Seriile statistice se pot clasifica in: a. Serii simple - referitoare la siruri de date negrupate, necentralizate. Exemplu:Zece elevi au obtinut la un test urmatoarele note 8,8,6,7,5, 9,7,5,6,8. b

Programa scolara matematica clasa a 7-a. - Utilizarea valorilor pentru sinus, cosinus, tangenta şi cotangenta unghiurilor de 30D, 45D,60Dpentru determinarea unor lungimi de segmente într-un triunghi dreptunghic Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. /. CG 4 Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a, cunoscută simplu și ca Evaluarea Națională, reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul durează 120 de minute și se desfășoară, anual, într-o singură sesiune, în general în luna iunie, după încheierea cursurilor

matematica, informatica, mate, info, mateinfo, solutii, probleme , exercitii, formule geometrie, trigonometrie, algebra , analiza matematica, meditati 1 . Coordonatori . Ioan Pacan Ramona Ancua Nu . Colaborator . Ioan Niculaie Negru . METODICA PREDRII GIMNASTICII N COAL . 2 . 3 . Coordonatori . Ioan Pacan Ramona Ancua N 1 MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI - clasa a II-a Aria curriculară: Matematică și explorarea mediului Curriculum nucleu PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE SEMESTRUL I UNITATEA I - NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 1000; CORPUL OMENESC NUMĂR DE ORE ALOCAT: 13 (11+ 2d.î.) manual Editura Didactică și Pedagogică - Mihaela Ada Radu, Rodica Chiran, Olga Pîrîial 6. Matematică. Ghid de implementare a curriculumului pentru clasele V - IX. Chișinău, 2019; 7. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplina Matematică în anul de studii 2020 - 2021 Matematica clasa VI: Figuri și corpuri geometrice. Lectia 5: Poziția dreptelor în plan. Lecția 17: Elemente de probabilitate. Matematica clasa VI: Figuri și corpuri geometrice. Lecția 18: Elemente de organizare a datelor. Procente. Aplicații Linie curbă. Cerc. Disc. Elemente ale cercului. Figuri geometrice punctul, dreapta și.

elemente de organizare a datelor Archives - Matematica

Clasa a VI -a. Saptamana 1; Saptamana 2; Saptamana 3; Saptamana 4; Saptamana 5; Saptamana 6; Saptamana 7; Saptamana 8; Saptamana 9; Saptamana 10; Saptamana 11; Saptamana 12; Saptamana 13. Recapitulare rapoarte si proportii; Constructia triunghiurilor; Elemente de organizare a datelor, reprezentarea datelor prin grafice, probabilitati. 7 Unitatea de învățare: Fracții zecimale Nr. de ore alocate: 31 (în numărul de ore sunt incluse și cele la dispoziția profesorului) Conţinuturi (detalieri) C.S. Activităţi de învăţare Resurse EvaluareMetode și procedee Forme de organizare Material AVIZAT DE M.E.N. 2018 Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 pentru anul şcolar 2017-2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 235 din anexa Ordinului. Lucrarea este realizată în conformitate cu Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura română, clasele a Vl-a- a VIII-a în vigoare, aprobată prin OM Nr. 3393.

sistem de axe ortogonale - profesorul ta

  1. Testele de matematică propun exerciții de calcul și probleme din materia predată în primii patru ani de studiu la școală: operații cu numere, fracții, scriere procentuală, elemente de geometrie, organizarea și reprezentarea datelor. În conformitate cu subiectele date la Evaluarea Națională pentru clasa a IV-a în mai 2019
  2. Cumpara Culegere Matematica Clasa a IV-a Grujdin-Borcan de la eMAG! Ai libertatea sa platesti in rate, beneficiezi de promotiile zilei, deschiderea coletului la livrare, easybox, retur gratuit in 30 de zile si Instant Money Back
  3. Programa olimpiadei de matematică pentru clasa a V-a în anul școlar 2017-2018 În programa de olimpiadă sunt incluse, în mod implicit, conținuturile programelor școlare pentru disciplina matematică din clasele anterioare. În programa prevăzută pentru etapa națională sunt incluse în mod implicit
  4. operațională privind organizarea și desfășurarea probei de admitere în clasa a 9-a, elaborat/e la nivelul unității de învățământ nitățile de învățământ care organizează și desfășoară proba de admitere în clasa a 9-a nu pot fi centre de evaluare pentru examenul național de %acalaureat - 2020. 4.2
  5. Seria Caietelor inteligente (Literatura, Limba romana, Comunicare) - Reprezinta un instrument de lucru atractiv si foarte util in activitatea zilnica de la clasa sau de acasa, complementand oferta manualelor scolare cu numeroase aplicatii ;- Propune exercitii pentru toate cele trei module prevazute de programa : Literatura, Limba romana si Comunicare, fara a pierde din vedere viziunea.

Breviar Teoretic Clasa a VII a - Profu' de mat

Algebra studiata in clasa 7"Calcule cu măsuri de unghiuri (grade, minute, secunde

Clasa: a IV-a Nr. de ore: România. Elemente de geografie regională Nr. ore: 7 Conţinuturi (detalieri) Competențe specifice Activităţi de învăţare (exemple) Nr. ore Resurse Evaluare Obs. cartografice după anumite criterii date - identificarea unor elemente geografice reprezentate pe u (2) Conducerea unității de învățământ ia măsuri cu privire la furnizarea informațiilor prevăzute la art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679: identitatea și datele de contact ale unității de învățământ și, după caz, ale reprezentantului acesteia, scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și. (detalieri de conţinut, cele necesare cuplării la baza proprie de cunoaştere a elevului) se trece numai numărul de ordine din programa şcolară. pot fi cele din programa şcolară nemodificate, modificate sau pot fi nou create de profesor. specificări de timp, de loc, forme de organizare a activităţii, metode didactice etc 7. Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de limba romana . 8. Modalitati de dezvoltare , fixare si nuantare a vocabularului elevilor . 9. Lectura suplimentara la clasele I-IV. 10. Organizarea activitatilor extracurriculare si extrascolare . 11. Proiectarea continuturilor la disciplinelor.

Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1. Să realizeze elementele specifice identității vizuale pentru firma de exercițiu: antet, siglă, slogan, misiune, viziune. Mod de organizare a activităţilor: Activitate pe grupe Materiale Fişa de lucru Stabilirea elementelor de identitate vizuală specifice firmei de exercițiu; Markere Foi de flipchart Activitate 6.6 Ordinul nr. 3400/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.530/2011. 6.7 Regulamentul Intern al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui - sublinierea şi întărirea elementelor esenţiale şi de perspectivă, ce vor interveni în lecţiile următoare; - corelaţii cu date şi fapte cunoscute de la alte discipline de învățământ, din experienţa de viaţă a elevilor; - integrarea unor informaţii nespecifice în câmpul informal. 6. Caracter practic-aplicativ 1.1.Scop, obiective, elemente de noutate Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasele I-IV (în continuare - MECD) stabilește modul de organizare și realizare a procesului de evaluare criterială prin descriptori în clasele I-IV

Lecția 23. ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR - pregătirea ..

DISCIPLINE NUMAR DE ORE CLASA A IX A NUMAR DE ORE CLASA A X A NUMAR DE ORE CLASA A XI A NUMAR DE ORE CLASA A XII A Informatica/ tehnologii asistate de calculator 2 2 2 2 Elemente de tehnologie generala 2 - - - Desen tehnic - 2 1 - Solicitari si masurari tehnice - 2 - - Tehnologia elaborarii si prelucrarii semifabricatelor - - 2 Prob ă scris ă la limba şi literatura român ă, elemente de pedagogie şcolar ă şi elemente de didactic ă general ă aplicate disciplinelor din înv ăţământul primar Varianta 3 Pagina 2 din 2 SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) Redacta ţi un text de 1-2 pagini cu privire la eficien ța procesului de înv ățământ Manualul de Matematica clasa a VIII-a vine, in proporție de 75%, cu aceeași echipă de autori care a reușit să câștige atât licitația de la clasa a V-a cât și licitația de la clasa a VII-a. Așadar manualul are continuitate.. La fel ca în cazul celorlalte manuale și acesta se adresează în primul rând elevilor PL-IST-7-9; Clasa: Clasa a 7-a; Descriere: Momentele lectie dau informatii despre literatura, arhitectura, pictura si muzica secolului XIX. Ele cuprind texte explicative, imagini, fotografii cu date si detalii legate de oamenii de cultura si arta reprezentativi pentru secolul XIX, precum si despre operele lor

Elemente de organizare a datelor Lectii-Virtuale

Extras din metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în clasa a IX-a învățământ profesional dual 67 Calendarul admiterii in clasa a IX-a învățământ dual 73 Planul de școlarizare pentru clasa a IX-a învățământ dual, forma de învățământ: cu frecvență zi 8 Meditatii matematica - clasa a 7 a Mediatii individuale (sau la cerere de grup) pentru aprofundare teorie parcursa cu ajutorul exemplelor pentru capitolele clasei a 7-a astfel: a. Algebra: - Mulțimea numerelor rationale; - Mulțimea numerelor reale; - Calcul algebric; - Ecuații si inecuații; - Elemente de organizare a datelor; b Clasa a III-a Auxiliar editura Aramis - Arte vizuale și abilități practice, • Forme de organizare: activitate frontală, independentă • Resurse de timp: 1 oră Observare sistematică Evaluare individuală 2. • Peisaj (1 h) 7. • Figurine (1 h) Elemente de

Teste - clasa a VII-a - BIBLIOTECĂ DE RESURSE MATEMATIC

Calculul probabilităţii de realizare a unui eveniment. Elemente de statistică matematică. Organizarea şi reprezentarea datelor prin: tabele, diagrame, grafice. Domeniul Calcul algebric. Polinoame. Fracţii algebrice Operaţii cu numere reale reprezentate prin litere (adunarea, scăderea, înmulţirea, împărţirea Atlas scolar. Elemente de geografie umana. Geografia Europei. Clasa a VI-a - Pret: nedisponibil LEI, autor Marian Ene , Ionut Popa, editura Editura Art, an 201 de pe prima linie un număr natural n, reprezentând numărul de elemente ale vectorului a; de pe a doua line, separate prin spaţiu, cele n elemente ale vectorului a. Cerinţă: Dacă elementele vectorului a sunt ordonate crescător afişaţi mesajul ok, în caz contrar afişaţi mesajul Vectorul nu este ordonat *3) Condiţiile de acces pentru persoanele care urmează să încheie un contract de ucenicie la locul de muncă sunt cele prevăzute în art. 7 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate În unitĂŢile de ÎnvĂŢĂmÂnt preuniversitar 17 iulie 2019 probă scrisă limba Şi literatura romÂnĂ, elemente de pedagogie ŞcolarĂ Şi elemente de didacticĂ generalĂ aplicate disciplinelor din ÎnvĂŢĂmÂntul primar mode

Matematică - clasele a III-a - a IV-a 7 Clasa a III-a Clasa a IV-a 2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 - 10 000, respectiv a fracţiilor subunitare sau echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10 -compararea a două numere mai mici decât 10 000 folosind numărătoarea poziţională sau reprezentăr Elementele de noutate sunt legate de următoarele aspecte: 8 Psihologie - clasa a X-a, ciclul inferior al liceului. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală. Culegere de probleme de aritmetica și algebra pentru clasele 5 - 8 An apariție 2019.. Lucrarea de faţă a fost elaborată în conformitate cu programele şcolare actuale, cu scopul de a veni în sprijinul elevilor din clasele 5 -8, părinţilor care doresc să-şi ajute copiii, precum şi profesorilor Organizarea analiza și interpretarea datelor ; Reprezentări grafice - construire, extragere și prelucrare de informații A ști, a face, a fi împreună Elemente de geometrie. Unghiul drept. Unghiul ascuțit. Unghiul obtuz ~ clasa a IV-a ~ Științe ale naturii ~ clasa a IV-a Testele de la clasa a II-a trebuie să fie corectate în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test de la clasa respectivă. Calendar Evaluarea Națională clasa a II-a 2019 7 mai 2019: Limba română - Scris 7 mai 2019: Limba maternă - Scri